Przejdź do treści głównej
alt=""
Orędzie o stanie Unii 2023

Najważniejsze inicjatywy

alt=""
Europejski Zielony Ład
 • Organizacja serii dialogów na temat przejścia na czystą energię, prowadzonych z przemysłem w celu opracowania podejścia do każdego ekosystemu przemysłowego, w tym rolnictwa
 • Propozycja pakietu na rzecz europejskiej energii wiatrowej, aby pomóc ograniczyć wyzwania, z jakimi zmaga się sektor energetyki wiatrowej w UE; dalsze przyspieszenie wydawania zezwoleń i udoskonalenie systemów aukcji
 • Wszczęcie dochodzenia antysubsydyjnego w sprawie pojazdów elektrycznych pochodzących z Chin
 • Rozpoczęcie strategicznego dialogu w sprawie przyszłości rolnictwa w UE
alt=""
Gospodarka, społeczeństwo i konkurencyjność
 • Organizacja nowego Szczytu Partnerów Społecznych skupionego wokół wyzwań – od umiejętności i niedoboru pracowników po zmiany wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji
 • Powołanie unijnego pełnomocnika ds. małych i średnich przedsiębiorstw podlegającego bezpośrednio przewodniczącej Komisji
 • Przedłożenie wniosków ustawodawczych w celu ograniczenia wymogów sprawozdawczości na szczeblu europejskim o 25 proc., aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opracowanie przez Maria Draghiego raportu na temat przyszłości europejskiej konkurencyjności określającego, w jaki sposób UE może pozostać konkurencyjna, a zarazem odegrać wiodącą rolę w przejściu na czystą energię
alt=""
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja
 • Inicjatywa na rzecz udostępnienia naszych superkomputerów europejskim start-upom w sektorze sztucznej inteligencji, aby mogły one trenować swoje modele
 • Wsparcie powołania światowego panelu skupiającego naukowców, przedsiębiorstwa technologiczne i ekspertów, w celu zbadania możliwości i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją
 • Współpraca z sektorem przedsiębiorstw nad stworzeniem minimalnych globalnych standardów bezpiecznego i etycznego stosowania sztucznej inteligencji
alt=""
Ukraina
 • Propozycja przedłużenia obowiązywania tymczasowej ochrony dla Ukraińców w UE
 • Wdrożenie wniosku ustawodawczego w sprawie Instrumentu na rzecz Ukrainy w kwocie 50 mld euro na inwestycje i reformy na następne 4 lata
alt=""
Rozszerzenie
 • Objęcie sprawozdaniami na temat praworządności tych krajów przystępujących, którym zależy na szybszym zbliżeniu do Unii
 • Przeprowadzenie serii przedakcesyjnych przeglądów polityki w celu ustalenia, jak dostosować każdy z obszarów unijnej polityki do rozszerzonej UE
 • Przedstawienie pomysłów na forum dyskusji przywódców, które odbywać się będą w trakcie belgijskiej prezydencji Rady
alt=""
Globalny wymiar Europy, migracja i bezpieczeństwo
 • Propozycja nowego strategicznego podejścia dotyczącego Afryki na rzecz rozwoju partnerstwa korzystnego dla obu stron, w kwestiach wspólnych dla obu kontynentów
 • Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej zwalczaniu przemytu migrantów
13 WRZEŚNIA 2023
2023 State of the Union - Main initiatives