Přejít na hlavní obsah

Stav Unie v roce 2021

Předseda či předsedkyně Evropské komise pronáší v Evropském parlamentu každoročně projev o stavu Unie.

Směřování EU v následujícím roce

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 15. září 2021 nastínila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje realizovat v nadcházejícím roce. Budou mimo jiné zahrnovat:

 • Pokračování vakcinace v Evropě a urychlení očkování celosvětové populace, jakož i posílení připravenosti na pandemie
 • Odstranění nedostatků ve financování klimatických opatření, a to společně s našimi globálními partnery
 • Vedoucí roli v digitální transformaci, která vytvoří pracovní místa a podpoří konkurenceschopnost, a současné zajištění technické excelence a zabezpečení dodávek
 • Zajištění spravedlivějších pracovních podmínek, lepší zdravotní péče a více příležitostí pro mladé lidi v Evropě, aby i oni mohli využívat výhod evropského sociálně tržního hospodářství
 • Posílení naší spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prohloubení partnerství EU s jejími nejbližšími spojenci
 • Obrana evropských hodnot a svobod a ochrana právního státu
14. ZÁŘÍ 2022
Stav Unie v roce 2021 – projev předsedkyně Komise von der Leyenové
14. ZÁŘÍ 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Nově navrhované iniciativy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zaslala 15. září Davidu Sassolimu, předsedovi Evropského parlamentu, a předsedovi slovinské vlády Janezovi Janšovi v rámci předsednictví Slovinska v Radě, rovněž prohlášení o záměru, v němž podrobně popisuje opatření, která hodlá Komise v následujícím roce přijmout formou právních předpisů a dalších iniciativ.

 

15. ZÁŘÍ 2021
Stav Unie v roce 2021 – Prohlášení o záměru předsedkyně Komise von der Leyenové

 

Komise Ursuly von der Leyenové: Dosažené úspěchy 2020–2021

Po jednom z nejtěžších období ve své historie hledí Evropa s novou nadějí do budoucnosti.

Na podzim 2020 nás pandemie opět zasáhla s novou silou. Evropská unie se proto rozhodla své úsilí zintenzivnit, zejména pokud jde o nákup dostatečného množství očkovacích látek pro všechny Evropany, prohloubení mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii a oživení po skončení krize díky programu NextGenerationEU. 

Představujeme vám retrospektivu důležitých opatření učiněných během posledního roku, počínaje úsilím ukončit krizi způsobenou onemocněním COVID-19 až po realizaci všech politických priorit – Zelené dohody pro Evropu, Evropské digitální dekády a opatření v oblasti bezpečnosti, demokracie a zdraví pro evropské občany.

10. ZÁŘÍ 2021
Stav Unie v roce 2021 – Úspěchy v období 2020-2021

 

Zásadní okamžiky

 1. srpen 2021
  • Od prosince 2020 bylo v EU podáno 522,4 milionu očkovacích dávek a více než 250 milionů občanů EU je plně naočkováno. (25. srpna)
 2. červenec 2021
  • Boj proti finanční trestné činnosti: Komise přepracovává pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu. (20. července)
  • Právní stát v roce 2021: zpráva EU poukazuje na pozitivní vývoj v členských státech, ale upozorňuje i na vážné problémy. (20. července)
  • Cílem nové Lesní strategie EU je zajistit zdraví a odolnost lesů, které významnou měrou přispívají k zachování biologické rozmanitosti a klimatu. (16. července)
  • Evropská komise přijímá balíček návrhů, kterými by se měla uzpůsobit politická opatření EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby mohly přispívat ke snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. (14. července)
  • Aby Komise zvýšila svou úroveň ambicí v oblasti udržitelného financování, přijímá návrh standardu pro evropské zelené dluhopisy, který vytváří vysoce kvalitní dobrovolný standard pro dluhopisy určené k financování udržitelných investic. (6. července)
 3. červen 2021
  • Na summitu v Bruselu se vedoucí představitelé EU a USA zavazují ukončit pandemii COVID-19 a urychlit celosvětové oživení. (15. června)
  • Komise navrhuje rámec pro vytvoření důvěryhodné a bezpečné evropské digitální identity, kterou budou moci využívat všichni občané, rezidenti i podniky v EU. (3. června)
  • Komise předkládá novou strategii, jejímž cílem je zvýšit odolnost schengenského prostoru, který je největším prostorem na světě, ve kterém lze cestovat bez omezení. (2. června)
  • Je zřízen Úřad evropského veřejného žalobce, který představuje novou kapitolu v boji proti přeshraniční trestné činnosti. (1. června)
 4. květen 2021
  • Všechny členské země EU ratifikují rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, které Komisi umožní půjčovat si na financování oživení v rámci programu NextGenerationEU. (31. května)
  • EU představuje balíček ekonomické pomoci ve výši 3 miliard eur pro budoucí demokratické Bělorusko. (28. května)
  • Komise představuje pokyny, jak vylepšit Kodex zásad boje proti dezinformacím, který je prvním takovým nástrojem na světě. (26. května)
  • 12 členským státům je vyplaceno 14,1 miliardy eur jako sedmá splátka finanční podpory v rámci nástroje SURE. Prostředky z programu SURE dosud získalo až 30 milionů pracovníků a 2,5 milionu podniků. EU již poskytla 19 členským státům celkem asi 90 miliard eur. (25. května)
  • Na celosvětovém summitu o zdraví, spolupořádaném předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou a italským předsedou vlády Mariem Draghim, se vedoucí představitelé skupiny G20 zavazují k přijetí řady opatření, která mají urychlit plošné ukončení krize COVID-19 a umožnit lepší přípravu na budoucí pandemie. (21. května)
  • Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznamuje iniciativu týmu Evropa v hodnotě 1 miliardy eur, která se týká výroby a dostupnosti očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe. (21. května)
  • Členské státy EU souhlasí s opětovným povolením vstupu očkovaných cestujících ze zemí mimo EU. (20. května)
  • Evropská komise podepisuje třetí smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer, na jejímž základě si v období od konce roku 2021 do roku 2023 vyhradila jménem všech členských států EU dalších 1,8 miliardy dávek očkovacích látek. (20. května)
  • Evropská komise přijímá sdělení o zdanění podniků pro 21. století na podporu spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v Evropské unii. (18. května)
  • Zelená dohoda pro Evropu: Evropská komise navrhuje vytvoření udržitelné modré ekonomiky pro průmyslová odvětví spojená s oceány, moři a pobřežím EU. (17. května)
  • Na summitu věnovaném financování afrických ekonomik oznamuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová iniciativu Tým Evropa na podporu oživení Afriky po pandemii COVID-19. (15. května)
  • Za účelem plnění cíle pro rok 2050, jímž je zdravá planeta pro zdravé lidi, přijímá Evropská komise akční plán EU s názvem Jak dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy. (12. května)
  • U příležitosti Dne Evropy 2021 se ve Štrasburku koná zahajovací akce Konference o budoucnosti Evropy. (9. května)
  • Během zasedání (a videokonference) vedoucích představitelů EU a Indie v Portu uzavírají EU a Indie komplexní partnerství v oblasti konektivity a potvrzují svůj závazek spolupracovat na podpoře odolné a udržitelné konektivity jak v Indii, tak ve třetích zemích a regionech. (8. května)
  • Na sociálním summitu v Portu se orgány EU, evropští sociální partneři a organizace občanské společnosti zavazují učinit vše pro vytvoření inkluzivnější, sociálnější Evropy. (7.–8. května)
  • Komise aktualizuje průmyslovou strategii EU, aby zajistila, že průmyslové ambice Evropy plně zohlední nové okolnosti po krizi COVID-19 a podpoří přechod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurenceschopnější ekonomice. (5. května)
 5. duben 2021
  • Udržitelné financování a taxonomie EU: Komise podniká další kroky vedoucí k nasměrování toku finančních prostředků do udržitelné činnosti. (21. dubna)
  • Komise navrhuje nová pravidla a opatření, která by měla zdůraznit silné stránky umělé inteligence a zvýšit její důvěryhodnost. Konečným cílem je přeměnit EU v globální centrum důvěryhodné umělé inteligence. (21. dubna)
  • Díky nové dohodě o partnerství mezi EU a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států je stanoven rámec pro politickou, hospodářskou a průmyslovou spolupráci na příštích 20 let. (15. dubna)
  • Evropská komise předkládá strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti a novou strategii boje proti obchodování s lidmi, jež mají pomoci předcházet trestné činnosti, trestat obchodníky s lidmi a ochránit oběti. (14. dubna)
 6. březen 2021
  • Zelená dohoda pro Evropu: Komise předkládá opatření na podporu ekologické produkce. (25. března)
  • EU stanovuje nový komplexní politický rámec, který má zajistit ochranu práv všech dětí, a navrhla zavést tzv. Evropskou záruku pro děti. (24. března)
  • Činnost zahajuje Evropská rada pro inovace, která má pomáhat s přeměnou vědeckých nápadů v průlomové inovace. (18. března)
  • Komise navrhuje vytvoření digitálního certifikátu, který by usnadnil bezpečný a volný pohyb v rámci EU během pandemie COVID-19. (17. března)
  • V EU je povoleno používání čtvrté bezpečné a účinné očkovací látky proti COVID-19. (11. března)
  • Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa (jménem předsednictví Rady) a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podepisují společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy. (10. března)
  • Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030. (9. března)
  • V Akčním plánu evropského pilíře sociálních práv je stanoven ambiciózní cíl pro vytvoření silné sociální Evropy. (4. března)
  • Transparentnost odměňování: Komise předkládá návrh na transparentnost odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU dostávali za stejnou práci stejnou odměnu. (4. března)
  • Unie rovnosti: Komise předkládá svou strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030, která má zajistit jejich plné zapojení do společnosti. (3. března)
 7. únor 2021
  • Na summitu skupiny G7 oznamuje předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že se příspěvek EU na COVAX, světový nástroj pro univerzální přístup k očkovacím látkám, zdvojnásobil, a to z 500 milionů eur na 1 miliardu eur. (19. února)
  • Komise stanovuje pro nadcházející roky otevřenou, udržitelnou a asertivní obchodní politiku EU. (18. února)
  • Je představena nová strategie, která je příspěvkem EU k multilateralismu založenému na pravidlech. (17. února)
  • Aby Komise připravila Evropu na hrozbu nových variant viru, navrhuje nový plán připravenosti v oblasti biologické obrany, Inkubátor HERA. (17. února)
  • Evropský parlament stvrzuje politickou dohodu o Nástroji pro oživení a odolnost, který je hlavním prvkem iniciativy NextGenerationEU. (10. února)
  • EU předkládá návrh nové agendy pro Středomoří, která by měla posílit strategické partnerství se zeměmi v jižním sousedství. (9. února)
 8. leden 2021
  • Komise povoluje třetí bezpečnou a účinnou očkovací látku proti onemocnění COVID-19. (29. ledna)
  • Komise zavádí systém transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti COVID-19. (29. ledna)
  • Komise zahajuje fázi návrhu iniciativy Nový evropský Bauhaus, jejímž cílem je kombinovat návrh, udržitelnost a investice za účelem realizace Zelené dohody pro Evropu. (18. ledna)
 9. prosinec 2020
  • Proti COVID-19 jsou očkováni první Evropané. (27. prosince)
  • Po intenzivních jednáních dosahuje Evropská komise dohody se Spojeným královstvím o podmínkách jeho budoucích vztahů s EU. (24. prosince)
  • Komise povoluje první bezpečnou a účinnou očkovací látku proti COVID-19. (21. prosince)
  • Rada přijímá dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 ve výši 1,211 bilionu eur v běžných cenách. (17. prosince)
  • Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích: navrhuje se ambiciózní reforma digitálního prostoru spolu s komplexním souborem nových pravidel pro všechny digitální služby. (15. prosince)
  • Zelená dohoda pro Evropu: je předložen návrh nařízení o udržitelných bateriích pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství. (10. prosince)
  • Komise představuje Akční plán pro evropskou demokracii, jehož cílem je zlepšit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracii v celé EU. (3. prosince)
  • Vztahy EU–USA: EU navrhuje novou, na budoucnost zaměřenou transatlantickou agendu pro globální spolupráci. (2. prosince)
 10. listopad 2020
  • Předkládá se akční plán pro rovnost žen a mužů na podporu genderové rovnosti a posílení postavení žen v rámci všech aspektů vnější činnosti EU. (25. listopadu)
  • Komise schválila smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, která v první fázi umožňuje nakoupit jménem všech členských států EU 80 milionů dávek a obsahuje opci, na jejímž základě lze požadovat dalších až 80 milionů dávek. (25. listopadu)
  • Komise představuje vůbec první strategii EU pro rovnost LGBTIQ osob. (12. listopadu)
  • Komise schválila smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer, která v první fázi umožňuje nakoupit jménem všech členských států EU 200 milionů dávek a obsahuje opci, na jejímž základě lze požadovat až dalších 100 milionů dávek. (11. listopadu)
  • Zahajuje se nový program pro spotřebitele, který má spotřebitelům v EU dát větší možnost aktivně se podílet na ekologické a digitální transformaci. (11. listopadu)
  • Podnikají se první kroky k vytvoření evropské zdravotní unie, která zajistí větší připravenost a důraznější reakci na současné i budoucí zdravotní krize. (11. listopadu)
 11. říjen 2020
  • Komise předkládá návrh směrnice EU, která má zajistit, aby pracovníci v Unii byli chráněni přiměřenými minimálními mzdami, jež jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. (28. října)
  • Španělsku, Itálii a Polsku je vyplaceno 17 miliard eur jako první splátka finanční podpory členským státům v rámci nástroje SURE. Prostředky z programu SURE dosud získalo až 30 milionů pracovníků a 2,5 milionu podniků. EU již poskytla 19 členským státům celkem asi 90 miliard eur. (27. října)
  • Evropská komise vydala v rámci nástroje SURE první sociální dluhopisy v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. (21. října)
  • Zelená dohoda pro Evropu: Komise přijímá novou strategii pro chemické látky, jejímž cílem je vytvořit životní prostředí bez toxických látek. (14. října)
  • Komise schválila smlouvu s farmaceutickou společností Janssen Pharmaceutica NV, která zemím EU umožňuje nakoupit očkovací látky pro 200 milionů lidí a zároveň jim dává možnost očkovací látky nakoupit pro dalších 200 milionů lidí. Komise již dne 14. srpna dosáhla první dohody s farmaceutickou společností AstraZeneca. Na jejím základě lze nakoupit 300 milionů dávek očkovací látky jménem členských států EU s předkupním právem na dalších 100 milionů dávek. (8. října)
  • Komise přijímá nový desetiletý plán na podporu Romů v EU. (7. října)
  • Přijímá se komplexní hospodářský a investiční plán, který má uspíšit dlouhodobou obnovu západního Balkánu a podpořit regionální integraci. (6. října)
 12. září 2020
  • Evropská komise přijala balíček pro oblast digitálních financí, zahrnující strategii v oblasti digitálních financí a legislativní návrhy týkající se kryptoaktiv a digitální odolnosti pro konkurenceschopný finanční sektor EU, který spotřebitelům poskytuje přístup k inovativním finančním produktům a současně zajišťuje ochranu spotřebitele a finanční stabilitu. (24. září)
  • Nový pakt o migraci a azylu předpokládá lepší a rychlejší postupy v celém azylovém a migračním systému a vyvažuje zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity. (23. září)
  • Unie rovnosti: Komise předkládá vůbec první akční plán EU proti rasismu. (18. září)
21. ČERVENCE 2022
Projev o stavu Unie v roce 2021 – harmonogram

 

Dokumenty

21. ČERVENCE 2022
Projev o stavu Unie v roce 2021 – Brožura

 

Infopřehledy