Pāriet uz galveno saturu
alt=""
Stāvoklis Savienībā 2023. gadā

Galvenās iniciatīvas

alt=""
Eiropas zaļais kurss
 • Organizēt virkni dialogu ar nozares pārstāvjiem par pāreju uz tīru enerģiju, lai izstrādātu pieeju katrai industriālajai ekosistēmai, tostarp lauksaimniecībai
 • Ierosināt Eiropas vēja enerģijas paketi, lai palīdzētu mazināt ES vēja enerģijas nozares problēmas; paātrināt atļauju piešķiršanu un uzlabot izsoļu sistēmas
 • Sākt antisubsidēšanas izmeklēšanu attiecībā uz elektriskajiem transportlīdzekļiem no Ķīnas
 • Sākt stratēģisku dialogu par lauksaimniecības nākotni Eiropas Savienībā
alt=""
Ekonomika, sociālā joma, konkurētspēja
 • Organizēt jaunu sociālo partneru samitu, lai pievērstos problēmām — sākot ar prasmju un darbaspēka trūkumu un beidzot ar pārmaiņām, kas izriet no mākslīgā intelekta
 • Iecelt ES sūtni maziem un vidējiem uzņēmumiem, kurš strādās Komisijas priekšsēdētājas pakļautībā
 • Nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem ar mērķi par 25 % samazināt ziņošanas prasības Eiropas līmenī un atvieglot uzņēmējdarbību
 • Lūgt Mario Dragi sagatavot ziņojumu par Eiropas konkurētspējas nākotni, kurā tiktu izklāstīts, kā ES var saglabāt konkurētspēju, vienlaikus vadot pāreju uz tīru enerģiju
alt=""
Digitalizācija un mākslīgais intelekts
 • Iniciatīva, kas paredz mūsu augstas veiktspējas datorus darīt pieejamus Eiropas MI jaunuzņēmumiem, lai tie varētu apmācīt savus modeļus
 • Atbalstīt globālas padomes izveidi, kurā piedalītos zinātnieki, tehnoloģiju uzņēmumi un eksperti, nolūkā apzināt iespējas un riskus, kas saistīti ar MI
 • Sadarboties ar uzņēmējdarbības nozari, lai izstrādātu minimālos globālos standartus drošai un ētiskai MI izmantošanai
alt=""
Ukraina
 • Ierosināt pagarināt pagaidu aizsardzību ukraiņiem Eiropas Savienībā
 • Īstenot priekšlikumu par Ukrainas mehānismu, kurš paredz nākamo četru gadu laikā atvēlēt 50 miljardus eiro investīcijām un reformām
alt=""
Paplašināšanās
 • Paplašināt ES ziņojumus par tiesiskumu, attiecinot tos arī uz tām pievienošanās sarunvalstīm, kuras izrāda strauju progresu
 • Sākt vairākus pirmspievienošanās politikas pārskatus, lai noskaidrotu, kā katru ES politiku vajadzētu pielāgot lielākai ES
 • Iepazīstināt ar idejām vadītāju diskusijā, kas notiks Beļģijas prezidentūras laikā ES Padomē
alt=""
Globāla Eiropa, migrācija un drošība
 • Ierosināt jaunu stratēģisku pieeju Āfrikai, lai attīstītu abpusēji izdevīgu partnerību, kurā galvenā uzmanībā vērsta uz abiem kontinentiem kopīgām problēmām
 • Organizēt starptautisku konferenci par migrantu kontrabandas apkarošanu
2023. GADA 13. SEPTEMBRIS
2023 State of the Union - Main initiatives