Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
alt=""
Staid an Aontais

13 Meán Fómhair 2023

An t-aitheasc ar Staid an Aontais

Seo an t-am chun a thaispeáint don ghlúin óg gur féidir linn mór-roinn a thógáil inar féidir leat a bheith dílis duit féin, inar féidir leat grá a thabhairt don té is ansa leat, agus inar féidir leat dréim leis an gcraobh is airde. Mór-roinn atá le chéile leis an dúlra agus atá ar thús cadhnaíochta maidir le teicneolaíochtaí nua. Mór-roinn atá aontaithe sa tsaoirse agus sa tsíocháin. Seo an t-am don Eoraip gairm na staire a fhreagairt arís eile.

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

An bealach ar aghaidh á leagan amach dár dtodhchaí Eorpach

Ina haitheasc ar Staid an Aontais an 13 Meán Fómhair 2023, thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, achoimre ar na príomhthosaíochtaí agus na tionscnaimh shuaitheanta don bhliain atá le teacht lena gcuirfear lena bhfuil bainte amach ag an Aontas Eorpach le blianta beaga anuas.

Tionscnaimh bheartaithe

Green dotted circle
Comhaontú Glas don Eoraip
 • Pacáiste maidir le Cumhacht Ghaoithe Eorpach
 • Sprioc aeráide 2040
 • Tionscnamh maidir le hathléimneacht uisce
Turquoise dotted circle
Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach
 • Dlí Spáis an Aontais Eorpaigh
 • Straitéis maidir le Geilleagar Sonraí Spáis
 • Tionscnamh chun acmhainneacht sár-ríomhaireachta Eorpach a oscailt do ghnólachtaí nuathionscanta intleachta saorga atá eiticiúil siosmaideach
Orange dotted circle
Geilleagar a fhóireann do dhaoine
 • Tionscnamh Biteicneolaíochta agus Bithmhonaraíochta an Aontais Eorpaigh
 • Obair leantach ar Chruinniú Mullaigh Val Duchesse
 • Ardábhair le haghaidh na ceannaireachta tionsclaíche
 • Tionscnamh maidir le rialacha i ndáil leis an gComhairle Oibreacha Eorpacha
Violet dotted circle
Eoraip níos láidre sa domhan mór
 • An chomhpháirtíocht leis an Afraic a neartú
 • Straitéis thionsclaíoch um an gCosaint Eorpach
Light blue dotted circle
Ár ndóigh bheatha Eorpach a chur chun cinn
 • Síneadh a chur le Cosaint Shealadach do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin
 • Plean Gníomhaíochta i gcoinne na gáinneála ar dhrugaí, Comhghuaillíocht na gCalafort Eorpach san áireamh
 • An creat dlíthiúil a thabhairt cothrom le dáta agus an comhar a neartú chun smuigleáil imirceach a chomhrac
 • Comhchéim Eorpach
Pink dotted circle
Ugach nua do Dhaonlathas na hEorpa
 • Teachtaireacht maidir le hathchóirithe réamh-mhéadaithe agus athbhreithnithe beartais
 • Moladh ón gCoimisiún maidir le córais chomhtháite um chosaint leanaí

Litir Intinne

Sheol an tUachtarán von der Leyen Litir Intinne freisin chuig Roberta Metsola, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, agus Príomh-Aire na Spáinne, Pedro Sánchez, an tír ag a bhfuil Uachtaránacht na Comhairle faoi láthair. Thug sí sonraí inti faoi na gníomhaíochtaí atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh an bhliain seo chugainn trí bhíthin reachtaíochta agus tionscnaimh eile.

13 MEÁN FÓMHAIR 2023
Staid an Aontais 2023 – Litir intinne an Uachtaráin von der Leyen

Coimisiún von der Leyen: An méid atá bainte amach 2022-2023

Le bliain anuas, tá muintir na hEorpa tar éis teacht slán ó ghéarchéim fuinnimh, d’oscail siad a ndoirse chun fáilte a chur roimh na milliúin teifeach ón Úcráin arb é an díláithriú daoine is mó ó bhí an Dara Cogadh Domhanda ann, agus chuir siad borradh faoin ngeilleagar le hinfheistíochtaí Eorpacha gan fasach.

Bliain eile de dhúshláin nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo agus thug an tAontas Eorpach aghaidh ar na dúshláin sin arís eile. 

Collection of images with hands holding and flags of Ukraine
An Eoraip: Na gealltanais a comhlíonadh

Na príomhnithe atá bainte amach

8 MEÁN FÓMHAIR 2023
Staid an Aontais 2023 – An méid a baineadh amach 2022-2023

An Eoraip Agatsa, Na Scéalta Agatsa

Nikola Rahnev smiles at camera from his house in front of a Ukrainian flag

Laoch áitiúil in Pernik

ag atógáil pobal

A photo of Hayley Bugeja smiling

An tosaí láir is fearr i Málta

ag briseadh bacainní inscne

A man and woman are learning new computer skills with a woman teaching them

1jeune1solution

ag cuidiú le daoine óga na Fraince a gcéad phost a fháil

Doiciméid