Pereiti prie pagrindinio turinio
Pranešimas apie Sąjungos padėtį
Pažanga įgyvendinant Europos skaitmeninio dešimtmečio iniciatyvą

ES rodo saugaus ir patikimo skaitmeninio pasaulio kūrimo pavyzdį

Novatoriškas ES visuotinis požiūris

250 mlrd. EUR
skaitmenizacijai skatinti pagal programą „NextGenerationEU“
127 mlrd. EUR
skaitmeninei sričiai pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę
Bent 80 %
ES gyventojų iki 2030 m. turėtų turėti pagrindinius skaitmeninius įgūdžius

Dirbtinio intelekto reguliavimas ir duomenų apsauga

2021 m. rudenį Komisija drauge su Europos Parlamentu ir Taryba susitarė dėl Duomenų valdymo akto, kuriuo didinamas pasitikėjimas dalijimusi duomenimis. 2022 m. vasario mėn. jį papildė Duomenų akto pasiūlymas, kuriame nustatytos naujos taisyklės, kas gali naudotis ES sukauptais visų ekonomikos sektorių duomenimis ir turėti prie jų prieigą. Komisija taip pat deda pastangas sukurti bendras strateginių sričių Europos duomenų erdves, vienijančias privačiojo ir viešojo sektorių subjektus. 

1 mlrd. EUR per metus

Tiek investuoti į dirbtinį intelektą ketina Europos Komisija.

Stipresnės skaitmeninės rinkos kūrimas

2022 m. balandžio mėn. pasiektas dar vienas labai svarbus susitarimas dėl Skaitmeninių paslaugų akto, kuris yra pirmasis pasaulyje skaitmeninės veiklos reguliavimo aktas. Jis grindžiamas principu, kad tai, kas neteisėta realiame pasaulyje, turi būti neteisėta ir internete. Labai didelės interneto platformos ir paieškos sistemos turės apsaugoti savo naudotojus nuo neteisėto turinio, prekių ir paslaugų. Be to, interneto platformos ir paieškos sistemos turės vertinti, kaip apskritai jų veikla ir algoritmai gali pakenkti pagrindinėms teisėms, vaikų gerovei ir pilietinėms diskusijoms, ir mažinti tokią galimą žalą.

Skaitmeninės rinkos aktas ir Skaitmeninių paslaugų aktas įsigalios šiemet ir bus taikomi nuo 2023 m.

Tapti lustų rinkos lydere

Investavimas
į Europos lustų ekosistemos kūrimą
43 mlrd. EUR
viešųjų investicijų
iš ES ir valstybių narių, siekiant spartinti lustų kūrimą ir gamybą
19 mlrd. EUR
ES jau investavo
didžiausias JAV lustų gamintojas

Į skaitmeninės pertvarkos priešakį besiveržiančios sritys: finansai ir kosmosas

Be to, pagal ES kosmoso programą jau teikiami duomenys ir paslaugos, praverčiantys įvairioms kasdienėms reikmėms, – nuo komercinio transporto ir asmeninės navigacijos rėmimo iki tiksliojo ūkininkavimo ir klimato kaitos problemų sprendimo. 2022 m. vasario mėn. Europos Komisija pasiūlė dvi naujas pavyzdines – saugaus palydovinio ryšio plėtros ir kosmoso eismo valdymo gerinimo – iniciatyvas.

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis skaitmeninių technologijų srityje

Kad būtų sukurtos pasaulinės skaitmeninės sferos taisyklės, Europos Sąjunga bendradarbiauja ir su kitais panašiai mąstančiais partneriais visame pasaulyje. Siekdami nustatyti skaitmeninės prekybos taisykles, giliname skaitmeninės srities santykius su pagrindiniais partneriais ir kartu planuojame atitinkamas vidaus reformas. 2022 m. gegužės mėn. ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime užmegzta skaitmeninė partnerystė su Japonija; panašios derybos vyksta ir su Singapūru bei Pietų Korėja.

Pirmavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Pagal ją iš privačių institucinių investuotojų gali būti sutelkta apie 45 mlrd. EUR veiklos plėtrai remti. Be to, pagal darbotvarkę bus nustatyta programa, pagal kurią milijonas asmenų galės įgyti giliųjų technologijų įgūdžių.

Komisija taip pat deda daugiau pastangų skinti kelią žaliųjų technologijų projektų srityje – užmezgė naują ES ir „Catalyst“ partnerystę, kurios tikslas – skatinti ir didinti investicijas į Europos Sąjungoje vykdomus didelio poveikio projektus, susijusius su ypatingos svarbos klimato technologijomis (žaliojo vandenilio, tvarių aviacinių degalų, tiesioginio anglies dioksido surinkimo iš oro ir ilgalaikio energijos kaupimo). Ši partnerystė užmegzta per klimato kaitos konferenciją COP26 ir suteikia galimybę iki 2026 m. sutelkti iki 840 mln. EUR.

icon with a robot and an arrow

164 novatoriški startuoliai ir MVĮ

Tiek jų atrinko Europos inovacijų taryba 990 mln. EUR finansavimui proveržio inovacijoms gauti.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją