Skip to main content
Logo Európskej komisie
Správa o stave Únie
Správa o stave Únie

14. septembra 2022

Vytýčenie cesty na nasledujúci rok

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 14. septembra 2022 načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku. Mnohé z nich sú reakciou na odporúčania, ktoré občania predložili v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Medzi tieto iniciatívy patria napríklad:

  • ďalšia dôrazná podpora Ukrajiny a jej ľudu, a to aj mobilizáciou plnej moci jednotného trhu EÚ
  • zavedenie opatrení na podporu Európanov pri zvládaní energetickej krízy
  • podpora podnikateľského prostredia, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom posilniť budúcu konkurencieschopnosť Európy
  • zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a úzka spolupráca so spoľahlivými dodávateľmi
  • ďalšie investície do energie z obnoviteľných zdrojov a najmä do vodíka
  • zaujatie globálneho vedúceho postavenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a ochrany našej prírody
  • ďalšie zasadzovanie sa za demokraciu, doma aj na celom svete a za právny štát.

 

13 SEPTEMBER 2022
Správa o stave Únie 2022 – prejav predsedníčky von der Leyenovej
slovenčina
(652.94 KB - PDF)
Stiahnuť

Prejav predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej

13 SEPTEMBER 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version
English
(568.71 KB - PDF)
Stiahnuť

Nové iniciatívy

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zaslala 14. septembra vyhlásenie o zámere predsedníčke Európskeho parlamentu Roberte Metsolovej a predsedovi vlády Českej republiky Petrovi Fialovi, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade. V ňom podrobne opisuje opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle prijať v nasledujúcom roku prostredníctvom právnych predpisov a iných iniciatív.

13 SEPTEMBER 2022
Správa o stave Únie 2022 – vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej o zámere
slovenčina
(925.96 KB - PDF)
Stiahnuť

 

Komisia predsedníčky von der Leyenovej: 2021 – 2022

8 SEPTEMBER 2022
Správa o stave Únie 2022 - Dosiahnuté výsledky
slovenčina
(28.94 MB - PDF)
Stiahnuť

 

Kľúčové momenty 2021 – 2022

8 SEPTEMBER 2022
Správa o Stave Únie 2022 - Chronologický Prehľad
slovenčina
(11.28 MB - PDF)
Stiahnuť

 

Dokumenty a prehľady

Sledujte správu o stave Únie na sociálnych médiách