Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
alt=""
Η κατάσταση της Ένωσης το 2023

Κύριες πρωτοβουλίες

alt=""
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • Διοργάνωση σειράς διαλόγων με τη βιομηχανία σχετικά με τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για κάθε βιομηχανικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας
 • Πρόταση μιας ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αιολική ενέργεια που θα συμβάλει στην άμβλυνση των προκλήσεων της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας της ΕΕ· επιτάχυνση της αδειοδότησης ακόμη περισσότερο και βελτίωση των συστημάτων πλειστηριασμών
 • Έναρξη έρευνας κατά των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα που προέρχονται από την Κίνα
 • Έναρξη στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ
alt=""
Οικονομία, κοινωνία και ανταγωνιστικότητα
 • Διοργάνωση νέας συνόδου κορυφής των κοινωνικών εταίρων που θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις — από τις ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού έως τις αλλαγές που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη
 • Ορισμός απεσταλμένου της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος θα υπάγεται στην/στον πρόεδρο της Επιτροπής
 • Υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 25 %, ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Αίτημα προς τον Μάριο Ντράγκι για την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ παράλληλα θα ηγείται της καθαρής μετάβασης
alt=""
Ψηφιακή και τεχνητή νοημοσύνη
 • Πρωτοβουλία για τηδιάθεση των υπολογιστών μας υψηλών επιδόσεων σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης για την κατάρτιση των μοντέλων τους
 • Στήριξη της δημιουργίας μιας διεθνούς ομάδας που θα συγκεντρώνει επιστήμονες, εταιρείες τεχνολογίας και εμπειρογνώμονες, με σκοπό τον εντοπισμό των ευκαιριών και των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης
 • Συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα ώστε να καθοριστούν ελάχιστα παγκόσμια πρότυπα για την ασφαλή και δεοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
alt=""
Ουκρανία
 • Πρόταση παράτασης της προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς στην ΕΕ
 • Εφαρμογή της πρότασης για μια διευκόλυνση για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ, για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις την επόμενη τετραετία
alt=""
Διεύρυνση
 • Επέκταση τωνεκθέσεων της ΕΕ για το κράτος δικαίου σε εκείνες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που θα μπορέσουν να επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία
 • Δρομολόγηση μιας σειράς αναθεωρήσεων πολιτικών προ της διεύρυνσης για να εξεταστεί με ποιο τρόπο ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί ο κάθε τομέας της ΕΕ σε μια πιο διευρυμένη Ένωση
 • Παρουσίαση ιδεών στη συζήτηση των ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
alt=""
Ευρώπη και υφήλιος, μετανάστευση και ασφάλεια
 • Πρόταση νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Αφρική, με σκοπό την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης για κοινά ζητήματα των δύο ηπείρων
 • Διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023
2023 State of the Union - Main initiatives