Prejsť na hlavný obsah

Správa o stave Únie z roku 2021

Predseda či predsedníčka Európskej komisie prednáša každý rok správu o stave Únie.

Vytýčenie cesty na nasledujúci rok

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová načrtla 15. septembra 2021 v prejave o stave Únie hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku. Ich súčasťou bude okrem iného:

 • pokračovanie očkovania v Európe, urýchlenie očkovania na celom svete a posilnenie pripravenosti na pandémiu,
 • práca na odstraňovaní medzery vo financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, a to spolu s našimi globálnymi partnermi,
 • prevzatie vedúcej úlohy pri digitálnej transformácii, ktorou sa vytvoria pracovné miesta a podporí konkurencieschopnosť, pričom sa zabezpečí technická excelentnosť a bezpečnosť dodávok,
 • zabezpečenie spravodlivejších pracovných podmienok a lepšej zdravotnej starostlivosti a vytvorenie väčšieho počtu príležitostí pre európsku mládež, aby mohla využívať výhody európskeho sociálneho trhového hospodárstva,
 • Zintenzívnenie spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prehĺbenie partnerstva EÚ s najbližšími spojencami
 • Ochrana európskych hodnôt a slobôd a ochrana právneho štátu
14. SEPTEMBRA 2022
Správa o stave Únie 2021 – prejav predsedníčky von der Leyenovej
14. SEPTEMBRA 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Navrhované iniciatívy

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zaslala 15. septembra predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu a premiérovi Janezovi Janšovi, ktorý predsedá Rade, vyhlásenie o zámere. Vo vyhlásení podrobne uvádza opatrenia, ktoré Komisia plánuje prijať v nasledujúcom roku vo forme právnych predpisov a iných iniciatív.

 

15. SEPTEMBRA 2021
Správa o stave Únie 2021 – vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej o zámere

 

Komisia predsedníčky von der Leyenovej: dosiahnuté výsledky za obdobie 2020 – 2021

Po jednom z najťažších rokov svojej histórie hľadí Európa do budúcnosti znova s nádejou.

Od jesene 2020 nás pandémia opäť zasiahla, a to ešte väčšou silou. Európska únia odpovedala znásobením svojho úsilia, najmä pokiaľ ide o zaobstaranie vakcín pre všetkých Európanov, posilnenie medzinárodnej spolupráce v boji proti pandémii a vyvedenie Európy z krízy do štádia obnovy prostredníctvom nástroja NextGenerationEU. 

Tu je rekapitulácia uplynulého roka, v ktorej je zahrnuté úsilie o riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a práca zameraná na splnenie všetkých politických priorít – od Európskej zelenej dohody a európskeho digitálneho desaťročia až po opatrenia v oblasti bezpečnosti, demokracie a zdravia pre európskych občanov.

10. SEPTEMBRA 2021
Starea Uniunii 2021 – Realizări 2020-2021

 

Kľúčové momenty

 1. august 2021
  • Od decembra 2020 sa v EÚ podalo 522,4 milióna dávok očkovacích látok a viac ako 250 miliónov občanov EÚ je plne zaočkovaných. (25. augusta)
 2. júl 2021
  • Boj proti finančnej trestnej činnosti: Komisia prepracúva pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. (20. júla)
  • Stav právneho štátu v roku 2021: správa EÚ zaznamenáva pozitívny vývoj v členských štátoch, ale aj vážne obavy. (20. júla)
  • Cieľom novej stratégie EÚ pre lesy je zabezpečiť zdravé a odolné lesy, ktoré významne prispievajú k cieľom v oblasti biodiverzity a klímy. (16. júla)
  • Komisia prijíma balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. (14. júla)
  • S cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania Komisia prijíma návrh normy pre európske zelené dlhopisy, ktorou sa vytvára kvalitný dobrovoľný štandard pre dlhopisy na financovanie udržateľných investícií. (6. júla)
 3. jún 2021
  • Na samite v Bruseli sa vedúci predstavitelia EÚ a USA zaväzujú ukončiť pandémiu ochorenia COVID-19 a urýchliť globálnu obnovu. (15. júna)
  • Komisia navrhuje rámec pre dôveryhodnú a bezpečnú európsku digitálnu identitu, ktorou budú disponovať všetci občania, rezidenti a podniky v EÚ. (3. júna)
  • Komisia predkladá novú stratégiu na posilnenie a zvýšenie odolnosti schengenského priestoru – najväčšieho priestoru voľného pohybu na svete. (2. júna)
  • Začiatok práce Európskej prokuratúry – nová kapitola v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. (1. júna)
 4. máj 2021
  • Rozhodnutie o vlastných zdrojoch ratifikujú všetky členské štáty, čo Komisii umožňuje začať si požičiavať prostriedky na financovanie obnovy v rámci nástroja NextGenerationEU. (31. mája)
  • EÚ predstavuje balík hospodárskej podpory pre budúce demokratické Bielorusko v hodnote 3 miliardy EUR. (28. mája)
  • Komisia predkladá usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorý je prvým takýmto nástrojom na celom svete. (26. mája)
  • V rámci siedmej splátky finančnej podpory z nástroja SURE sa 12 členským štátom sprístupňuje 14,1 miliardy EUR. Z nástroja SURE malo doteraz prospech takmer 30 miliónov pracovníkov a 2,5 milióna firiem. EÚ už poskytla 19 členským štátom celkovo približne 90 miliárd EUR. (25. mája)
  • Na celosvetovom samite o zdraví, ktorý spoločne usporiadala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a taliansky premiér Mario Draghi, sa vedúci predstavitelia skupiny G20 zaväzujú prijať súbor opatrení, ktoré majú všade urýchliť ukončenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a zabezpečiť lepšiu pripravenosť na budúce pandémie. (21. mája)
  • Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová oznamuje iniciatívu Tímu Európa v hodnote 1 miliardy EUR týkajúcu sa výroby vakcín, liekov a zdravotníckych technológií v Afrike a prístupu k nim. (21. mája)
  • Členské štáty EÚ súhlasia s opätovným otvorením svojich hraníc pre zaočkovaných cestujúcich z krajín mimo EÚ. (20. mája)
  • Komisia podpisuje tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer, v ktorej si v mene všetkých členských štátov EÚ rezervuje ďalších 1,8 miliardy dávok ich vakcíny v období od konca roku 2021 do roku 2023. (20. mája)
  • Prijíma sa oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí, ktoré má podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v EÚ. (18. mája)
  • Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje udržateľné modré hospodárstvo v EÚ pre priemyselné odvetvia a sektory súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. (17. mája)
  • Na samite o financovaní afrických ekonomík predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová oznamuje iniciatívu Tímu Európa na podporu obnovy Afriky po pandémii ochorenia COVID-19. (15. mája)
  • S cieľom nasmerovať EÚ na cestu k splneniu cieľa pre rok 2050, ktorým je zdravá planéta pre zdravých ľudí, Komisia prijíma akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. (12. mája)
  • Pri príležitosti Dňa Európy 2021 sa v Štrasburgu uskutočňuje inauguračné podujatie Konferencie o budúcnosti Európy. (9. mája)
  • EÚ a India na stretnutí vedúcich predstaviteľov EÚ a Indie v Porte a prostredníctvom videokonferencie uzatvárajú komplexné partnerstvo v oblasti prepojenosti, čím potvrdzujú svoj záväzok spoločne podporovať odolnú a udržateľnú prepojenosť v Indii, ako aj v tretích krajinách a regiónoch. (8. mája)
  • Inštitúcie EÚ, európski sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti sa na sociálnom samite v Porte zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na vybudovanie inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. (7. – 8. mája)
  • Aktualizuje sa priemyselná stratégia EÚ, aby ambície Európy v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. (5. mája)
 5. apríl 2021
  • Udržateľné financie a taxonómia EÚ: Komisia podniká ďalšie kroky na nasmerovanie finančných prostriedkov do udržateľných činností. (21. apríla)
  • Komisia navrhuje nové pravidlá a opatrenia zamerané na excelentnosť a dôveru v umelú inteligenciu s cieľom premeniť EÚ na globálne centrum pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. (21. apríla)
  • V novej dohode o partnerstve medzi EÚ a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov sa stanovuje rámec pre politickú, hospodársku a odvetvovú spoluprácu na nasledujúcich 20 rokov. (15. apríla)
  • S cieľom narušiť cezhraničné obchodné modely zločineckých organizácií Komisia predkladá stratégiu EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti spolu s novou stratégiou na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá má pomôcť predchádzať trestnej činnosti, postaviť obchodníkov s ľuďmi pred súd a posilniť postavenie obetí. (14. apríla)
 6. marec 2021
  • Európska zelená dohoda: Komisia predstavuje opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby. (25. marca)
  • EÚ stanovuje nový komplexný politický rámec na zabezpečenie ochrany práv všetkých detí a navrhuje zriadiť Európsku záruku pre deti. (24. marca)
  • Začína pôsobiť Európska rada pre inováciu, ktorá má pomôcť premeniť vedecké nápady na prelomové inovácie. (18. marca)
  • Komisia navrhuje vytvorenie digitálneho certifikátu, ktorý uľahčí bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. (17. marca)
  • V EÚ sa schvaľuje na používanie štvrtá bezpečná a účinná vakcína proti ochoreniu COVID-19. (11. marca)
  • Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa v mene predsedníctva Rady a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová podpisujú spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy. (10. marca)
  • Európske digitálne desaťročie: Komisia chce urobiť do roku 2030 z Európy digitálne suverénny kontinent. (9. marca)
  • V akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje ambícia silnej sociálnej Európy. (4. marca)
  • Transparentnosť odmeňovania: Komisia predkladá návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania s cieľom zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali rovnakú odmenu za rovnakú prácu. (4. marca)
  • Únia rovnosti: Komisia predkladá svoju stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 s cieľom zabezpečiť ich plnú účasť na živote spoločnosti. (3. marca)
 7. február 2021
  • Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová na samite G7 oznamuje, že EÚ zdvojnásobuje príspevok na celosvetový nástroj COVAX pre všeobecný prístup k očkovacím látkam, a to z 500 miliónov EUR na 1 miliardu EUR. (19. februára)
  • Komisia stanovuje otvorenú, udržateľnú a asertívnu obchodnú politiku EÚ na nadchádzajúce roky. (18. februára)
  • Predkladá sa nová stratégia na posilnenie príspevku EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách. (17. februára)
  • S cieľom pripraviť Európu na hrozbu nových mutácií vírusu Komisia navrhuje nový plán pripravenosti na biologickú obranu – inkubátor HERA. (17. februára)
  • Európsky parlament potvrdzuje politickú dohodu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU. (10. februára)
  • EÚ navrhuje nový program pre Stredozemie s cieľom posilniť strategické partnerstvo so svojimi partnermi v južnom susedstve. (9. februára)
 8. január 2021
  • Komisia schvaľuje tretiu bezpečnú a účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. (29. januára)
  • Komisia zavádza mechanizmus transparentnosti a udeľovania povolenípre vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19. (29. januára)
  • Komisia začína fázu navrhovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorej cieľom je kombinovať dizajn, udržateľnosť a investície, a prispieť tak k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody. (18. januára)
 9. december 2020
  • Prví Európania dostávajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. (27. decembra)
  • Komisia po intenzívnych rokovaniach dospieva k dohode so Spojeným kráľovstvom o podmienkach jeho budúcich vzťahov s EÚ. (24. decembra)
  • Komisia schvaľuje prvú bezpečnú a účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. (21. decembra)
  • Rada prijíma dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 vo výške 1,211 bilióna EUR v bežných cenách. (17. decembra)
  • Akt o digitálnych službáchakt o digitálnych trhoch: navrhuje sa ambiciózna reforma digitálneho priestoru spolu s komplexným súborom nových pravidiel pre všetky digitálne služby. (15. decembra)
  • Európska zelená dohoda: predkladá sa návrh nariadenia o udržateľných batériách pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo. (10. decembra)
  • Komisia predstavuje akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a budovať odolnejšie demokracie v celej EÚ. (3. decembra)
  • Vzťahy medzi EÚ a USA: EÚ navrhuje novú progresívnu transatlantickú agendu pre globálnu spoluprácu. (2. decembra)
 10. november 2020
  • Navrhuje sa akčný plán pre rodovú rovnosť na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a na posilnenie postavenia žien prostredníctvom všetkých aspektov vonkajšej činnosti EÚ. (25. novembra)
  • Komisia schválila zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Moderna, ktorá jej v prvej fáze umožňuje nakúpiť v mene všetkých členských štátov EÚ 80 miliónov dávok s opciou, na základe ktorej môže požiadať o ďalších 80 miliónov dávok. (25. novembra)
  • Komisia predkladá vôbec prvú stratégiu EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb. (12. novembra)
  • Komisia schválila zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer, ktorá jej v prvej fáze umožňuje nakúpiť v mene všetkých členských štátov EÚ 200 miliónov dávok s opciou, na základe ktorej môže požiadať o ďalších 100 miliónov dávok. (11. novembra)
  • Začína sa nový program pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov v EÚ, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. (11. novembra)
  • Podnikajú sa prvé kroky k budovaniu európskej zdravotnej únie, ktorá zabezpečí lepšiu pripravenosť a reakciu počas súčasnej a budúcich zdravotných kríz. (11. novembra)
 11. október 2020
  • Komisia navrhuje smernicu EÚ, ktorou chce zabezpečiť, aby boli pracovníci v Únii chránení primeranou minimálnou mzdou, ktorá im umožní dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracujú. (28. októbra)
  • Španielsku, Taliansku a Poľsku sa poskytuje 17 miliárd EUR ako prvá splátka finančnej podpory pre členské štáty v rámci nástroja SURE. Prostriedky z nástroja SURE dostalo doteraz takmer 30 miliónov pracovníkov a 2,5 milióna firiem. EÚ už poskytla 19 členským štátom celkovo približne 90 miliárd EUR. (27. októbra)
  • Komisia vydáva v rámci nástroja EÚ SURE prvotnú emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd EUR, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta i samotné zamestnané osoby. (21. októbra)
  • Európska zelená dohoda: Komisia prijíma novú stratégiu v oblasti chemických látok s cieľom vytvoriť netoxické prostredie. (14. októbra)
  • Komisia schválila zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Janssen Pharmaceutica NV, ktorá krajinám EÚ umožňuje nakúpiť vakcíny pre 200 miliónov ľudí s možnosťou dokúpiť vakcíny pre ďalších 200 miliónov ľudí. Komisia uzavrela prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca 14. augusta. Táto dohoda predstavovala základ pre nákup 300 miliónov dávok vakcíny v mene členských štátov EÚ s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok. (8. októbra)
  • Komisia prijíma nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ. (7. októbra)
  • Prijíma sa komplexný hospodársky a investičný plán s cieľom podnietiť dlhodobú obnovu západného Balkánu a podporiť regionálnu integráciu. (6. októbra)
 12. september 2020
  • Európska komisia prijala balík v oblasti digitálnych financií, ktorý zahŕňa stratégiu v oblasti digitálnych financií a legislatívne návrhy týkajúce sa kryptoaktív a digitálnej odolnosti, zameraný na konkurencieschopný finančný sektor EÚ a ktorý spotrebiteľom poskytuje prístup k inovačným finančným produktom a zároveň zabezpečuje ochranu spotrebiteľa a finančnú stabilitu. (24. septembra)
  • Nový pakt o migrácii a azyle predpokladá zlepšenie a urýchlenie postupov v rámci azylového a migračného systému a vyvažuje zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. (23. septembra)
  • Únia rovnosti: Komisia predkladá vôbec prvý akčný plán EÚ proti rasizmu. (18. septembra)
21. JÚLA 2022
Správa o stave Únie 2021 – chronologický prehľad

 

Dokumenty

21. JÚLA 2022
Správa o stave Únie 2021 – brožúra

 

Prehľady