Prejsť na hlavný obsah
alt=""
Správa o stave Únie v roku 2023

Hlavné iniciatívy

alt=""
Európska zelená dohoda
 • Zorganizovať sériu dialógov o prechode na čistú energiu s priemyslom s cieľom vypracovať pre každý priemyselný ekosystém vrátane poľnohospodárstva náležitý postup
 • Navrhnúť balík európskych predpisov o veternej energii s cieľom pomôcť zmierniť výzvy, ktorým čelí odvetvie veternej energie v EÚ, ešte viac zrýchliť proces udeľovania povolení a zlepšiť systémy aukcií
 • Začať antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa elektrických vozidiel z Číny
 • Začať strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ
alt=""
Hospodárstvo, sociálne záležitosti a konkurencieschopnosť
 • Zorganizovať nový samit sociálnych partnerov v snahe riešiť výzvy – od nedostatku požadovaných zručností a pracovnej sily až po zmeny vyplývajúce z využívania umelej inteligencie
 • Vymenovať vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky, ktorý bude podliehať predsedovi alebo predsedníčke Komisie
 • Predložiť legislatívne návrhy na zníženie záťaže spojenej s informačnými povinnosťami na európskej úrovni o 25 % s cieľom uľahčiť podnikanie
 • Požiadať Maria Draghiho o vypracovanie správy o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti s cieľom stanoviť, ako si môže EÚ zachovať konkurencieschopnosť a zároveň byť lídrom v oblasti prechodu na čistú energiu
alt=""
Digitálna ekonomika a umelá inteligencia
 • Iniciatíva na otvorenie našich vysokovýkonných počítačov pre európske startupy v oblasti umelej inteligencie, aby mohli trénovať svoje modely
 • Podporiť vytvorenie globálnej panelovej diskusie, v rámci ktorej by vedci, technologické spoločnosti a odborníci spoločne identifikovali príležitosti a riziká súvisiace s umelou inteligenciou
 • Spolupracovať s podnikateľským sektorom na minimálnych globálnych normách bezpečného a etického využívania umelej inteligencie
alt=""
Ukrajina
 • Navrhnúť predĺženie dočasnej ochrany ukrajinských občanov v EÚ
 • Implementovať návrh nástroja pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd EUR určeného na investície a reformy v nasledujúcich štyroch rokoch
alt=""
Rozširovanie
 • Začať uplatňovať správy EÚ o právnom štáte aj na tie prístupové krajiny, ktoré zaznamenajú rýchlejší pokrok
 • Začať pracovať na súbore preskúmaní politík pred rozširovaním s cieľom zistiť, aké úpravy by mohli byť potrebné v jednotlivých oblastiach politiky EÚ v nadväznosti na rozširovanie Únie
 • Inšpirovať diskusiu vedúcich predstaviteľov, ktorá sa uskutoční počas belgického predsedníctva Rady EÚ
alt=""
Globálna Európa, migrácia a bezpečnosť
 • Navrhnúť nový strategický prístup pre Afriku s cieľom rozvíjať vzájomne prospešné partnerstvo v oblasti otázok, ktoré sú relevantné pre oba kontinenty
 • Zorganizovať medzinárodnú konferenciu o boji proti prevádzačstvu migrantov
13. SEPTEMBRA 2023
2023 State of the Union - Main initiatives