Gå til hovedindholdet
alt=""
Talen om Unionens tilstand

13. september 2023

Talen om Unionens tilstand

Tiden er inde til at vise den unge generation, at vi kan skabe et kontinent, hvor du kan være, hvem du er, elske den, du gør, og sigte så højt, du vil. Et kontinent, der tager hensyn til naturen og går forrest inden for nye teknologier. Et kontinent, der er forenet i frihed og fred. Det er nu, Europa endnu engang skal leve op til sit historiske kald.

Ursula von der Leyen, Europa-Kommissionens formand

Vi sætter kursen for Europas fremtid

I sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2023 beskrev Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, de vigtigste prioriteter og initiativer for det kommende år på grundlag af EU's succeser og resultater de seneste år.

Forslag til initiativer

Green dotted circle
Den europæiske grønne pagt
 • Den europæiske vindenergipakke
 • Klimamålet for 2040
 • Initiativet vedrørende vandmodstandsdygtighed
Turquoise dotted circle
Et Europa klar til den digitale tidsalder
 • EU's rumlovgivning
 • Strategien for rumdataøkonomi
 • Initiativ til at give etisk ansvarlige nystartede virksomheder inden for kunstig intelligens adgang til de europæiske supercomputere
Orange dotted circle
En økonomi, der tjener alle
 • EU's bioteknologi- og bioproduktionsinitiativ
 • Opfølgning på topmødet i Val Duchesse
 • Avancerede materialer og industrielt lederskab
 • Initiativet vedrørende regler for det europæiske samarbejdsudvalg
Violet dotted circle
Et stærkere Europa i verden
 • Et stærkere partnerskab med Afrika
 • Den europæiske forsvarsindustristrategi
Light blue dotted circle
Fremme af vores europæiske levevis
 • Forlængelse af den midlertidige beskyttelse af personer, der flygter fra Ukraine
 • Handlingsplan for bekæmpelse af narkotikahandel, bl.a. den europæiske havnealliance
 • Opdatering af lovgivningen om og styrkelse af samarbejdet om bekæmpelse af smugling af migranter
 • Et fælles europæisk eksamensbevis
Pink dotted circle
Nyt skub i europæisk demokrati
 • Meddelelse om reformer forud for udvidelsen og gennemgang af politikker
 • Kommissionens henstilling om integrerede børnebeskyttelsessystemer

Hensigtserklæring

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har desuden sendt en hensigtserklæring til Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, og Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, der i øjeblikket varetager formandskabet for Rådet. Hun redegør her nærmere for de initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i det følgende år, bl.a. ved hjælp af lovgivning.

13. SEPTEMBER 2023
Unionens tilstand 2023 – kommissionsformand Ursula von der Leyens hensigtserklæring

Von der Leyen-Kommissionens resultater i perioden 2022-2023

I løbet af det seneste år har europæerne klaret sig gennem en energikrise, gæstfrit taget imod millioner af ukrainske flygtninge – det største antal fordrevne mennesker siden Anden Verdenskrig – og boostet økonomien med europæiske investeringer i hidtil uset omfang.

Det har været endnu et år med udfordringer uden fortilfælde, og endnu engang har EU taget udfordringerne op. 

Collection of images with hands holding and flags of Ukraine
Europa: indfriede løfter

De vigtigste resultater

8. SEPTEMBER 2023
Unionens Tilstand 2023 - Resultater 2022-2023

Jeres Europa, jeres historier

Nikola Rahnev smiles at camera from his house in front of a Ukrainian flag

Lokal helt i Pernik
Genopbygning af lokalområder

A photo of Hayley Bugeja smiling

Maltas topangriber
nedbryder kønsbarrierer

A man and woman are learning new computer skills with a woman teaching them

1jeune1solution
hjælper unge franskmænd med at få deres første job

Dokumenter