Направо към основното съдържание
Състояние на Съюза
Информационен документ

Състояние на Съюза през 2022 г.: информационни документи

Данни

Дата на публикуване
14 Септември 2022 г.
Автор
Генерална дирекция „Комуникации“

Описание

State of the Union 2022

Файлове

14 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Factsheet: EU emergency intervention to reduce electricity bills in Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Factsheet: European Media Freedom Act
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Factsheet: Cyber Resilience Act
English
(HTML)
Изтегляне
16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Factsheet: Forced labour product ban
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне