Przejdź do treści głównej
SOTEU banner blue bg with dots
Orędzie o stanie Unii

14 września 2022 r.

Wyznaczenie kursu na nadchodzący rok

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja planuje realizować w nadchodzącym roku. Wiele z nich powstało w odpowiedzi na zalecenia obywateli sformułowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Oto najważniejsze inicjatywy:

  • Dalsze zdecydowane wspieranie Ukrainy i jej mieszkańców, również przez mobilizację pełnej siły jednolitego rynku UE
  • Wspieranie Europejczyków w kryzysie energetycznym
  • Pomoc dla biznesu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby poprawić przyszłą konkurencyjność Europy
  • Zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych i ścisła współpraca z wiarygodnymi dostawcami
  • Dalsze inwestycje w energię odnawialną, w szczególności w wodór
  • Przewodzenie na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody i przystosowania się do zmiany klimatu
  • Dalsza obrona demokracji w Unii i na całym świecie oraz opowiadanie się za praworządnością

 

13 WRZEŚNIA 2022
Orędzie o stanie Unii 2022 – Przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen

Przemówienie w formie wygłoszonej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen

13 WRZEŚNIA 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Nowe inicjatywy

14 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wysłała również list intencyjny do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, i do premiera Czech Petra Fiali, jako że Czechy obecnie sprawują prezydencję w Radzie. List intencyjny zawiera szczegółowy opis działań, jakie Komisja zamierza podjąć w kolejnym roku za pomocą środków ustawodawczych i innych inicjatyw.

13 WRZEŚNIA 2022
Orędzie o stanie Unii 2022 – List intencyjny przewodniczącej Ursuli von der Leyen

 

Komisja Ursuli von der Leyen: 2021–2022

8 WRZEŚNIA 2022
Orędzie o stanie Unii 2022 - Osiągnięcia

 

Kluczowe momenty (2021–2022)

8 WRZEŚNIA 2022
Orędzie o Stanie Unii 2022 - Kalendarium

 

Dokumenty i zestawienia informacji