Gå direkt till innehållet
alt=""
Tillståndet i unionen 2023

De viktigaste initiativen

alt=""
EU:s gröna giv
 • Hålla en rad dialoger om omställningen till ren energi med näringslivet för att utveckla en strategi för varje industriellt ekosystem, inklusive jordbruket
 • Lägga fram ett förslag till ett paket om europeisk vindkraft för att bidra till att minska utmaningarna för EU:s vindkraftsindustri, skynda på tillståndsgivningen ännu mer och förbättra auktionssystemen
 • Inleda en antisubventionsundersökning av elfordon från Kina
 • Inleda en strategisk dialog om framtiden för EU:s jordbruk
alt=""
Ekonomi, sociala frågor och konkurrenskraft
 • Anordna ett nytt toppmöte mellan arbetsmarknadens parter för att fokusera på utmaningarna – från kompetens- och arbetskraftsbrist till de förändringar som artificiell intelligens medför
 • Utse en EU-företrädare för små och medelstora företag som rapporterar till kommissionens ordförande
 • Lägga fram lagstiftningsförslag för att minska rapporteringskraven på EU-nivå med 25 procent och göra det lättare att bedriva affärsverksamhet
 • Be Mario Draghi att ta fram en rapport om EU:s framtida konkurrenskraft för att visa hur EU kan förbli konkurrenskraftigt och samtidigt gå i spetsen för omställningen till ren energi
alt=""
Digitala frågor och artificiell intelligens
 • Ge uppstartsföretag inom AI tillgång till EU:s högpresterande datorer så att de kan träna sina modeller
 • Arbeta för att inrätta en global panel av forskare, teknikföretag och experter som kan kartlägga möjligheter och risker i samband med AI
 • Samarbeta med näringslivet om globala minimistandarder för en säker och etisk användning av AI
alt=""
Ukraina
 • Föreslå en förlängning av det tillfälliga skyddet för ukrainska flyktingar i EU
 • Genomföra förslaget om en Ukrainafacilitet till ett värde av 50 miljarder euro för investeringar och reformer under de kommande fyra åren
alt=""
EU:s utvidgning
 • Utvidga EU:s rapporter om rättsstatsprincipen så att de också omfattar de anslutningsländer som närmar sig ett medlemskap i EU
 • Inleda en rad politiska översyner inför utvidgningen för att se hur varje politikområde kan behöva anpassas till ett större EU
 • Presentera idéer inför EU-ledarnas diskussion som ska hållas under det belgiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd
alt=""
EU i världen, migration och säkerhet
 • Föreslå en ny strategi för Afrika för att utveckla partnerskap i frågor som är gemensamma för EU och Afrika och gynnar bägge parter
 • Anordna en internationell konferens mot människosmuggling
13 SEPTEMBER 2023
2023 State of the Union - Main initiatives