Přejít na hlavní obsah
SOTEU banner blue bg with dots
Projev o stavu Unie

14. září 2022

Směřování EU v následujícím roce

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie předneseném 14. září 2022 nastínila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje v nadcházejícím roce realizovat. Mnohé z nich jsou připravovány na základě doporučení, která občané navrhli v rámci tzv. Konference o budoucnosti Evropy.

Mezi tyto iniciativy patří například:

  • nadále důrazně podporovat Ukrajinu a její obyvatele, mimo jiné využitím plného potenciálu jednotného trhu EU
  • zavádět opatření na podporu Evropanů při překonávání energetické krize
  • podporovat podnikatelské prostředí, zejména malé a střední podniky, s cílem zvýšit konkurenceschopnost Evropy
  • snižovat závislosti EU na fosilních palivech z Ruska a úzce spolupracovat se spolehlivými dodavateli
  • dále investovat do energie z obnovitelných zdrojů a zejména do vodíku
  • upevnit vedoucí postavení EU ve světě, co se týče přizpůsobení se změně klimatu a ochrany přírody
  • nadále hájit demokracii a právní stát doma i ve světě

 

13. ZÁŘÍ 2022
Stav Unie v roce 2022 – projev předsedkyně Komise von der Leyenové

Vlastní projev předsedkyně Komise von der Leyenové

13. ZÁŘÍ 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Nové iniciativy

Dne 14. září 2022 zaslala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž prohlášení o záměru předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolové a předsedovi vlády Petrovi Fialovi za ČR, která v současné době zastává předsednictví v Radě EU. V tomto prohlášení podrobně popisuje opatření, jež Komise hodlá v následujícím roce přijmout formou právních předpisů a dalších iniciativ.

13. ZÁŘÍ 2022
Stav Unie v roce 2022 – Prohlášení o záměru předsedkyně Komise von der Leyenové

 

Komise Ursuly von der Leyenové: 2021–2022

8. ZÁŘÍ 2022
Projev o stavu Unie 2022 - Úspěchy

 

Zásadní okamžiky 2021–2022

8. ZÁŘÍ 2022
Stav Unie V roce 2022-Chronologický Přehled

 

Dokumenty a infopřehledy

  • Informativní přehled
  • Generální ředitelství pro komunikaci

Projev o stavu Unie – úspěchy dosažené v roce 2022