Pereiti prie pagrindinio turinio
SOTEU banner blue bg with dots
Pranešimas apie Sąjungos padėtį

2022 m. rugsėjo 14 d.

Ateinančių metų krypties nustatymas

2022 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė pavyzdines iniciatyvas, kurių Komisija planuoja imtis ateinančiais metais. Daugelio jų imamasi reaguojant į piliečių rekomendacijas, pateiktas Konferencijoje dėl Europos ateities.

Šios iniciatyvos, be kita ko, yra:

  • Toliau tvirtai remti Ukrainą ir jos žmones, be kita ko, sutelkiant visas ES bendrosios rinkos galias
  • Nustatyti priemones, kuriomis siekiama padėti europiečiams įveikti energetikos krizę
  • Remti verslo aplinką, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones, siekiant stiprinti Europos konkurencingumą ateityje
  • Mažinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir glaudžiai bendradarbiauti su patikimais tiekėjais
  • Toliau investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir visų pirma į vandenilį
  • Lyderiauti pasaulyje prisitaikymo prie klimato kaitos ir gamtos pasaugos srityje
  • Toliau ginti demokratiją Sąjungos viduje ir visame pasaulyje, ir remti teisinę valstybę

 

2022 M. RUGSĖJO 13 D.
Sąjungos padėtis 2022 m. Pirmininkės U. von der Leyen pranešimas

Pirmininkės U. von der Leyen skaitytas pranešimas

2022 M. RUGSĖJO 13 D.
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Naujos iniciatyvos

Rugsėjo 14 d. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat nusiuntė ketinimų raštą Europos Parlamento Pirmininkei Robertai Metsolai ir Čekijos, kuri šiuo metu pirmininkauja Tarybai, Ministrui Pirmininkui Petrui Fialai. Rašte ji išsamiai išdėstė veiksmus, kurių Komisija ketina imtis kitais metais pasitelkdama teisės aktus ir kitas iniciatyvas.

2022 M. RUGSĖJO 13 D.
Sąjungos padėtis 2022 m. Pirmininkės U. von der Leyen ketinimų raštas

 

U. von der Leyen vadovaujama Komisija. 2021–2022 m.

2022 M. RUGSĖJO 8 D.
Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2022 - Laimėjimai

 

Svarbiausi 2021–2022 m. momentai

2022 M. RUGSĖJO 8 D.
Sąjungos Padėtis 2022 M. - Įvykių Seka

 

Dokumentai ir informacijos suvestinės