Põhisisu juurde
SOTEU banner blue bg with dots
Euroopa Liidu olukord

14. september 2022

Eeloleva aasta teetähised

Oma 14. septembri 2022. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus nimetas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen juhtalgatused, mis komisjonil on kavas eeloleval aastal ellu viia. Paljud neist lähtuvad soovitustest, mille kodanikud esitasid Euroopa tuleviku konverentsi kaudu.

Algatuste hulgas on muu hulgas järgmised ettepanekud:

  • jätkuvalt tugevalt toetada Ukrainat ja selle rahvast, sealhulgas võtta kasutusele ELi ühtse turu kogu jõud,
  • kehtestada meetmed, et toetada eurooplasi energiakriisiga toimetulekul,
  • toetada ettevõtluskeskkonda, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, et tugevdada Euroopa edasist konkurentsivõimet,
  • vähendada ELi sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja teha tihedat koostööd usaldusväärsete tarnijatega,
  • jätkata investeerimist taastuvenergiasse, eelkõige taastuvallikatest vesiniku tootmisse,
  • võtta ülemaailmne juhtpositsioon kliimamuutustega kohanemises ja meie looduse kaitsmises,
  • seista jätkuvalt demokraatia eest nii kodus kui ka kogu maailmas ning õigusriigi põhimõtte eest.

 

13. SEPTEMBER 2022
President von der Leyeni kõne olukorrast Euroopa Liidus 2022. aastal

President von der Leyeni esitatud kõne

13. SEPTEMBER 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Uued algatused

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saatis ühtlasi 14. septembril Euroopa Parlamendi presidendile Roberta Metsolale ja nõukogu praeguse eesistujariigi Tšehhi Vabariigi peaministrile Petr Fialale kavatsusavalduse. Selles kirjeldab ta üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb järgmisel aastal õigusakti ettepanekute ja muude algatuste kujul võtta.

13. SEPTEMBER 2022
Euroopa Liidu olukord 2022. aastal. President von der Leyeni kavatsusavaldus

 

Von der Leyeni komisjon: 2021–2022

8. SEPTEMBER 2022
Olukord Euroopa Liidus 2022 - Saavutused

 

Olulised hetked 2021–2022

8. SEPTEMBER 2022
Olukord Euroopa Liidus 2022 - Ajatelg

 

Dokumendid ja teabelehed