Skip to main content
Logo Európskej komisie
Správa o stave Únie
Prejavy o stave Únie

Smerovanie na nasledujúci rok

Úvod

Každý rok v septembri prednáša predseda/predsedníčka Európskej komisie v Európskom parlamente prejav o stave Únie. V tomto prejave hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na nadchádzajúci rok.

Predseda/predsedníčka takisto načrtáva, ako bude Komisia riešiť najnaliehavejšie výzvy stojace pred Európskou úniou a predstavuje myšlienky o podobe budúcnosti EÚ.

Prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesla 14. septembra 2022 svoj tretí prejav o stave Únie.

Na tejto stránke nájdete aj jej prejavy prednesené v rokoch 2020 a 2021.

State of the Union Address 2022 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Prejav o stave Únie v roku 2022

Hlavné témy: podpora EÚ pre Ukrajinu, prekonanie energetickej krízy, klíma, právny štát, demokracia, podpora európskych podnikov

BeBe Vio, Paralympic Games Gold Medalist in the European Parliament during the State of the Union Address (SOTEU)

Prejav o stave Únie v roku 2021

Hlavné témy: COVID-19, globálne zdravie, očkovanie, silnejšia Európa vo svete, európsky akt o čipoch, európska obranná únia, právny štát a sloboda médií

State of the Union Address 2020 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Správa o stave Únie v roku 2020

Hlavné témy: Pandémia COVID-19, NextGenerationEU, európska zdravotná únia, priemyselná stratégia, európske digitálne desaťročie, Nový európsky Bauhaus