Direct naar de inhoud
alt=""
Staat van de Unie 2023

Belangrijkste initiatieven

alt=""
Europese Green Deal
 • Een reeks dialogen met de industrie over de transitie naar schone energie organiseren om een aanpak te ontwikkelen voor elk industrieel ecosysteem, inclusief landbouw
 • Een pakket voor windenergie in Europa voorstellen, om uitdagingen voor de windindustrie aan te pakken en ervoor te zorgen dat vergunningen nog sneller worden afgegeven
 • Een antisubsidieonderzoek starten naar elektrische voertuigen uit China
 • Een strategische dialoog op gang brengen over de toekomst van de landbouw in de EU
alt=""
Economie, sociaal beleid en consurrentievermogen
 • Een nieuwe topontmoeting met de sociale partners organiseren om uitdagingen onder de loep te nemen – van tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden tot nieuwe uitdagingen ten gevolge van AI
 • Een EU-gezant voor kleine en middelgrote ondernemingen aanstellen die rechtstreeks onder de voorzitter van de Commissie valt
 • Wetgevingsvoorstellen indienen die de rapporteringsverplichtingen op Europees niveau met 25 % beperken om zakendoen te vergemakkelijken
 • Een verslag van Mario Draghi over de toekomst van het Europese concurrentievermogen vragen, waarin wordt uiteengezet hoe de EU concurrerend kan blijven terwijl zij het voortouw neemt in de schone transitie
alt=""
Digitaal en artificiële intelligentie
 • Een initiatief opzetten om onze hoogperformante computers open te stellen voor Europese AI-start-ups zodat ze hun modellen daarop kunnen trainen
 • De oprichting ondersteunen van een mondiaal panel dat wetenschappers, techbedrijven en deskundigen samenbrengt om kansen en risico’s in verband met AI in kaart te brengen
 • Samenwerken met het bedrijfsleven aan internationale minimumnormen voor een veilig en ethisch gebruik van AI
alt=""
Oekraïne
 • Voorstellen om de tijdelijke bescherming voor Oekraïners in de EU te verlengen
 • Uitvoering geven aan het voorstel voor een faciliteit voor Oekraïne, ter waarde van €50 miljard, voor investeringen en hervormingen in de komende vier jaar
alt=""
Uitbreiding van de EU
 • De EU-verslagen over de rechtsstaat uitbreiden tot die toetredingslanden die versneld aan de slag gaan
 • Een reeks pre-toetredingsbeleidsevaluaties starten om na te gaan hoe het EU-beleid aan een grotere EU moet worden aangepast
 • Ideeën voorleggen bij de besprekingen van de leiders die onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU zullen worden gehouden
alt=""
Europa in de wereld, migratie en veiligheid
 • Een nieuwe strategische benadering voor Afrika voorstellen om een partnerschap inzake gedeelde thema’s uit te bouwen waarbij beide continenten baat hebben
 • Een internationale conferentie over de bestrijding van migrantensmokkel organiseren
13 SEPTEMBER 2023
2023 State of the Union - Main initiatives