Przejdź do treści głównej
alt=""
Orędzie o stanie Unii

13 września 2023 r.

Orędzie o stanie Unii

Nadeszła chwila, by pokazać młodym ludziom, że możemy zbudować kontynent, na którym mogą być sobą, kochać, kogo chcą, i mierzyć tak wysoko, jak tylko zapragną. Kontynent żyjący w harmonii z przyrodą i przewodzący rozwojowi nowych technologii. Kontynent, który jest zjednoczony w wolności i pokoju. Nadszedł czas, aby Europa odpowiedziała na wezwanie historii.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Wyznaczanie przyszłego kursu Europy

W wygłoszonym 13 września 2023 r. orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła główne priorytety i inicjatywy na najbliższy rok w oparciu o sukcesy i osiągnięcia Unii Europejskiej z ostatnich lat.

Zaproponowane inicjatywy

Green dotted circle
Europejski Zielony Ład
 • Pakiet dotyczący europejskiej energii wiatrowej
 • Cel klimatyczny na 2040 r.
 • Inicjatywa w sprawie odporności na deficyt wody
Turquoise dotted circle
Europa na miarę ery cyfrowej
 • Unijne prawo kosmiczne
 • Strategia w zakresie gospodarki opartej na danych satelitarnych
 • Inicjatywa na rzecz udostępnienia mocy europejskich superkomputerów etycznym i odpowiedzialnym przedsiębiorstwom typu start-up w dziedzinie sztucznej inteligencji
Orange dotted circle
Gospodarka służąca ludziom
 • Inicjatywa UE w dziedzinie biotechnologii i bioprodukcji
 • Działania następcze po szczycie w Val Duchesse
 • Materiały zaawansowane na rzecz wiodącej pozycji w przemyśle
 • Inicjatywa w sprawie przepisów dotyczących europejskiej rady zakładowej
Violet dotted circle
Silniejsza pozycja Europy na świecie
 • Wzmocnienie partnerstwa z Afryką
 • Europejska strategia przemysłu obronnego
Light blue dotted circle
Promowanie naszego europejskiego stylu życia
 • Przedłużenie tymczasowej ochrony dla osób uciekających z Ukrainy
 • Plan działania w zakresie zwalczania handlu narkotykami, w tym sojusz portów europejskich
 • Aktualizacja ram prawnych i wzmocnienie współpracy w dziedzinie zwalczania przemytu migrantów
 • Wspólny Europejski Dyplom
Pink dotted circle
Nowy impuls dla demokracji europejskiej
 • Komunikat w sprawie reform przedakcesyjnych i przeglądów polityki
 • Zalecenie Komisji w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dziecka

List intencyjny

Przewodnicząca Ursula von der Leyen wystosowała również list intencyjny, którego adresatami są Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, i Pedro Sánchez, premier Hiszpanii sprawującej obecnie prezydencję w Radzie. List intencyjny zawiera szczegółowy opis działań, jakie Komisja zamierza podjąć w kolejnym roku za pomocą środków ustawodawczych i innych inicjatyw.

13 WRZEŚNIA 2023
Orędzie o stanie Unii 2023 – List intencyjny przewodniczącej Ursuli von der Leyen

Komisja Ursuli von der Leyen: osiągnięcia w latach 2022–2023

W ciągu ostatniego roku Europejczycy przezwyciężyli kryzys energetyczny, ugościli w swoich domach miliony uchodźców z Ukrainy (tak wielkiej fali przesiedleń nie notowano od czasu II wojny światowej) i pobudzili gospodarkę dzięki bezprecedensowym inwestycjom europejskim.

Rok ten upływa pod znakiem wyzwań, z jakimi nie mieliśmy dotychczas do czynienia, a UE po raz kolejny staje na wysokości zadania. 

Collection of images with hands holding and flags of Ukraine
Europa: obietnice zostały dotrzymane

Główne osiągnięcia

8 WRZEŚNIA 2023
Orędzie o stanie Unii 2023 – Osiągnięcia w latach 2022–2023

Nasza Europa, nasze historie

Nikola Rahnev smiles at camera from his house in front of a Ukrainian flag

Lokalny bohater w Perniku
pomaga odbudować społeczności

A photo of Hayley Bugeja smiling

Czołowa maltańska napastniczka piłkarska
przełamuje bariery związane z płcią

A man and woman are learning new computer skills with a woman teaching them

1jeune1solution
wsparcie dla młodych Francuzów poszukujących pierwszej pracy

Dokumenty