Gå til hovedindholdet
Unionens tilstand
alt=""
Talen om Unionens tilstand 2023

De vigtigste initiativer

alt=""
Den europæiske grønne pagt
 • Tilrettelæggelse af en række dialoger med industrien om omstillingen til ren energi for at udvikle en tilgang for hvert industrielt økosystem, herunder landbruget
 • Fremlæggelse af forslag om en europæisk vindenergipakke for at bidrage til at afhjælpe udfordringerne for EU's vindindustri; yderligere skub i udstedelsen af tilladelser og forbedring af auktionssystemerne
 • Iværksættelse af en antisubsidieundersøgelse af elkøretøjer fra Kina
 • Indledning af en strategisk dialog om landbrugets fremtid i EU
alt=""
Økonomi, social dialog og konkurrenceevne
 • Organisering af et nyt topmøde mellem arbejdsmarkedets parter for at fokusere på udfordringer – fra mangel på færdigheder og arbejdskraft til ændringer, der skyldes kunstig intelligens
 • Udpegelse af en EU-repræsentant for små og mellemstore virksomheder, som skal rapportere til Kommissionens formand
 • Fremsættelse af lovgivningsforslag med henblik på at reducere rapporteringskravene på europæisk plan med 25 % for at gøre det lettere at drive forretning
 • Anmodning om en rapport fra Mario Draghi om den europæiske konkurrenceevnes fremtid for at fastsætte, hvordan EU kan forblive konkurrencedygtigt og samtidig føre an i omstillingen til ren energi
alt=""
Det digitale område og kunstig intelligens
 • Fremlæggelse af initiativ, som skal gøre vores højtydende computere tilgængelige for europæiske nystartede virksomheder inden for kunstig intelligens, så de kan oplære deres modeller
 • Støtte oprettelsen af et globalt panel, der samler videnskabsfolk, teknologivirksomheder og eksperter for at identificere muligheder og risici forbundet med kunstig intelligens
 • Samarbejde med erhvervslivet om globale minimumsstandarder for sikker og etisk anvendelse af kunstig intelligens
alt=""
Ukraine
 • Forslag om at forlænge den midlertidige beskyttelse af ukrainere i EU
 • Gennemførelse af forslaget om en Ukraine-facilitet til en værdi af 50 mia. euro til investeringer og reformer i de næste fire år
alt=""
Udvidelse
 • Udvidelse af EU's retsstatsrapporter til at omfatte de tiltrædelseslande, der hurtigere gør fremskridt
 • Iværksættelse af en række politikvurderinger forud for udvidelse for at se, hvordan de enkelte EU-politikker skal tilpasses et større EU
 • Fremlæggelse af idéer, som skal indgå i ledernes drøftelser under det belgiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union
alt=""
Et globalt Europa, migration og sikkerhed
 • Fremlæggelse af en ny strategisk tilgang for Afrika med henblik på at udvikle et gensidigt fordelagtigt partnerskab om anliggender af fælles interesse for begge kontinenter
 • Tilrettelæggelse af en international konference om bekæmpelse af smugling af migranter
13. SEPTEMBER 2023
2023 State of the Union - Main initiatives
English
(6.18 KB - HTML)
Download