Pāriet uz galveno saturu
SOTEU banner blue bg with dots
Stāvoklis Savienībā

2022. gada 14. septembris

Iezīmēts kurss nākamajam gadam

Savā 2022. gada 14. septembra runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena izklāstīja pamatiniciatīvas, kuras Komisija plāno īstenot nākamajā gadā. Daudzas no tām formulētas, reaģējot uz pilsoņu ieteikumiem, kas tika saņemti konferences par Eiropas nākotni gaitā.

Lūk, dažas no šīm iniciatīvām:

  • turpināt stingri atbalstīt Ukrainu un tās tautu, cita starpā pilnībā izmantojot ES vienotā tirgus ietekmi;
  • veikt pasākumus, lai eiropiešiem palīdzētu tikt galā ar enerģētisko krīzi;
  • atbalstīt uzņēmējdarbības vidi, jo īpaši — mazos un vidējos uzņēmumus, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju nākotnē;
  • izbeigt ES atkarību no Krievijas fosilajām degvielām un cieši sadarboties ar uzticamiem partneriem;
  • turpināt investīcijas atjaunīgā enerģijā un jo īpaši ūdeņraža izmantošanā;
  • pasaulē uzņemties līderpozīcijas tādās jomās kā pielāgošanās klimata pārmaiņām un dabas aizsardzība;
  • arī turpmāk iestāties par demokrātiju un tiesiskumu gan savās mājās, gan citur pasaulē.

 

2022. GADA 13. SEPTEMBRIS
Stāvoklis Savienībā 2022. gadā – priekšsēdētājas fon der Leienas runa

Priekšsēdētājas fon der Leienas runas stenogramma

2022. GADA 13. SEPTEMBRIS
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Jaunas iniciatīvas

14. septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena arī nosūtīja nodomu vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājai Robertai Metsolai un Čehijas premjerministram Petram Fialam. Čehija pašlaik ir uzņēmusies prezidentūru Padomē. Nodomu vēstulē viņa izklāsta, kādas darbības Komisija tuvākajos gados plāno veikt ar regulējuma un citu iniciatīvu palīdzību.

2022. GADA 13. SEPTEMBRIS
Stāvoklis Savienībā 2022. gadā – priekšsēdētājas fon der Leienas nodomu vēstule

 

Komisija fon der Leienas vadībā: 2021.–2022. gads

2022. GADA 8. SEPTEMBRIS
Stāvoklis Savienībā 2022 - Sasniegtais

 

Svarīgi brīži 2021.–2022. g.

2022. GADA 8. SEPTEMBRIS
Stāvoklis Savienībā 2022. Gadā - Hronoloģija

 

Dokumenti un faktu lapas