Glavni sadržaj

Izjava o pristupačnosti

Internetske stranice o stanju Unije

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na domeni: https://state-of-the-union.ec.europa.eu

Ne odnosi se na druge sadržaje ni stranice na njezinim poddomenama. Te stranice i njihov sadržaj imaju vlastitu izjavu o pristupačnosti.

Ovim stranicama upravlja Glavna uprava za komunikaciju Europske komisije. Koncipirane su tako da se njima može služiti što više osoba, uključujući osobe s invaliditetom.

Trebali biste moći:

 • povećati prikaz do 200 % uz zadržavanje kvalitete sadržaja
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se samo tipkovnicom
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se suvremenim čitačem zaslona i softverom za prepoznavanje govora (na računalu ili telefonu).

Ove su internetske stranice izrađene u skladu s tehničkom normom za internetske stranice i mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To uvelike odgovara razini „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1.

Stupanj sukladnosti

Ove su internetske stranice djelomično sukladne s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i razinom „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1. Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”.


Stranice su zadnji put testirane 23. lipnja 2023.

Sastavljanje ove izjave

Ova je izjava sastavljena 31. srpnja 2023.

Izjava se temelji na analizi reprezentativnog uzorka internetskih stranica koju je obavio stručnjak za pristupačnost kvalificiran pri udruženju IAAP kombinacijom ručnog i automatiziranog testiranja.

Povratne informacije

Zanima nas što mislite o pristupačnosti internetskih stranica o govorima o stanju Unije. Ako primijetite probleme s pristupačnošću, obavijestite nas

 • na telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • putem obrasca za kontakt: pišite nam (u obrascu nemojte navoditi osjetljive podatke, tj. bilo što iz čega bi se mogli otkriti podaci o vašem financijskom ili zdravstvenom stanju ili bilo kojoj drugoj osjetljivoj temi).

Trudimo se odgovoriti u roku od 15 radnih dana otkad odgovorna služba Komisije zaprimi upit.

Kompatibilnost s preglednicima i asistivnim tehnologijama

Internetske stranice o govorima o stanju Unije kompatibilne su sa sljedećim najčešće korištenim asistivnim tehnologijama:

 • najnovijom verzijom preglednika Google Chrome i Apple Safari
 • u kombinaciji sa zadnjim verzijama softvera JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Tehničke specifikacije

Internetske stranice o govorima o stanu Unije oslanjaju se na sljedeće tehnologije kako bi njihovi elementi za postizanje pristupačnosti radili s kombinacijom internetskog preglednika i eventualnih asistivnih tehnologija ili programskih dodataka na vašem računalu:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepristupačan sadržaj

Usprkos svemu što poduzimamo radi pristupačnosti internetskih stranica o govorima o stanju Unije, znamo da još uvijek postoje neki problemi i nastojimo ih ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Obavijestite nas ako naiđete na problem koji nije naveden.

Poznati problemi s pristupačnosti na internetskim stranicama o govorima o stanju Unije:

 1. Reproduktor videozapisa – kontrola tipkovnicom: Svjesni smo da postoje neki problemi kad se za upravljanje tom komponentom koristi tipkovnica (jezik natpisa iz menija nije moguće odabrati tipkama sa strelicama, nego samo tabom).
 2. Videozapisi: Videozapisi na ovim internetskim stranicama nemaju zvučni opis.
 3. Grafikoni i dijagrami – kodiranje bojom: Boja je jedini način za prikaz različitih informacija na nekim grafikonima i dijagramima. To može zbunjivati ljude koji pate od nekog oblika nemogućnosti raspoznavanja boja. Na dijagramima na kojima oznake nisu vizualno povezane s odgovarajućim obojenim odjeljkom, klikom na oznake u legendama aktivira se odgovarajuća linija, stupac ili odjeljak i tako korisnici mogu provjeriti koja oznaka pripada kojem dijelu grafikona. Namjeravamo to popraviti do kraja listopada 2023.
 4. Obrazac za povratne informacije: U obrascu za povratne informacije neki gumbi nisu pravilno grupirani, a neki dijelovi nemaju dovoljno kontrasta. Namjeravamo to popraviti do kraja listopada 2023.
 5. Obrazac za povratne informacije – poruke o pogrešci: Poruke o pogrešci u obrascu za povratne informacije nisu povezane s poljem u kojem je pogreška otkrivena i u njima nije jasno naznačeno u kojem je polju otkrivena pogreška. Namjeravamo to popraviti do kraja listopada 2023.
 6. Vidljivost poveznice za preskakivanje navigacije: Poveznica za preskakivanje navigacije (skip link) prva je poveznica na stranici, ali ne postane vidljiva kad se po stranici navigira tipkovnicom. Namjeravamo to popraviti do kraja listopada 2023.