Põhisisu juurde

Ligipääsetavuse avaldus

Veebileht „Olukorrast Euroopa Liidus“

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis „https://state-of-the-union.ec.europa.eu

See ei puuduta üheski selle alamdomeenis avaldatud muud sisu või veebisaiti. Nende veebisaitide ja nende sisu kohta käivad eraldi konkreetselt neid puudutavad ligipääsetavuse avaldused.

Käesolevat veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. Veebisait on kujundatud nii, et seda saaksid kasutada võimalikult paljud, sealhulgas puudega inimesed.

Veebisait võimaldab:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja või kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis)

Käesolev veebisait on kujundatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab ligilähedaselt veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Vt lisateave rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.


Veebisaiti katsetati viimati 23. juunil 2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus on koostatud 31. juulil 2023.

Avaldus tugineb hinnangule, mille on veebisaitide esindava valimi läbivaatamise järel andnud rahvusvahelise ligipääsetavusekspertide ühenduse IAAP tingimustele vastav ekspert, kasutades nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Oleksime tänulikud, kui annaksite meile tagasisidet veebilehe „Olukorrast Euroopa Liidus“ ligipääsetavuse kohta. Kui ligipääs on raskendatud, teatage sellest palun meile järgmiste kanalite vahendusel:

 • tel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • kontaktvormi kaudu: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormi täites tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet).

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte saab.

Ühilduvus veebilehitsejate ja tugitehnoloogiaga

Veebisait „Olukorrast Euroopa Liidus“ ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogia versioonidega:

 • Google Chrome’i ja Apple Safari veebilehitsejate viimased versioonid
 • kasutatuna koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehniline kirjeldus

Veebisaidil „Olukorrast Euroopa Liidus“ kasutatakse ligipääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Mitteligipääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada veebisaidile „Olukorrast Euroopa Liidus“ täielik ligipääs, oleme teadlikud mõningatest puudustest, mille kõrvaldamiseks otsime parajasti lahendusi. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleeme, mida ei ole allpool nimetatud.

Teadaolevad probleemid seoses ligipääsuga veebilehele „Olukorrast Euroopa Liidus“:

 1. Videomängija – ligipääsetavus klaviatuuri abil: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud ligipääsuga meie videomängijale klaviatuuri abil (teksti keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, vaid seda saab teha ainult TAB-klahviga).
 2. Videod: sellel veebisaidil olevatel videotel ei ole audiokirjeldust.
 3. Graafikud ja diagrammid – värvikasutus: mõnedel veebisaidi graafilikutel ja diagrammidel edastatakse teavet ainult värvide abil ning see on värvinägemise häirega isikute jaoks problemaatiline. Graafikutel, kus sildid ei ole visuaalselt ühendatud vastavat värvi jaotisega, tõstab klõpsamine legendis sisalduval sildil esile graafiku vastava rea, riba või jaotise ning see võimaldab kasutajatel hõlpsamini aru saada, millise kaardiosa kohta silt käib. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta oktoobri lõpuks.
 4. Tagasisidevorm: tagasisidevormis ei ole mõned suvandinupud nõuetekohaselt rühmitatud ja mõned osad ei ole piisavalt kontrastsed. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta oktoobri lõpuks.
 5. Tagasiside vorm – veateated: tagasisidevormi veateated ei ole seotud väljaga, kus viga tekkis, ega näita selgelt, milline väli veateate põhjustas. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta oktoobri lõpuks.
 6. Vahelejätulingi nähtavus: vahelejätulink on veebilehe esimene link, kuid klaviatuuriga lingile liikudes ei muutu see nähtavaks. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta oktoobri lõpuks.