Skip to main content
Tillståndet i unionen
Talet om tillståndet i unionen

14 september 2022

Kursen stakas ut för det kommande året

I sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september 2022 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de flaggskeppsinitiativ som kommissionen planerar för det kommande året. Många av initiativen är ett svar på de rekommendationer som medborgarna framförde under konferensen om Europas framtid.

Initiativen omfattar bland annat att

  • fortsätta att ge starkt stöd till Ukraina och dess folk, till exempel genom att mobilisera den inre marknadens fulla kraft
  • vidta åtgärder för att hjälpa invånarna i EU att ta sig genom energikrisen
  • stödja näringslivet, särskilt de små och medelstora företagen, för att stärka den framtida konkurrenskraften i EU
  • minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen och samarbeta med pålitliga leverantörer
  • investera ännu mer i förnybar energi, särskilt vätgas
  • leda klimatanpassningen och skyddet av vår natur på global nivå
  • fortsätta att stå upp för demokratin, både hemma och i omvärlden, och för rättsstatens principer.

 

Talet om tillståndet i unionen 2022
svenska
(560.47 KB - PDF)
Ladda ner

Ursula von der Leyens tal

State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version
English
(568.71 KB - PDF)
Ladda ner

Nya initiativ

Den 14 september skickade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen dessutom en avsiktsförklaring till Europaparlamentets talman Roberta Metsola och det aktuella ordförandelandet Tjeckiens premiärminister Petr Fiala. I förklaringen beskriver hon mer i detalj vilka åtgärder kommissionen avser att vidta det kommande året i form av lagförslag och andra initiativ.

Tillståndet i unionen 2022 – Ursula von der Leyens avsiktsförklaring
svenska
(898.08 KB - PDF)
Ladda ner

 

Tillståndet i unionen 2022 - Resultat
svenska
(28.9 MB - PDF)
Ladda ner

 

Viktiga händelser 2021–2022

Tillståndet i Unionen 2022 - Tidsplan
svenska
(11 MB - PDF)
Ladda ner

 

Dokument och faktablad

Följ talet om tillståndet i unionen i sociala medier