Siirry pääsisältöön
alt=""
Puhe unionin tilasta 2023

Keskeiset aloitteet

alt=""
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
 • Käydään teollisuuden kanssa puhdasta siirtymää koskevia vuoropuheluja, joissa kehitetään eri teollisuusekosysteemille ja myös maataloudelle omat toimintamallinsa
 • Esitetään Euroopan tuulivoimapaketti, jolla pyritään lieventämään EU:n tuulivoimateollisuuden haasteita, nopeutetaan lupamenettelyjä entisestään ja parannetaan huutokauppajärjestelmiä
 • Käynnistetään Kiinasta peräisin olevien sähköajoneuvojen tukien tutkinta
 • Käynnistetään strateginen vuoropuhelu EU:n maatalouden tulevaisuudesta
alt=""
Talous, yhteiskunta ja kilpailukyky
 • Järjestetään työmarkkinaosapuolten huippukokous, jossa käsitellään alan haasteita, kuten osaamisvajetta, työvoimapulaa ja tekoälyn aiheuttamia muutoksia
 • Nimitetään uusi EU:n pk-yritysedustaja, joka raportoi suoraan komission puheenjohtajalle
 • Esitetään säädösehdotuksia, joilla vähennetään yritysten EU-tason raportointivaatimuksia 25 prosentilla ja helpotetaan näin yritystoimintaa
 • Tilataan Mario Draghilta Euroopan kilpailukyvyn tulevaisuutta kartoittava raportti, jossa selvitetään, miten EU voi säilyttää kilpailukykynsä viedessään puhdasta siirtymää eteenpäin
alt=""
Digitaaliteknologia ja tekoäly
 • Esitetään aloite, jolla annetaan tekoälyalan startup-yrityksille mahdollisuus hyödyntää EU:n suurtehotietokoneita mallien kouluttamisessa
 • Tuetaan maailmanlaajuisen tekoälyn mahdollisuuksia ja riskejä kartoittavan paneelin perustamista tutkijoiden, teknologiayritysten ja asiantuntijoiden yhteistyöfoorumiksi
 • Kehitetään yhteistyössä yrityssektorin kanssa vähimmäisvaatimukset tekoälyn turvalliselle ja eettiselle käytölle
alt=""
Ukraina
 • Ehdotetaan ukrainalaisten tilapäisen suojelujärjestelmän jatkamista EU:ssa
 • Pannaan täytäntöön ehdotus 50 miljardin euron suuruisesta Ukrainan tukivälineestä, josta tuetaan investointeja ja uudistuksia seuraavien 4 vuoden ajan
alt=""
EU:n laajentuminen
 • Otetaan EU:n oikeusvaltioraporteissa tarkasteluun myös nopeimmin edistyvät liittymisneuvotteluja käyvät maat
 • Käynnistetään laajentumista edeltävä toimintapolitiikkojen tarkastelu, jossa selvitetään, millaisia muutoksia eri politiikan alueille on tehtävä laajempaa unionia varten
 • Esitetään ehdotuksia EU-johtajien kokoukselle, joka on määrä pitää Belgian EU-puheenjohtajakaudella
alt=""
Globaali Eurooppa, muuttoliike ja turvallisuus
 • Ehdotetaan Afrikkaa varten uutta strategista toimintamallia, jonka pohjalta voidaan kehittää molempia osapuolia yhteisissä kysymyksissä hyödyttävä kumppanuus
 • Järjestetään kansainvälinen ihmissalakuljetuksen torjuntakonferenssi
13. SYYSKUUTA 2023
2023 State of the Union - Main initiatives