Gå til hovedindholdet
SOTEU banner blue bg with dots
Unionens tilstand

14. september 2022

Kursen for det kommende år

I sin tale om Unionens tilstand den 14. september 2022 beskrev Kommisionsformand Ursula von der Leyen en række højt profilerede initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i det kommende år. Mange af dem kommer som reaktion på de anbefalinger, som borgerpanelerne fremlagde på konferencen om Europas fremtid.

Initiativerne går bl.a. ud på

  • fortsat at yde Ukraine og den ukrainske befolkning vores stærke støtte, bl.a. ved at mobilisere al den kraft, som EU's indre marked besidder
  • at gennemføre tiltag, der hjælper europæerne til at komme igennem energikrisen
  • at understøtte et godt erhvervsklima, især for små og mellemstore virksomheder, så Europas fremtidige konkurrenceevne øges
  • at mindske EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer i tæt samarbejde med pålidelige leverandører
  • at investere endnu mere i vedvarende energi og ikke mindst i brint
  • at udvise globalt lederskab inden for klimatilpasning og naturbeskyttelse
  • at fortsætte kampen for demokrati, i EU og resten af verden, og arbejde for overholdelse af retsstatsprincippet

 

13. SEPTEMBER 2022
Unionens tilstand 2022 – kommissionsformand Ursula von der Leyens tale

Talen, som den blev holdt af kommissionsformand Ursula von der Leyen

13. SEPTEMBER 2022
State of the Union 2022 - President von der Leyen's speech, multilingual version

Nye initiativer

Den 14. september sendte Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, desuden en hensigtserklæring til Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, og Tjekkiets premierminister, Petr Fiala, der i øjeblikket varetager formandskabet for Rådet. Hun redegør her nærmere for de initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i det følgende år, bl.a. ved hjælp af lovgivning.

13. SEPTEMBER 2022
Unionens tilstand 2022 – kommissionsformand Ursula von der Leyens hensigtserklæring

 

Von der Leyen-Kommissionens resultater i perioden 2021-2022

8. SEPTEMBER 2022
Unionens Tilstand 2022 - Resultater

 

De vigtigste begivenheder i perioden 2021-2022

8. SEPTEMBER 2022
Unionens Tilstand 2022 - Tidslinje

 

Dokumenter og faktablade