Prejsť na hlavný obsah

Správy Jeana-Clauda Junckera o stave Únie

Predseda Európskej komisie v rokoch 2014 – 2019

State of the Union Address 2017 by Jean-Claude Juncker, President of the EC

Kto má rád Európu, musí mať rád národy, ktoré ju tvoria, a kto má rád svoj národ, musí mať rád Európu. Kým vlastenectvo je cnosť, obmedzený nacionalizmus je úmornou lžou a zhubným jedom.

Jean-Claude Juncker, 2018

Správa o stave Únie v roku 2018 (archivovaná)

Hlavné témy: migrácia, kybernetická bezpečnosť a zahraničná politika

Prejav | Video​​​​​​

Správa o stave Únie v roku 2017 (archivovaná)

Hlavné témy: jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia únia, obchod, preverovanie investícií, kybernetická bezpečnosť, priemysel, údaje a demokracia

Prejav | Video

Správa o stave Únie v roku 2016 (archivovaná)

Hlavné témy: investície do mládeže, uchádzačov o zamestnanie a startupov, prístup verejnosti k Wi-Fi, spravodlivejšie právne predpisy v oblasti autorských práv, investičný plán pre Afriku a nová európska pohraničná a pobrežná stráž

Prejav | Video

Správa o stave Únie v roku 2015 (archivovaná)

Hlavné témy: vznikajúca utečenecká kríza, budúcnosť eura, zahraničná politika, migrácia, vonkajšie činnosti a hospodárska a fiškálna politika

Prejav | Video