Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Staid an Aontais
Aithisc ar Staid an Aontais

An bealach ar aghaidh á leagan amach le haghaidh na bliana atá romhainn

Eolas

Gach bliain i mí Mheán Fómhair, tugann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh an t-aitheasc ar Staid an Aontais os comhair Pharlaimint na hEorpa. Déantar trácht san aitheasc ar an méid a baineadh amach in imeacht na bliana a chuaigh thart agus leagtar amach tosaíochtaí na chéad bhliana eile.

Ina cheann sin, leagann an tUachtarán amach an dóigh a rachaidh an Coimisiún i ngleic leis na dúshláin is práinní atá roimh an Aontas Eorpach agus smaointe maidir le todhchaí an Aontais a mhúnlú.

Aithisc an Uachtaráin von der Leyen ar Staid an Aontais

An 14 Meán Fómhair 2022, thug Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an t-aitheasc ar Staid an Aontais uaithi den tríú huair.

Anseo thíos, is féidir leat teacht ar na haithisc a tugadh in 2020 agus in 2021.

State of the Union Address 2022 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Staid an Aontais 2022

Na príomhthéamaí: Tacaíocht an Aontais don Úcráin, an ceann is fearr a fháil ar an ngéarchéim fuinnimh, an aeráid, an smacht reachta, an daonlathas, tacaíocht d’fhiontair na hEorpa

BeBe Vio, Paralympic Games Gold Medalist in the European Parliament during the State of the Union Address (SOTEU)

Staid an Aontais 2021

Na príomhthéamaí: COVID-19, sláinte dhomhanda, vacsaíniú, Eoraip níos láidre sa domhan, an Gníomh Eorpach um Shliseanna, an tAontas Eorpach um Chosaint, an smacht reachta, agus saoirse na meán

State of the Union Address 2020 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Staid an Aontais 2020

Na príomhthéamaí: Paindéim COVID-19, NextGenerationEU, an tAontas Sláinte Eorpach, an Straitéis Thionsclaíoch, Deacáid Dhigiteach na hEorpa, Bauhaus Eorpach Nua