Põhisisu juurde

Euroopa Liidu olukord 2020

Euroopa Komisjoni president peab igal aastal kõne olukorrast Euroopa Liidus.

Eeloleva aasta teetähised

Oma 16. septembri 2020. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus tutvustas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oma visiooni Euroopast, mis väljub pandeemiast tugevamana ja näitab teed uue elujõu poole. Taasterahastu „NextGenerationEU“ abil on Euroopal ainukordne võimalus viia ellu läbimõeldud muutusi. ELil on olemas selleks vajalik visioon, plaan ja investeeringud. Selleks et muuta Euroopa keskkonnahoidlikumaks, digitaalsemaks ja vastupidavamaks, keskendub Euroopa Komisjon järgmisele:

  • kaitseme Euroopas inimelusid ja elatusvahendeid, meie kodanike tervist ja majanduse stabiilsust;
  • tugevdame Euroopa roheleppe alustalasid ja võtame endale suuremad eesmärgid;
  • juhime digiüleminekut eelkõige andmete, tehnoloogia ja taristu valdkonnas;
  • kasutame ära ühtse turu kõiki võimalusi;
  • jätkame ülemaailmset vahendite kogumist, kuna maailm ootab kättesaadavat, taskukohast ja ohutut vaktsiini COVID-19 vastu;
  • reageerime jõulisemalt ülemaailmsetele sündmustele ning tihendame oma suhteid ELi lähimate naabrite ja ülemaailmsete partneritega;
  • läheneme rändeküsimusele uue nurga alt, jälgime tähelepanelikult õigusriigi põhimõtete täitmist ning loome sellise liidu, kus ei ole kohta rassismil ega diskrimineerimisel.
4. AUGUST 2022
State of the Union address 2020
4. AUGUST 2022
State of the Union 2020 - President von der Leyen's speech, multilingual version

President Sassolile ja liidukantsler Merkelile saadetud kavatsusavalduses esitatud algatused

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saatis 16. septembril Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile ja nõukogu eesistujariigi kantslerile Angela Merkelile ka kavatsusavalduse, milles kirjeldas üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb järgmisel aastal õigusaktide ja muude algatuste näol võtta.

16. SEPTEMBER 2020
Euroopa Liidu olukord 2020. aastal. President von der Leyeni kavatsusavaldus

Von der Leyeni juhitav komisjon: esimene tegevusaasta

Aasta tagasi andis von der Leyeni komisjon Euroopale lubaduse:  tegutseda julgelt ja kartmatult alati, kui on vaja Euroopa tasandi meetmeid. Siit leiate kokkuvõtte von der Leyeni meeskonna esimesest tegevusaastast ja lubaduste täitmisest.

14. SEPTEMBER 2020
Von der Leyeni komisjon: esimene tegevusaasta

Dokumendid

24. SEPTEMBER 2020
olukord Euroopa Liidus 2020 - Brošüür
15. SEPTEMBER 2020
Euroopa Liidu olukord 2020. aastal – Peamised algatused