Direct la conținutul principal
A young woman in an interpretation booth during the Open Doors Day
Consolidarea rezilienței societale a Europei

Democrația europeană este un proces constant, în desfășurare

Respectarea statului de drept și combaterea corupției

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne reamintește că trebuie să ne apărăm democrația și libertățile, câștigate cu greu. Fiecare generație de europeni trebuie să contribuie la consolidarea rezilienței democrației europene și să reînnoiască promisiunea asumată prin proiectul european de pace.

Statul de drept – libertate, echitate, egalitate

Statul de drept constituie piatra de temelie a Uniunii noastre. Raportul anual privind statul de drept monitorizează evoluțiile, atât pozitive, cât și negative, care au impact asupra statului de drept în țările membre.

În raportul din 2023 se remarcă o tendință pozitivă, dar și faptul că este nevoie de mai mult timp pentru realizarea anumitor reforme.

Infographic showing 65% of the 2022 recommendations were addressed by the Member States

Politici anticorupție eficace

În mai 2023, Comisia a luat o măsură decisivă privind combaterea corupției în UE și armonizarea normelor UE referitoare la definițiile și pedepsele pentru infracțiunile de corupție. Scopul său este:

 • să asigure standarde ridicate de combatere a tuturor infracțiunilor de corupție
 • să îmbunătățească punerea în aplicare a acestora
 • să instituie structuri în statele membre care să prevină mai bine corupția.

Comisia a propus, de asemenea, un nou regim specific de sancțiuni care vizează actele grave de corupție la nivel mondial.

Infographic on EU Anti corruption policies

Propunerea de a crea un organism de etică interinstituțional

În iunie 2023, Comisia a propus crearea unui organism de etică interinstituțional: vor exista standarde comune pentru conduita etică a membrilor instituțiilor UE, precum și un mecanism formal de coordonare și schimb de opinii între instituții cu privire la cerințele în materie de etică.

Promovarea unor noi forme de angajament democratic

Responsabilizarea cetățenilor

În urma Conferinței privind viitorul Europei, un exercițiu fără precedent de democrație participativă, Comisia acționează pe baza recomandărilor cetățenilor.

Mai recent, înainte de a formula anumite propuneri esențiale, Comisia invită aproximativ 150 de persoane, selectate aleatoriu, să își exprime punctele de vedere în cadrul unor grupuri de dezbatere. Accentul este pus pe tânăra generație și pe rolul său esențial în modelarea viitorului.

Infographic showing EU citizen engagement

100 de inițiative cetățenești europene

La data de 18 aprilie 2023, Comisia a înregistrat inițiativa cetățenească europeană cu numărul 100, prin care se dorește crearea de legături feroviare pentru trenuri de mare viteză între toate capitalele europene. Lansate în 2012, inițiativele cetățenești europene reprezintă un instrument puternic de democrație participativă, reunind peste 17 milioane de semnături pentru diverse propuneri.

Construirea unei Uniuni a egalității

Comisia își menține angajamentul față de o societate în care toți cetățenii se bucură de șanse egale pentru a prospera. Fiecare om trebuie să aibă libertatea de a-și exprima individualitatea și opiniile, de a-și practica în mod liber credința și de a iubi pe cine dorește.

Egalitatea de gen

În strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 se subliniază importanța promovării unei societăți și a unei economii prospere, în care să fie recunoscută egalitatea de gen. În acest sens, am prezentat propuneri privind

 • protejarea și consolidarea drepturilor familiilor în situații transfrontaliere 
 • consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare, pentru a elimina în sfârșit și pentru totdeauna diferența de remunerare între femei și bărbați
 • eradicarea violenței bazate pe gen.
Infographic showing information on EU gender equality

Combaterea violenței împotriva femeilor

La 1 iunie 2023, după șapte ani de la propunerea Comisiei, UE a aderat în cele din urmă la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. În prezent, au loc negocieri privind introducerea unor standarde minime în legislația UE pentru:

 • a incrimina anumite forme de violență bazată pe gen
 • a îmbunătăți accesul la justiție, precum și protecția și sprijinul pentru victime
 • a asigura coordonarea între serviciile relevante
 • a preveni aceste tipuri de infracțiuni.

Drepturile persoanelor LGBTIQ

După cum se prevede în strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (2020-2025), Comisia a prezentat, în decembrie 2022, o propunere de consolidare a organismelor de promovare a egalității în vederea combaterii discriminării, prin stabilirea unor standarde minime în ceea ce privește mandatul, competențele, sarcinile, resursele și independența acestora.

Combaterea rasismului

În cadrul planului de acțiune al UE privind combaterea rasismului (2020-2025), Comisia

 • încurajează statele membre să adopte planuri naționale de acțiune împotriva rasismului, până la sfârșitul anului 2022
 • îndeamnă statele membre să elaboreze strategii naționale de combatere a antisemitismului
 • evaluează cadrele naționale pentru romi
 • numește un nou coordonator pentru combaterea islamofobiei.

Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap au dreptul de a participa pe deplin la toate aspectele vieții, la fel ca toți ceilalți cetățeni. Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap, prezentat în septembrie 2022, sprijină statele membre în

 • promovarea incluziunii sociale
 • combaterea sărăciei
 • stimularea aptitudinilor și competențelor persoanelor cu handicap.

În septembrie 2023, Comisia a prezentat o propunere privind introducerea cardului european pentru dizabilitate, care urmează să asigure recunoașterea transfrontalieră a statutului de persoană cu handicap. Acest lucru va facilita șederile de scurtă durată în alte state membre, garantând că persoanele cu handicap au acces, peste tot în UE, la condiții speciale sau la un tratament preferențial în materie de servicii, la fel ca resortisanții statului membru respectiv.

Creșterea rezilienței și protejarea cetățenilor UE

În cadrul uniunii europene a securității, UE s-a angajat să-și protejeze cetățenii și întreprinderile, atât online, cât și offline. Începând din iulie 2020, s-au făcut progrese substanțiale, consolidând cei patru piloni ai strategiei.

Infographic on resilience and protection of EU citizens

Regulamentul privind solidaritatea cibernetică

Propunerea de act legislativ privind solidaritatea cibernetică urmărește să consolideze cooperarea în cadrul Uniunii pentru a contracara amenințările cibernetice prin

 • îmbunătățirea capacității de detectare a amenințărilor și a sensibilizării cu privire la acestea
 • consolidarea gradului de pregătire a entităților critice
 • sporirea capacităților concertate de gestionare a crizelor și de răspuns la acestea în toate statele membre.

Strategia UE în materie de securitate maritimă         

În martie 2023, Comisia a prezentat o strategie actualizată a UE în materie de securitate maritimă, care propune măsuri de consolidare a securității maritime, inclusiv:

 • exerciții navale la nivelul UE
 • operațiuni îmbunătățite de pază de coastă
 • inspecții de securitate sporite în porturile UE, cu scopul de a promova o cooperare mai strânsă cu parteneri precum NATO pentru a susține ordinea pe mare bazată pe norme.

O strategie spațială a UE pentru securitate și apărare

Strategia spațială europeană pentru securitate și apărare reflectă recunoașterea de către UE a spațiului ca domeniu strategic contestat și urmărește:

 • să își protejeze activele spațiale, cum ar fi sateliții
 • să descurajeze activitățile ostile în spațiu, cum ar fi spionajul
 • să își consolideze autonomia strategică.

Sporirea rezilienței la dezastrele naturale și provocate de om

În acest an, rezerva rescEU și-a dublat flota de aeronave pentru stingerea incendiilor: în prezent, include 24 de avioane și 4 elicoptere din 10 state membre. În 2023, UE a mobilizat, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, sute de pompieri, vehicule și avioane pentru a combate incendiile masive din Europa și pentru a da dovadă de solidaritate cu partenerii noștri internaționali, cum ar fi Canada. De asemenea, în 2022, Comisia a derulat planul de acțiune pentru prevenirea incendiilor forestiere.

În februarie 2023, Comisia a adoptat o recomandare și o comunicare prin care a stabilit obiective comune pentru o mai bună reziliență la dezastre în domeniul protecției civile. Este vorba de modalități prin care țările europene să fie mai bine pregătite pentru a face față pericolelor naturale, cum ar fi cutremurele, inundațiile și incendiile forestiere. 

Depășirea pandemiei și construirea unei uniuni a sănătății

Pandemia de COVID-19

La 5 mai 2023, s-a retras oficial statutul de urgență sanitară mondială COVID-19. Spiritul nostru puternic de reziliență, solidaritate și coordonare, precum și încrederea noastră profundă și investițiile puternice în știință și inovare ne-au permis să depășim această criză fără precedent.

Strategia UE privind vaccinurile

Strategia UE privind vaccinurile a avut rezultate impresionante, peste 70 % din populația UE fiind vaccinată complet împotriva COVID-19.

EU FAB (rețeaua producătorilor de vaccinuri pentru viitoare urgențe sanitare) va asigura o capacitate de producție anuală de 500-700 de milioane de doze de vaccin: astfel, ne putem asigura că vaccinurile vor fi disponibile rapid pentru a contracara eventuale noi crize. Ne menținem angajamentul de a garanta accesul la vaccinuri în toate zonele din lume. Din decembrie 2020, aproximativ 2,5 miliarde de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost exportate în 168 de țări.

Infographic on overcoming COVID-19 in the EU

Certificatul digital al UE privind COVID

Certificatul digital al UE privind COVID a facilitat deplasările în condiții de siguranță pentru cetățenii din întreaga Uniune Europeană atunci când statele membre au introdus restricții în timpul pandemiei. De la lansarea sa în 2021, în UE au fost emise peste 2,3 miliarde de certificate. Drept urmare, în iunie 2023, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat sistemul UE de certificate digitale privind COVID-19 și a instituit un sistem global care va contribui la protejarea cetățenilor din întreaga lume în contextul amenințărilor actuale și viitoare la adresa sănătății.

O uniune europeană a sănătății

În ultimul an, ne-am continuat eforturile privind construirea unei uniuni europene a sănătății puternice, pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor noștri. Aceasta le oferă UE și statelor sale membre mijloacele necesare pentru a preveni și a aborda mai bine eventuale noi pandemii și pentru a îmbunătăți reziliența sistemelor de sănătate din Europa. 

Planul de combatere a cancerului

În 2020, în UE au fost înregistrate peste 2,7 milioane de cazuri de cancer și 1,3 milioane de deceseplanul de combatere a cancerului este cea mai cuprinzătoare inițiativă a UE în domeniu și dispune de un buget de 4 miliarde EUR. În acest context, în septembrie 2022, a fost introdusă o nouă abordare științifică în ceea ce privește screeningul pentru depistarea cancerului, iar în 2023 a fost lansată inițiativa europeană privind imagistica în domeniul cancerului, care utilizează avantajele pe care le oferă datele și tehnologiile digitale pentru a detecta și aborda mai bine această boală.

Infographic showing information on the EU's cancer plan

Revizuirea legislației în domeniul farmaceutic

Un pilon esențial al uniunii europene a sănătății a fost adăugat în aprilie 2023 – este vorba despre cea mai importantă revizuire a legislației în domeniul farmaceutic din ultimele două decenii. Scopul este de a crea o piață unică a medicamentelor asigurând o mai bună disponibilitate și accesibilitate, precum și prețuri abordabile, consolidând în același timp inovarea și competitivitatea industriei farmaceutice din UE.

Prima abordare cuprinzătoare a UE privind sănătatea mintală

Prezentată în iunie 2023, prima abordare cuprinzătoare a UE privind sănătatea mintală reflectă recomandările formulate de cetățeni în cadrul Conferinței privind viitorul Europei și răspunde apelurilor lansate de Parlamentul European pentru intensificarea acțiunilor în acest domeniu. Abordarea propune acțiuni de promovare a unei stări bune de sănătate mintală, cu un accent special pe copii și tineri. Cu ajutorul a 20 de inițiative emblematice și a unei finanțări din partea UE în valoare de 1,2 miliarde EUR, Comisia va sprijini statele membre să pună oamenii și sănătatea lor mintală pe primul loc.

Construirea unui sistem de migrație sustenabil și echitabil

Prin noul pact privind migrația și azilul, Comisia urmărește să consolideze și să integreze politicile-cheie ale UE în materie de migrație, azil și gestionare a frontierelor. Este esențial să se ajungă la un acord cu privire la întregul set de reforme în materie de azil și migrație în curs de negociere. 

Prevenirea și combaterea traficului de persoane

La 19 decembrie 2022, Comisia a propus consolidarea normelor în materie de prevenire și combatere a traficului de persoane.

Normele actualizate vor facilita investigarea și urmărirea penală de către autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare a noilor forme de exploatare și vor contribui la identificarea și sprijinirea victimelor.

Infographic on EUs prevention and combatting of human trafficking

Migrația lucrătorilor calificați

Dezvoltarea unor căi legale contribuie la reducerea migrației neregulamentare și poate ajuta la consolidarea economiilor europene. În acest scop, în octombrie 2022 Comisia a lansat prima platformă la nivelul Uniunii Europene prin care UE să devină mai atractivă pentru resortisanții țărilor terțe care caută oportunități de angajare. Aceasta îi va ajuta pe angajatorii din UE să găsească lucrătorii calificați de care au nevoie și să asigure condiții de muncă decente.

De asemenea, pentru a promova migrația lucrătorilor calificați din țări terțe către UE și pentru a se asigura că aceasta este bine gestionată și direcționată către sectoarele vizate, în ianuarie 2023 Comisia a lansat platforma privind migrația forței de muncă.

Răspunsul la apelul umanitar

Comisia Europeană îi oferă Ucrainei un sprijin fără precedent și, în același timp, continuă să furnizeze ajutor umanitar în întreaga lume pentru cei care au cel mai mult nevoie de el. În ultimul an, nivelul deja record al nevoilor umanitare a continuat să crească pe plan mondial. Statele membre și Comisia Europeană au anunțat un ajutor inițial în valoare de 8,4 miliarde EUR pentru 2023, ca expresie concretă a solidarității globale și a rolului de lider al UE în acțiunile umanitare.

Documente

Declinarea responsabilității: informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată la 8 septembrie 2023.

Progrese în alte domenii