Mur għall-kontenut ewlieni
alt=""
L-Istat tal-Unjoni

13 ta' Settembru 2023

Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni

Huwa l-mument li nuru lill-ġenerazzjoni żagħżugħa li nistgħu nibnu kontinent fejn tista’ tkun min int, tħobb lil min trid, u timmira lejn l-ogħla livell li trid. Kontinent irrikonċiljat man-natura u li jwitti t-triq lejn teknoloġiji ġodda. Kontinent li huwa magħqud fil-libertà u l-paċi. Dan huwa l-mument tal-Ewropa biex għal darb’ oħra twieġeb is-sejħa tal-istorja.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Inwittu t-triq tal-futur Ewropew tagħna

Fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni fit-13 ta’ Settembru 2023, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen iddeskriviet il-prijoritajiet ewlenin u l-inizjattivi ewlenin għas-sena li ġejja, filwaqt li tibni fuq is-suċċessi u l-kisbiet tal-Unjoni Ewropea tas-snin li għaddew.

Inizjattivi proposti

Green dotted circle
Patt Ekoloġiku Ewropew
 • Pakkett dwar l-Enerġija Eolika Ewropea
 • Miri klimatiċi għall-2040
 • Inizjattiva għar-reżiljenza tal-ilma
Turquoise dotted circle
Ewropa lesta għall-era diġitali
 • Il-liġi tal-UE dwar l-Ispazju
 • Strateġija dwar l-Ekonomija tad-Data Spazjali
 • Inizjattiva biex il-kapaċità tas-superkompjuters Ewropew tinfetaħ għal negozji ġodda tal-IA etiċi u responsabbli.
Orange dotted circle
Ekonomija għas-servizz tan-nies
 • Inizjattiva tal-UE dwar il-Bijoteknoloġija u l-Bijomanifattura
 • Segwitu għas-Summit ta’ Val Duchesse
 • Materjali Avvanzati għat-tmexxija industrijali
 • Inizjattiva dwar ir-regoli dwar il-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet
Violet dotted circle
Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja
 • Tisħiħ tas-sħubija mal-Afrika
 • Strateġija industrijali tad-Difiża Ewropea
Light blue dotted circle
Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew Tagħna
 • Estensjoni tal-Protezzjoni Temporanja għan-nies li qed jaħarbu mill-Ukrajna
 • Pjan ta’ Azzjoni dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga, inkluża l-Alleanza Ewropea tal-Portijiet
 • Jiġi aġġornat il-qafas legali u tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta’ migranti
 • Lawrja Ewropea Konġunta
Pink dotted circle
Spinta ġdida għad-demokrazija Ewropea
 • Komunikazzjoni dwar ir-riformi ta’ qabel it-tkabbir u r-rieżamijiet tal-politika
 • Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar sistemi integrati għall-protezzjoni tat-tfal

Ittra ta’ Intenzjoni

Il-President von der Leyen bagħtet ukoll Ittra ta’ Intenzjoni lil Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew, u lill-Prim Ministru Pedro Sánchez ta’ Spanja, li bħalissa għandha l-Presidenza tal-Kunsill. Fiha tagħti dettalji dwar l-azzjonijiet li l-Kummissjoni beħsiebha tieħu fis-sena li jmiss permezz ta’ leġiżlazzjoni u inizjattivi oħra.

13 SETTEMBRU 2023
L-Istat tal-Unjoni 2023 – L-ittra ta’ intenzjoni tal-President von der Leyen

Il-Kummissjoni von der Leyen: Il-kisbiet tal-2022-2023

Matul l-aħħar sena, l-Ewropej irnexxielhom jegħlbu kriżi tal-enerġija, laqgħu miljuni ta’ refuġjati Ukreni fi djarhom, fl-akbar spostament ta’ persuni mit-Tieni Gwerra Dinjija ’l hawn, u taw spinta lill-ekonomija b’investimenti Ewropej mingħajr preċedent.

Sena oħra ta’ sfidi mingħajr preċedent u l-UE reġgħet qamet għall-okkażjoni. 

Collection of images with hands holding and flags of Ukraine
L-Ewropa: Wegħdiet miżmuma

Kisbiet ewlenin

8 SETTEMBRU 2023
L-Istat tal-Unjoni 2021 – Il-kisbiet 2020-2021

Your Europe, l-Istejjer Tiegħek

Nikola Rahnev smiles at camera from his house in front of a Ukrainian flag

Eroj lokali f’Pernik
jibni mill-ġdid tal-komunitajiet

A photo of Hayley Bugeja smiling

L-aqwa striker tal-futbol ta’ Malta
tkisser l-ostakli bejn il-ġeneri

A man and woman are learning new computer skills with a woman teaching them

1jeune1solution
għajnuna biex żgħażagħ Franċiżi jiksbu l-ewwel impjieg tagħhom

Dokumenti