Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Na haithisc ar Staid an Aontais le Jean-Claude Juncker

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh 2014-2019

State of the Union Address 2017 by Jean-Claude Juncker, President of the EC

Má tá grá agat don Eoraip, tá grá agat dá náisiúin. Má tá grá agat do do thír féin, tá grá agat don Eoraip. Is mór is fiú an tírghrá. Tá nimh agus cealg fite fuaite sa náisiúnachas ainrianta.

Jean-Claude Juncker, 2018

Aitheasc ar Staid an Aontais 2018 (San aircív)

Na príomhthéamaí: an imirce, an chibearshlándáil agus beartas eachtrach

Aitheasc | Físeán​​​​​​

Aitheasc ar Staid an Aontais 2017 (San aircív)

Na príomhthéamaí: aontas atá aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí, an trádáil, agus scagadh infheistíochta; an chibearshlándáil, an tionscal, sonraí agus an daonlathas

Aitheasc | Físeán

Aitheasc ar Staid an Aontais 2016 (San aircív)

Na príomhthéamaí: infheistíochtaí san óige, cuardaitheoirí poist agus gnólachtaí nuathionscanta, rochtain phoiblí ar Wi-Fi, dlíthe cóipchirt níos cothroime, Plean Infheistíochta don Afraic agus an Garda Teorann agus Cósta Eorpach nua

Aitheasc | Físeán

Aitheasc ar Staid an Aontais 2015 (San aircív)

Na príomhthéamaí: géarchéim na ndídeanaithe atá ag teacht chun cinn, todhchaí an Euro, agus beartas eachtrach, an imirce, gníomhaíocht sheachtrach, agus beartas eacnamaíoch agus fioscach

Aitheasc | Físeán