Přejít na hlavní obsah
Projev o stavu Unie

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky týkající se projevu o stavu Unie

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://state-of-the-union.ec.europa.eu

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje Generální ředitelství pro komunikaci (Evropská komise). Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG).

Míra souladu stránek

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.


Internetové stránky byly naposledy testovány 23. června 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vypracováno 31. července 2023.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek týkajících se projevu o stavu Unie. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • telefon:008067891011
 • kontaktní formulář: napište nám (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé téma)

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky týkající se projevu o stavu Unie jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito nejpoužívanějšími pomocnými technologiemi:

 • s nejnovější verzí prohlížečů Google Chrome a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack

Technické specifikace

Při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači závisí přístupnost internetových stránek týkajících se projevu o stavu Unie na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek týkajících se projevu o stavu Unie existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek týkajících se projevu o stavu Unie:

 1. Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Jsme si vědomi některých problémů s přístupností videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB).
 2. Videa: Videa na těchto internetových stránkách nemají zvukový popis.
 3. Grafy a tabulky – použití barvy: Některé grafy a tabulky na internetových stránkách sdělují informace pouze pomocí barev, což je matoucí pro osoby s poruchou barevného vidění. V tabulkách, kde nejsou štítky vizuálně propojeny s odpovídajícím barevným oddílem, se kliknutím na štítky v poznámkách začne řádek, lišta nebo oddíl přepínat, což uživatelům umožňuje zkontrolovat, který štítek patří do které části tabulky. Tento problém plánujeme vyřešit do konce října 2023.
 4. Formulář pro zpětnou vazbu: Ve formuláři pro zpětnou vazbu nejsou některé přepínače řádně seskupeny a některé části nemají dostatečný kontrast. Tento problém plánujeme vyřešit do konce října 2023.
 5. Formulář pro zpětnou vazbu – chybová hlášení: Chybová hlášení ve formuláři pro zpětnou vazbu nejsou propojena s polem, v němž byla chyba zjištěna, a není proto jasné, ve kterém poli byla chyba zjištěna. Tento problém plánujeme vyřešit do konce října 2023.
 6. Viditelnost skiplinku: Skiplink je první odkaz na stránce, ale při použití klávesnice není viditelný. Tento problém plánujeme vyřešit do konce října 2023.