Pereiti prie pagrindinio turinio

2021 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

Kasmet rugsėjo mėnesį Europos Komisijos pirmininkas skaito pranešimą apie Sąjungos padėtį.

Kitų metų krypties nustatymas

2021 m. rugsėjo 15 d. skaitytame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė pavyzdines iniciatyvas, kurių Komisija ketina imtis ateinančiais metais. Be kita ko, bus siekiama:

 • tęsti vakcinaciją Europoje ir spartinti vakcinacijos procesą visame pasaulyje, taip pat – stiprinti pasirengimą pandemijoms;
 • drauge su pasauliniais partneriais sumažinti kovos su klimato kaita finansavimo atotrūkį;
 • rodyti pavyzdį skaitmeninės transformacijos srityje, kurti darbo vietas ir skatinti konkurencingumą, drauge užtikrinant techninį meistriškumą ir tiekimo saugumą;
 • užtikrinti sąžiningesnes darbo sąlygas ir geresnę sveikatos priežiūrą, teikti daugiau galimybių Europos jaunimui pasinaudoti Europos socialinės rinkos privalumais;
 • stiprinti ES bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje ir partnerystės su artimiausiais sąjungininkais;
 • ginti europines vertybes bei laisves ir saugoti teisinės valstybės principą.
2022 M. RUGSĖJO 14 D.
Sąjungos padėtis 2021 m. Pirmininkės U. von der Leyen pranešimas
2022 M. RUGSĖJO 14 D.
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Siūlomos iniciatyvos

Rugsėjo 15 d. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat nusiuntė ketinimų raštą Europos Parlamento Pirmininkui Davidui Sassoliui ir Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos Ministrui Pirmininkui Janezui Janšai. Jame išdėstyti veiksmai, kuriuos Komisija ketina įgyvendinti ateinančių metų teisėkūros aktais ir kitomis iniciatyvomis.

 

2021 M. RUGSĖJO 15 D.
Sąjungos padėtis 2021 m. Pirmininkės U. von der Leyen ketinimų raštas

 

U. von der Leyen vadovaujama Komisija. 2020–2021 m. pasiekimai

Europa, užbaigusi vienus sudėtingiausių metų per visą savo istoriją, šiandien į ateitį žvelgia viltingai.

Nuo 2020 m. rudens pandemija mus veikė dar smarkiau nei iki tol. Europos Sąjunga reagavo padvigubindama pastangas: visų pirma ji siekė įsigyti tiek vakcinų, kad jų pakaktų visiems europiečiams, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovos su pandemija srityje, padėti Europai įveikti krizę ir atsigauti įgyvendinant priemonę „NextGenerationEU“. 

Pranešime retrospektyviai apžvelgiami praėję metai – nuo pastangų įveikti COVID-19 krizę iki darbų visose politinių prioritetų srityse: Europos žaliojo kurso įgyvendinimo, Europos skaitmeninio dešimtmečio iniciatyvos ir kitos veiklos, kuria siekta užtikrinti Europos piliečių saugumą, demokratiją ir sveikatą.

2021 M. RUGSĖJO 10 D.
Sąjungos padėtis 2021 m. 2020–2021 m. pasiekimai

 

Svarbiausi momentai

 1. 2021 m. rugpjūčio mėn.
  • Nuo 2020 m. gruodžio mėn. ES panaudota 522,4 mln. vakcinų dozių ir visiškai paskiepyta daugiau nei 250 mln. ES piliečių. (rugpjūčio 25 d.)
 2. 2021 m. liepos mėn.
  • Kova su finansiniais nusikaltimais. Komisija peržiūri kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles. (liepos 20 d.)
  • 2021 m. ES teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Ataskaitoje pristatomi teigiami pokyčiai valstybėse narėse, tačiau taip pat atkreipiamas dėmesys į didelį susirūpinimą keliančius dalykus. (liepos 20 d.)
  • Naująja ES miškų strategija siekiama užtikrinti, kad miškai būtų sveiki ir atsparūs ir padėtų siekti biologinės įvairovės ir klimato tikslų. (liepos 16 d.)
  • Komisija priima pasiūlymų rinkinį, kuriuo ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika pertvarkoma taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. (liepos 14 d.)
  • Siekdama didinti su tvariais finansais susijusius užmojus, Komisija priima pasiūlymą dėl Europos žaliųjų obligacijų standarto. Juo nustatomas aukštos kokybės savanoriškas obligacijų, kuriomis finansuojamos tvarios investicijos, standartas. (liepos 6 d.)
 3. 2021 m. birželis
  • Aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje ES ir JAV vadovai įsipareigoja užbaigti COVID-19 pandemiją ir skatinti pasaulinį atsigavimą. (birželio 15 d.)
  • Komisija pasiūlo saugią ir patikimą Europos skaitmeninę tapatybę, kuria galės naudotis visi ES piliečiai, gyventojai ir įmonės. (birželio 3 d.)
  • Komisija pristato naują strategiją, kuria siekiama, kad didžiausia pasaulyje laisvo keliavimo erdvė – Šengeno erdvė – taptų tvirtesnė ir atsparesnė. (birželio 2 d.)
  • Pradeda veikti Europos prokuratūra – tai naujas kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu puslapis. (birželio 1 d.)
 4. 2021 m. gegužės mėn.
  • Visos valstybės narės ratifikuoja sprendimą dėl nuosavų išteklių, suteikdamos galimybę Komisijai pradėti skolintis, kad galėtų finansuoti atsigavimą pagal „NextGenerationEU“. (gegužės 31 d.)
  • ES parengia būsimai demokratinei Baltarusijai skirtos 3 mlrd. EUR ekonominės paramos paketą. (gegužės 28 d.)
  • Komisija pateikia gaires, kaip sustiprinti Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą – tai pirma tokia priemonė pasaulyje. (gegužės 26 d.)
  • 12 valstybių narių išmokama 14,1 mlrd. EUR – septintoji finansinės paramos valstybėms narėms pagal priemonę SURE dalis. SURE parama jau pasinaudojo iki 30 mln. darbuotojų ir 2,5 mln. įmonių. ES jau yra suteikusi maždaug 90 mlrd. EUR paramą 19 valstybių narių. (gegužės 25 d.)
  • Pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime visuomenės sveikatos klausimais, kuriam vadovauja Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir Italijos Ministras Pirmininkas Mario Draghi, G 20 vadovai įsipareigoja imtis įvairių veiksmų, kad COVID-19 krizė būtų įveikta greičiau ir būtų geriau pasirengta būsimoms pandemijoms. (gegužės 21 d.)
  • Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbia apie 1 mlrd. EUR vertės Europos komandos iniciatyvą dėl vakcinų, vaistų ir sveikatos technologijų gamybos ir prieigos prie jų Afrikoje. (gegužės 21 d.)
  • ES valstybės narės susitaria vėl atverti sienas paskiepytiems keliautojams iš ES nepriklausančių šalių. (gegužės 20 d.)
  • Komisija pasirašo trečią sutartį su farmacijos bendrovėmis „BioNTech“ ir „Pfizer“ ir nuo 2021 m. pabaigos iki 2023 m. visų ES valstybių narių vardu rezervuoja dar 1,8 mlrd. jų vakcinos dozių. (gegužės 20 d.)
  • Siekiant paskatinti ES sukurti patikimą, veiksmingą ir teisingą verslo mokesčių sistemą, priimamas komunikatas „21-ojo amžiaus verslo apmokestinimas“. (gegužės 18 d.)
  • Europos žaliasis kursas. Komisija pasiūlo ES tvarios mėlynosios ekonomikos koncepciją su vandenynais, jūromis ir pakrantėmis susijusioms pramonės šakoms ir sektoriams. (gegužės 17 d.)
  • Aukščiausiojo lygio susitikime dėl Afrikos šalių ekonomikos finansavimo Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbia apie Europos komandos iniciatyvą remti Afrikos atsigavimą po COVID-19 pandemijos. (gegužės 15 d.)
  • Kad paskatintų ES siekti 2050 m. sveikos planetos sveikiems žmonėms tikslo, Komisija priima ES nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų planą. (gegužės 12 d.)
  • 2021 m. Europos dieną Strasbūre įvyksta Konferencijos dėl Europos ateities inauguracinis renginys. (gegužės 9 d.)
  • ES ir Indijos vadovų susitikime Porte ir per vaizdo konferenciją ES ir Indija sudaro visapusišką junglumo partnerystę ir taip patvirtina norą bendradarbiauti remiant atsparų ir tvarų junglumą tiek Indijoje, tiek trečiosiose šalyse ir regionuose. (gegužės 8 d.)
  • Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Porte ES institucijos, Europos socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos įsipareigoja padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų sukurta įtraukesnė ir socialiai atsakingesnė Europa. (gegužės 7–8 d.)
  • Atnaujinama ES pramonės strategija siekiant užtikrinti, kad Europos pramonės užmojai visapusiškai atitiktų naujas po COVID-19 krizės susiklosčiusias aplinkybes ir padėtų skatinti pertvarką, kad ekonomika taptų tvaresnė, labiau skaitmeninė, atsparesnė ir pasauliniu mastu konkurencingesnė. (gegužės 5 d.)
 5. 2021 m. balandžio mėn.
  • Tvarus finansavimas ir ES taksonomija. Komisija imasi tolesnių veiksmų lėšoms į tvarią veiklą nukreipti. (balandžio 21 d.)
  • Komisija pasiūlo naujas kompetencijos ir pasitikėjimo dirbtinio intelekto srityje taisykles ir veiksmus, kuriais siekiama padėti ES tapti pasauliniu patikimo dirbtinio intelekto centru. (balandžio 21 d.)
  • Naujajame ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių organizacijos narių partnerystės susitarime nustatoma ateinančių 20 metų politinio, ekonominio ir sektorinio bendradarbiavimo sistema. (balandžio 15 d.)
  • Siekdama išardyti nusikalstamų organizacijų tarpvalstybinius verslo modelius, Komisija pristato ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategiją ir naują kovos su prekyba žmonėmis strategiją, kuriomis siekiama padėti užkirsti kelią nusikaltimams, patraukti atsakomybėn prekiautojus žmonėmis ir suteikti galių nusikaltimų aukoms. (balandžio 14 d.)
 6. 2021 m. kovo mėn.
  • Europos žaliasis kursas. Komisija pristato ekologinės gamybos skatinimo priemones. (kovo 25 d.)
  • ES pristato naują visapusišką politikos sistemą, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų apsaugotos visų vaikų teisės, ir pasiūlo sukurti Europos vaiko garantijų sistemą. (kovo 24 d.)
  • Pradeda veikti Europos inovacijų taryba, padėsianti mokslininkų idėjas paversti proveržio inovacijomis. (kovo 18 d.)
  • Komisija pasiūlo sukurti skaitmeninį pažymėjimą, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas saugiai ir laisvai judėti Europos Sąjungoje COVID-19 pandemijos metu. (kovo 17 d.)
  • ES leidžiama naudoti ketvirtąją saugią ir veiksmingą COVID-19 vakciną. (kovo 11 d.)
  • Europos Parlamento Pirmininkas Davidas Sassoli, Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei atstovaujantis Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pasirašo Bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities. (kovo 10 d.)
  • Europos skaitmeninis dešimtmetis. Komisija nustato Europos skaitmenizacijos iki 2030 m. kursą. (kovo 9 d.)
  • Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane nustatomas plataus užmojo siekis sukurti stiprią socialinę Europą. (kovo 4 d.)
  • Darbo užmokesčio skaidrumas. Komisija pateikia pasiūlymą dėl darbo užmokesčio skaidrumo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad moterys ir vyrai ES gautų vienodą užmokestį už vienodą darbą. (kovo 4 d.)
  • Lygybės sąjunga. Komisija pristato 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją, kuria siekiama užtikrinti visapusišką jų dalyvavimą visuomenės gyvenime. (kovo 3 d.)
 7. 2021 m. vasario mėn.
  • Po G 7 aukščiausiojo lygio susitikimo Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbia, kad ES padvigubins įnašą į pasaulinės prieigos prie vakcinų priemonę COVAX nuo 500 mln. EUR iki 1 mlrd. EUR. (vasario 19 d.)
  • Komisija nustato atvirą, tvarią ir ryžtingą ateinančių metų ES prekybos politiką. (vasario 18 d.)
  • Pateikiama nauja strategija, kuria siekiama stiprinti ES indėlį į taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą. (vasario 17 d.)
  • Kad Europa būtų pasirengusi reaguoti į naujų atmainų keliamą grėsmę, Komisija pasiūlo naują biologinės gynybos parengties planą HERA inkubatorius. (vasario 17 d.)
  • Europos Parlamentas patvirtina pasiektą politinį susitarimą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės – pagrindinio „NextGenerationEU“ elemento. (vasario 10 d.)
  • ES pasiūlo naują Viduržemio jūros regiono darbotvarkę strateginei partnerystei su pietinėmis kaimyninėmis šalimis sustiprinti. (vasario 9 d.)
 8. 2021 m. sausio mėn.
  • Komisija suteikia leidimą naudoti trečiąją saugią ir veiksmingą COVID-19 vakciną. (sausio 29 d.)
  • Komisija nustato COVID-19 vakcinų eksporto  skaidrumo ir leidimų tvarką. (sausio 29 d.)
  • Komisija pradeda Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos koncepcijos kūrimo etapą. Ja siekiama derinti dizainą, tvarumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. (sausio 18 d.)
 9. 2020 m. gruodžio mėn.
  • Nuo COVID-19 paskiepijami pirmieji europiečiai. (gruodžio 27 d.)
  • Po intensyvių derybų Komisija pasiekia susitarimą su Jungtine Karalyste dėl būsimų jos santykių su ES sąlygų. (gruodžio 24 d.)
  • Komisija suteikia leidimą naudoti pirmą saugią ir veiksmingą COVID-19 vakciną. (gruodžio 21 d.)
  • Taryba priima 2021–2027 m. ES ilgalaikį biudžetą, kurio vertė dabartinėmis kainomis – 1,211 trln. EUR. (gruodžio 17 d.)
  • Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas. Siūloma plataus užmojo skaitmeninės erdvės reforma ir išsamus visoms skaitmeninėms paslaugoms taikomų naujų taisyklių rinkinys. (gruodžio 15 d.)
  • Europos žaliasis kursas. Pateikiamas reglamento dėl tvarių baterijų pasiūlymas siekiant pereiti prie žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. (gruodžio 10 d.)
  • Komisija pateikia Europos demokratijos veiksmų planą, kuriuo siekiama suteikti piliečiams daugiau galių ir kurti atsparesnes demokratines sistemas visoje ES. (gruodžio 3 d.)
  • ES ir JAV santykiai. ES pasiūlo naują perspektyvinę transatlantinę pasaulinio bendradarbiavimo darbotvarkę. (gruodžio 2 d.)
 10. 2020 m. lapkričio mėn.
  • Pateikiamas lyčių lygybės veiksmų planas, kuriuo siekiama skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą naudojantis visais ES išorės veiksmais. (lapkričio 25 d.)
  • Komisija patvirtina sutartį su farmacijos bendrove „Moderna“, kurioje numatyta visų ES valstybių narių vardu iš pradžių įsigyti 80 mln. vakcinos dozių, taip pat galimybė užsisakyti dar 80 mln. dozių. (lapkričio 25 d.)
  • Komisija pristato pirmąją ES LGBTIQ asmenų lygybės strategiją. (lapkričio 12 d.)
  • Komisija patvirtina sutartį su farmacijos bendrovėmis „BioNTech“ ir „Pfizer“, kurioje numatyta visų ES valstybių narių vardu iš pradžių įsigyti 200 mln. vakcinos dozių, taip pat galimybė užsisakyti dar 100 mln. dozių. (lapkričio 11 d.)
  • Pradedama įgyvendinti naujoji vartotojų darbotvarkė, kuria siekiama įgalinti ES vartotojus aktyviai dalyvauti žaliojoje ir skaitmeninėje pertvarkoje. (lapkričio 11 d.)
  • Žengiami pirmieji žingsniai kuriant Europos sveikatos sąjungą, kuri užtikrins geresnį pasirengimą dabartinei ir būsimoms sveikatos krizėms ir geresnį atsaką į jas. (lapkričio 11 d.)
 11. 2020 m. spalio mėn.
  • Komisija pateikia pasiūlymą dėl ES direktyvos, kuria užtikrinama, kad Sąjungos darbuotojai būtų apsaugoti adekvačiu minimaliuoju darbo užmokesčiu, sudarančiu sąlygas gyventi oriai, kad ir kur jie dirbtų. (spalio 28 d.)
  • Ispanijai, Italijai ir Lenkijai išmokama 17 mlrd. EUR – pirmoji finansinės paramos valstybėms narės pagal priemonę SURE dalis. SURE parama jau pasinaudojo iki 30 mln. darbuotojų ir 2,5 mln. įmonių. ES jau yra suteikusi maždaug 90 mlrd. EUR paramą 19 valstybių narių. (spalio 27 d.)
  • Siekdama padėti išsaugoti darbo vietas ir išlaikyti darbuotojus, Komisija pagal ES priemonę SURE išleidžia pirmąją 17 mlrd. EUR socialinio poveikio obligacijų emisiją. (spalio 21 d.)
  • Europos žaliasis kursas. Komisija priima naują cheminių medžiagų strategiją, kuria siekiama sukurti aplinką be toksinių medžiagų. (spalio 14 d.)
  • Komisija patvirtina sutartį su farmacijos bendrove „Janssen Pharmaceutica NV“, suteikiančią ES šalims galimybę įsigyti vakcinos dozių 200 mln. žmonių ir papildomų vakcinos dozių dar 200 mln. žmonių. Pirmą susitarimą su farmacijos bendrove „AstraZeneca“ Komisija sudarė dar rugpjūčio 14 d. Šis susitarimas sudarė sąlygas ES valstybių narių vardu įsigyti 300 mln. vakcinos dozių (su galimybe papildomai įsigyti dar 100 mln. dozių). (spalio 8 d.)
  • Komisija priima naują 10 metų paramos romams Europos Sąjungoje planą. (spalio 7 d.)
  • Priimamas išsamus Ekonomikos ir investicijų planas, kuriuo siekiama paskatinti Vakarų Balkanų ilgalaikį atsigavimą ir regioninę integraciją. (spalio 6 d.)
 12. 2020 m. rugsėjis
  • Europos Komisija priima skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, kurį sudaro Skaitmeninių finansų strategija ir teisės aktų dėl kriptoturto ir dėl skaitmeninio atsparumo pasiūlymai. Juo siekiama kurti konkurencingą ES finansų sektorių, kuriame vartotojai galėtų naudotis novatoriškais finansiniais produktais ir kartu būtų užtikrinama vartotojų apsauga bei finansinis stabilumas. (rugsėjo 24 d.)
  • Naujame migracijos ir prieglobsčio pakte numatomos patobulintos ir greitesnės prieglobsčio ir migracijos sistemos procedūros ir suderinami solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principai. (rugsėjo 23 d.)
  • Lygybės sąjunga. Komisija pasiūlo pirmąjį ES kovos su rasizmu veiksmų planą. (rugsėjo 18 d.)
2022 M. LIEPOS 21 D.
Sąjungos padėtis 2021 m. Chronologija

 

Dokumentai

2022 M. LIEPOS 21 D.
Sąjungos padėtis 2021 m. Brošiūra

 

Informacijos suvestinės