Mur għall-kontenut ewlieni
SOTEU banner blue bg with dots
L-Istat tal-Unjoni

14 ta' Settembru 2022

Infasslu d-direzzjoni għas-sena li ġejja

Fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni fl-14 ta’ Settembru 2022, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen iddeskriviet l-inizjattivi ewlenin li l-Kummissjoni qed tippjana li twettaq fis-sena li ġejja. Ħafna minnhom isiru b’reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet li ċ-ċittadini għamlu permezz tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

L-inizjattivi fost l-oħrajn jinkludu li:

  • Inkomplu nappoġġjaw bil-qawwa l-Ukrajna u l-poplu tagħha, inkluż billi nimmobilizzaw il-qawwa sħiħa tas-Suq Uniku tal-UE
  • Nimplimentaw miżuri li jappoġġjaw lill-Ewropej biex jegħlbu l-kriżi tal-enerġija
  • Nappoġġjaw l-ambjent tan-negozju, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, biex tissaħħaħ il-kompetittività futura tal-Ewropa
  • Innaqqsu d-dipendenza tal-UE fuq il-karburanti fossili Russi, u l-ħidma mill-qrib ma’ fornituri affidabbli
  • Ninvestu aktar fl-enerġija rinnovabbli u l-idroġenu b’mod partikolari
  • Immexxu b’mod globali fl-adattament għat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tan-natura tagħna
  • Inkomplu niddefendu d-demokrazija, f’pajjiżna u madwar id-dinja, u l-istat tad-dritt

 

13 SETTEMBRU 2022
L-Istat tal-Unjoni 2022 – Id-diskors tal-President von der Leyen

Diskors kif mogħti mill-President von der Leyen

13 SETTEMBRU 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Inizjattivi ġodda

Fl-14 ta’ Settembru, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen bagħtet ukoll Ittra ta’ Intenzjoni lil Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew, u lill-Prim Ministru Petr Fiala tar-Repubblika Ċeka, li bħalissa għandha l-Presidenza tal-Kunsill. Fiha tagħti dettalji dwar l-azzjonijiet li l-Kummissjoni beħsiebha tieħu fis-sena ta’ wara permezz ta’ leġiżlazzjoni u inizjattivi oħra.

13 SETTEMBRU 2022
L-Istat tal-Unjoni 2022 – L-ittra ta’ intenzjoni tal-President von der Leyen

 

Il-Kummissjoni von der Leyen: 2021-2022

8 SETTEMBRU 2022
L-Istat tal-Unjoni 2022 - Kisbiet

 

Mumenti ewlenin 2021-2022

8 SETTEMBRU 2022
L-Istat tal-Unjoni 2022 - Kronoloġija

 

Dokumenti u skedi informattivi

  • Skeda informattiva
  • Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

Kisbiet tal-Istat tal-Unjoni matul l-2022