Направо към основното съдържание

Декларация за достъпност

Уебсайт за речта за състоянието на Съюза

Настоящата декларация се отнася за съдържание, публикувано на домейна: ‘https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_bg

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани на негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате големината на знаците до 200 % без проблеми,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатурата,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон)

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549 v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво „AA“ на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Степен на съответствие

Този уебсайт съответства частично на технически стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1 ниво „AA“. За повече подробности вижте раздел „Недостъпно съдържание“.


Уебсайтът е тестван за последен път на 23 юни 2023 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Тази декларация е изготвена на 31 юли 2023 г.

Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано изпитване.

Обратна информация

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения относно достъпността на уебсайта за речта за състоянието на Съюза. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

 • 008067891011
 • Формуляр за контакти: Пишете ни (моля, не предоставяйте чувствителна информация във формуляра, например информация, която би разкрила лични финансови или здравни данни или данни по друга чувствителна тема).

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът за речта за състоянието на Съюза е създаден така, че да е съвместим със следните помощни технологии:

 • последната версия на браузърите Google Chrome и Apple Safari;
 • в комбинация с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта за речта за състоянието на Съюза се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта за речта за състоянието на Съюза, ние сме наясно, че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта за речта за състоянието на Съюза:

 1. Видеоплейър — достъпност чрез клавиатурата: известно ни е, че има някои проблеми с достъпността на нашия видеоплейър чрез клавиатурата (когато се избира езикът на надписите от менюто, не е възможно да се използват стрелките за смяна на езиците — това може да се направи само с клавиша TAB).
 2. Видеоматериали: Видеоматериалите на този уебсайт нямат аудио описание.
 3. Графики и диаграми — използване на цвят: Някои графики и диаграми на уебсайта разчитат единствено на цветове за предаването на информация, което е объркващо за хората, страдащи от цветна слепота. В диаграми, където етикетите не са визуално свързани със съответния цветен раздел, щракването върху етикетите в легендите води до активиране или дезактивиране на съответния ред, лента или раздел, позволяващи на потребителите да проверят кой етикет към коя част от диаграмата принадлежи. Планираме да разрешим този проблем до края на октомври 2023 г.
 4. Формуляр за оценка: Във формуляра за оценка някои радиобутони не са правилно групирани, а в някои части няма достатъчно контраст. Планираме да разрешим този проблем до края на октомври 2023 г.
 5. Формуляр за оценка — съобщения за грешка: Съобщенията за грешка във формуляра за оценка не са свързани с полето, в което е открита грешката, и не посочват ясно в кое поле е открита грешката. Планираме да разрешим този проблем до края на октомври 2023 г.
 6. Видимост на Skiplink (пропускане на връзка): Пропускане на връзка (Skiplink) е първата връзка на страницата, но не се вижда при навигация с клавиатурата. Планираме да разрешим този проблем до края на октомври 2023 г.