Skip to main content
Tillståndet i unionen
Talet om tillståndet i unionen

Kursen stakas ut för det kommande året

Vad är talet om tillståndet i unionen?

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet är både ett bokslut över det gångna årets framsteg och en blick framåt mot prioriteringarna för det kommande året.

Kommissionens ordförande redogör också för hur de mest brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram sina tankar om hur EU:s framtid kan te sig.

Tal om tillståndet i unionen av ordförande Ursula von der Leyen

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt tredje tal om tillståndet i unionen den 14 september 2022.

Här nedan hittar du de tal som hölls 2020 och 2021.

State of the Union Address 2022 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Tillståndet i unionen 2022

Huvudteman: EU:s stöd till Ukraina, insatser mot energikrisen, klimatet, rättsstatsprincipen, demokrati och stöd till företagen i EU

BeBe Vio, Paralympic Games Gold Medalist in the European Parliament during the State of the Union Address (SOTEU)

Tillståndet i unionen 2021

Huvudteman: covid-19, global hälsa, vaccinationer, ett starkare EU i värden, EU:s förordning om halvledare, europeiska försvarsunionen, rättsstatsprincipen och mediefrihet

State of the Union Address 2020 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Tillståndet i unionen 2020

Huvudteman: covid-19-pandemin, NextGenerationEU, EU:s hälsounion, industristrategin, EU:s digitala decennium och ett nytt europeisk Bauhaus