Gå til hovedindholdet

Tilgængelighedserklæring

Websted for Unionens tilstand

Denne erklæring gælder for indhold, der offentliggøres på domænet: "https://state-of-the-union.ec.europa.eu"

Den finder ikke anvendelse på andet indhold eller websteder, der offentliggøres på nogen af underdomænerne. Disse websteder og indholdet på dem vil have deres egne specifikke tilgængelighedserklæringer.

Dette websted forvaltes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation. Det er udformet til at blive anvendt af så mange mennesker som muligt, herunder personer med handicap.

Det bør være muligt at:

 • zoome op til 200 % uden problemer
 • navigere rundt på det meste af webstedet kun ved brug af tastaturet
 • navigere rundt på det meste af webstedet ved hjælp af en moderne skærmlæser og talegenkendelsessoftware (på din computer eller telefon)

Dette websted er udformet i overensstemmelse med den tekniske standard for websteder og mobilapps, EN 301 549 v.3.2.1. Det følger nøje niveau "AA" i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Overholdelsesstatus

Dette websted er delvist i overensstemmelse med den tekniske standard EN 301 549 v.3.2.1 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. På "Ikketilgængeligt indhold" kan du finde flere informationer.


Webstedet blev sidst testet den 23. juni 2023.

Udarbejdelsen af denne erklæring

Denne erklæring blev udarbejdet den 31. juli 2023.

Erklæringen er baseret på en gennemgang af et repræsentativt udvalg af websider foretaget af en IAAP-kvalificeret tilgængelighedsekspert ved hjælp af en kombination af manuel og automatiseret testning.

Feedback

Tak for din feedback om tilgængeligheden af webstedet for Unionens tilstand. Fortæl os, hvis du støder på forhindringer for tilgængeligheden:

 • Tlf.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktformular: Skriv til os (undlad at angive følsomme oplysninger i formularen, f.eks. informationer, der kan afsløre finansielle persondata, og oplysninger om dit helbred eller andre følsomme emner).

Vi forsøger at reagere på feedback inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af forespørgslen i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Kompatibilitet med browsere og hjælpeteknologier

Webstedet for Unionens tilstand er udformet, så det er kompatibelt med følgende hjælpeteknologier:

 • den seneste version af browserne Google Chrome og Apple Safari
 • i kombination med de seneste versioner af JAWS, NVDA, VoiceOver og TalkBack.

Tekniske specifikationer

Adgangen til webstedet for Unionens tilstand er afhængig af følgende teknologier for at kunne fungere med den særlige kombination af webbrowser og eventuelle hjælpeteknologier eller plugins på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ikketilgængeligt indhold

Selv om vi gør vores bedste for at sikre, at webstedet for Unionens tilstand er tilgængeligt, er vi klar over visse begrænsninger, som vi arbejder på at afhjælpe. Nedenfor finder du en beskrivelse af kendte begrænsninger og potentielle løsninger. Kontakt os, hvis du støder på et problem, der ikke er anført nedenfor.

Kendte begrænsninger for webstedet for Unionens tilstand:

 1. Videoafspiller – brug af tastatur: Vi er opmærksomme på visse problemer med brug af tastaturet i videoafspilleren (når du vælger sprog for undertekster i menuen, er det ikke muligt at bruge piletasterne til at skifte mellem sprog. Dette kan kun gøres med tabulatortasten).
 2. Videoer: Videoer på dette websted har ikke lydbeskrivelse.
 3. Grafer og diagrammer – brug af farve: Nogle grafer og diagrammer på webstedet er alene afhængige af farve for at kommunikere oplysninger, hvilket er forvirrende for personer med farveblindhed. I diagrammer, hvor labels ikke er visuelt forbundet med det tilsvarende farvede afsnit, vil det at klikke på et label i signaturforklaringen til- eller fravælge den tilsvarende linje, bar eller sektion, hvilket gør det muligt for brugerne at se, hvilket label der hører til hvilken del af diagrammet. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af oktober 2023.
 4. Feedbackformular: I feedbackformularen er nogle valgmuligheder ikke grupperet korrekt, og nogle dele har utilstrækkelig kontrast. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af oktober 2023.
 5. Feedbackformular – fejlmeddelelser: Fejlmeddelelser i feedbackformularen står ikke ved det felt, hvor der er fejl, og angiver ikke tydeligt, i hvilket felt der er fejl. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af oktober 2023.
 6. Synlighed af skiplink: Skiplinket er det første link på siden, men det bliver ikke synligt, når man bruger tastaturet til at nå det. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af oktober 2023.