Gå direkt till innehållet
alt=""
Talet om tillståndet i unionen

Om talet

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet är både ett bokslut över det gångna årets framsteg och en blick framåt mot prioriteringarna för det kommande året.

Kommissionens ordförande redogör också för hur de mest brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram sina tankar om hur EU:s framtid kan te sig.

Tillståndet i unionen 2023

Tidigare tal av Ursula von der Leyen

State of the Union Address 2022 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Huvudteman: EU:s stöd till Ukraina, insatser mot energikrisen, klimatet, rättsstatsprincipen, demokrati och stöd till företagen i EU

BeBe Vio, Paralympic Games Gold Medalist in the European Parliament during the State of the Union Address (SOTEU)

Huvudteman: covid-19, global hälsa, vaccinationer, ett starkare EU i världen, EU:s förordning om halvledare, europeiska försvarsunionen, rättsstatsprincipen och mediefrihet

State of the Union Address 2020 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Huvudteman: covid-19-pandemin, NextGenerationEU, EU:s hälsounion, industristrategin, EU:s digitala decennium och ett nytt europeiskt Bauhaus