Prejsť na hlavný obsah

Správa o stave Únie 2020

Predseda či predsedníčka Európskej komisie prednáša každý rok správu o stave Únie.

Vytýčenie cesty na nasledujúci rok

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila v správe o stave Únie 16. septembra 2020 svoju víziu Európy, ktorá vyjde z pandémie silnejšia a povedie nás na ceste k novej vitalite. Vďaka nástroju NextGenerationEU má Európa jedinečnú príležitosť koncepčne podchytiť zmeny. Má víziu, plán, investície. V snahe umožniť našu transformáciu na Európu, ktorá bude ekologická, digitálna a odolnejšia, sa Európska komisia zaväzuje:

  • chrániť životy a živobytia v Európe, zdravie našich občanov a stabilitu nášho hospodárstva,
  • posilniť základné prvky Európskej zelenej dohody a zvýšiť naše ambície,
  • ujať sa vedúcej úlohy pri digitálnej transformácii, najmä pokiaľ ide o údaje, technológie a infraštruktúru,
  • v maximálnej možnej miere využívať výhody vyplývajúce z nášho jednotného trhu,
  • byť aj naďalej hnacou silou globálnej reakcie proti ochoreniu COVID-19, kým svet čaká na prístupnú, cenovo dostupnú a bezpečnú vakcínu,
  • asertívnejšie reagovať na globálne záležitosti a prehlbovať naše vzťahy s najbližšími susedmi a globálnymi partnermi EÚ,
  • uplatniť nový prístup k migrácii, zachovať si ostražitosť, pokiaľ ide o ochranu právneho štátu, a budovať Úniu, v ktorej rasizmus a diskriminácia nemajú miesto.
4. AUGUSTA 2022
Stav Únie v roku 2020
4. AUGUSTA 2022
State of the Union 2020 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Iniciatívy navrhnuté vo vyhlásení o zámere adresovanom predsedovi Sassolimu a kancelárke Merkelovej

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zaslala 16. septembra predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu a kancelárke Angele Merkelovej, ktorá predsedá Rade, vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne uvádza opatrenia, ktoré Komisia plánuje prijať v nasledujúcom roku vo forme právnych predpisov a iných iniciatív.

16. SEPTEMBRA 2020
Správa o stave Únie 2022 – vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej o zámere

Komisia predsedníčky von der Leyenovej: situácia po roku

Komisia pod vedením predsedníčky von der Leyenovej dala Európe pred rokom prísľub, že  vždy, keď bude potrebné konať na európskej úrovni, budeme postupovať odvážne a nebojácne. Predkladáme teda zhrnutie prvého roka pôsobenia von der Leyenovej Komisie a posúdenie toho, ako si plnila svoje záväzky.

14. SEPTEMBRA 2020
Komisia predsedníčky von der Leyenovej: bilancia predošlého roku

Dokumenty

24. SEPTEMBRA 2020
Správa o stave Únie 2020 – brožúra
15. SEPTEMBRA 2020
Správa o stave Únie 2020 – Hlavné iniciatívy