Přejít na hlavní obsah
Projev o stavu Unie
President Von der Leyen state of the union banner
Projev o stavu Unie v roce 2022

14. září 2022

Komise Ursuly von der Leyenové: v období 2021–2022

V prosinci 2019 stanovila Komise Ursuly von der Leyenové nový, ambiciózní směr vývoje Evropské unie k ekologičtější, digitálnější a spravedlivější společnosti. Pokračovala v plnění všech šesti hlavních cílů a zároveň řešila dvě bezprecedentní krize – koronavirovou pandemii a bezdůvodnou a nevyprovokovanou válku Ruska proti Ukrajině.

Zde uvádíme výčet hlavních milníků z minulého roku, včetně kroků, které Komise podnikla na podporu Ukrajině a k omezení závislosti EU na ruských fosilních palivech, jakož i opatření k realizaci jednotlivých politických priorit. Komise se kromě toho také zasazovala o posílení odolnosti Unie v zájmu našich občanů.

8. ZÁŘÍ 2022
Projev o stavu Unie 2022 - Úspěchy
čeština
(28.91 MB - PDF)
Stáhnout

 

Seznam dosažených úspěchů

Man installing solar panels

Zelená transformace

Evropa plánuje kroky, jak se do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem

Wind turbine

REPowerEU

Cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu
The statuette of Themis, goddess of divine justice

Obrana hodnot EU

Prosazování právního státu a svobody sdělovacích prostředků

A new Treaty for Europe

Vytváření unie rovnosti

Podpora rozvoji inkluzivní společnosti a řešení otázky diskriminace, předsudků a genderově podmíněného násilí

Zásadní okamžiky

 1. 19. července 2022

  Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií.

 2. 13. července 2022

  Zpráva o právním státu 2022: Komise vydává konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy

 3. 5. července 2022

  Evropská komise přijala nový Evropský program inovací, jehož cílem je dostat EU do čela nové vlny špičkových technologických inovací a startupů.

 4. 1. července 2022

  V platnost vstoupila nová pravidla roamingu, a to v pravou chvíli, aby občané mohli i nadále využívat „roaming za domácích podmínek“.

 5. 30. června 2022

  Předsedkyně Komise von der Leyenová a novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznamují dokončení jednání o komplexní obchodní dohodě.

  Parlament a členské státy EU dosáhly politické dohody o novém nařízení, které má řešit narušení způsobená zahraničními subvencemi na jednotném trhu.

  Digitální finance: Spolunormotvůrci dosáhli dohody o evropském nařízení o trzích s kryptoaktivy. Tento nový právní rámec má chránit spotřebitele a zajistit integritu trhu a finanční stabilitu. Zároveň umožní rozvoj inovací v tomto sektoru.

 6. 24. června 2022

  EU představila obnovenou agendu týkající se mezinárodní správy oceánů.

 7. 23. června 2022

  Schůzka vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu před zasedáním Evropské rady v Bruselu.

  Vedoucí představitelé EU udělili Ukrajině a Moldavsku status kandidátské země.

 8. 22. června 2022

  Komise přijala návrhy na obnovu poškozených přírodních oblastí v Evropě do roku 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do roku 2030.

 9. 16. června 2022

  Na základě pokynů Komise z května 2021 byl dohodnut nový kodex zásad boje proti dezinformacím.

 10. 7. června 2022

  Bylo dosaženo politické dohody o návrhu týkajícím se genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností.

 11. 3. června 2022

  EU se dohodla na šestém balíčku omezujících opatření vůči Rusku, včetně zákazu většiny dovozu ruské ropy.

 12. 25. května 2022

  Komise navrhuje pravidla pro kriminalizaci porušení omezujících opatření a pro zmrazování a konfiskaci majetku osob, které porušují omezující opatření, a dalších pachatelů trestné činnosti.

 13. 23. května 2022

  Komise přijala pohotovostní plán pro dopravu, který stanoví konkrétní opatření na ochranu dopravy v EU v době krize.

 14. 18. května 2022

  Komise předkládá plány na okamžitou reakci EU k řešení nedostatků ve financování Ukrajiny a dlouhodobější obnovy.

  EU představila strategické partnerství se státy Zálivu, jehož cílem je rozšířit a prohloubit spolupráci s Radou pro spolupráci v Zálivu a jejími členskými státy.

  Komise a vysoký představitel předložili analýzu nedostatků v oblasti investic do obrany a navrhli další opatření a kroky nezbytné k posílení evropské obranné průmyslové a technologické základny.

  EU představila plán REPowerEU, jehož cílem je rychle snížit závislost na ruských fosilních palivech a co nejvíce pokročit v ekologické transformaci.

 15. 13. května 2022

  Bylo dosaženo politické dohody o nových pravidlech pro kybernetickou bezpečnost sítí a informačních systémů, která zajišťuje, aby občané a podniky byli chráněni a mohli důvěřovat základním službám.

 16. 12. května 2022

  Komise navrhla vytvoření tras solidarity, které mají pomoci Ukrajině vyvážet zemědělské produkty.

  V Tokiu se konal 28. summit EU–Japonsko. Obě strany znovu potvrdily úzké a komplexní vztahy a navázaly digitální partnerství.

  Na druhém celosvětovém summitu o onemocnění COVID-19 Komise přislíbila urychlit průběh očkovací kampaně a využívání dalších prostředků boje s onemocněním COVID-19 v Africe a poskytnout další podporu ve výši 400 milionů eur.

 17. 11. května 2022

  Komise navrhla nové právní předpisy EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí na internetu a boj proti němu.

  Zdanění podniků: Komise navrhuje daňovou pobídku pro vlastní kapitál, aby mohly podniky růst, být silnější a odolnější.

 18. 10. května 2022

  Bylo dosaženo politické dohody ohledně aktu o digitální provozní odolnosti, který pomůže zajistit, aby byl náš finanční systém odolnější vůči kybernetickým útokům a dalším digitálním rizikům.

 19. 9.–10. května 2022

  EU pořádala 6. bruselskou konferenci na téma „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“, na které se prostřednictvím příslibů uvolnily prostředky v celkové výši 6,4 miliardy eur na rok 2022 a na další období na pomoc Syřanům a hostitelským komunitám v sousedních zemích. Z této částky EU přislíbila více než 4,8 miliardy eur, přičemž více než 3,1 miliardy eur poskytla Komise.

 20. 9. května 2022

  Konference o budoucnosti Evropy končí svou práci Její celoroční cesta diskuzí, debat a spolupráce mezi občany a politiky vyvrcholila 49 návrhy a více než 320 opatřeními, kterými se mají instituce EU zabývat.

 21. 3. května 2022

  Komise vyhlásila evropský prostor pro zdravotní data. Díky němu budou lidé moci kontrolovat a využívat své zdravotní údaje v domovské zemi nebo v jiných členských státech a podpory se dočká skutečný jednotný trh s digitálními zdravotnickými službami a produkty.

 22. 28. dubna 2022

  EU a mezinárodní partneři vydali prohlášení o budoucnosti internetu

 23. 27. dubna 2022

  Komise navrhla politiku v oblasti legální migrace, jež zahrnuje iniciativy, které budou přínosem pro hospodářství EU, posílí spolupráci s třetími zeměmi a v dlouhodobém horizontu zlepší celkové řízení migrace.

  Komise navrhla právní předpis EU a doporučení k řešení zneužívání žalob proti novinářům a obráncům lidských práv.

 24. 26. dubna 2022

  Tým Evropa zintenzivnil podporu zemím Afrického rohu zasaženým suchem, přičemž EU a její členské státy přislíbily celkem 633 milionů eur na zlepšení potravinového zabezpečení.

 25. 25. dubna 2022

  Komise navrhla posílit mandát Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech s cílem shromažďovat a uchovávat důkazy o válečných zločinech a spolupracovat v tomto ohledu s mezinárodními tribunály.

  Předsedkyně Ursula von der Leyenová a indický premiér Naréndra Módí zahájili činnost Rady EU-Indie pro obchod a technologie.

 26. 23. dubna 2022

  Parlament a Rada dosáhly politické dohody ohledně aktu o digitálních službách. Tento akt stanoví bezprecedentní nový standard odpovědnosti on-line platforem a lepší ochranu uživatelů internetu a jejich základních práv.

 27. 20. dubna 2022

  EU si připomněla 30 let operací humanitární pomoci a civilní ochrany, které pomáhají lidem v mimořádných situacích po celém světě.

 28. 9. dubna 2022

  Díky globální dárcovské akci a kampani Stojíme za Ukrajinou se pro lidi prchající před invazí, kteří se momentálně nacházejí jak na Ukrajině, tak mimo ni, vybralo 9,1 miliardy eur, včetně 1 miliardy eur od Evropské komise. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila další 1 miliardu eur.

 29. 8. dubna 2022

  Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a vysoký představitel Josep Borrell navštívili Ukrajinu a setkali se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

  EU odsouhlasila pátý balíček omezujících opatření vůči Rusku v reakci na jeho brutální agresi vůči Ukrajině a jejímu lidu.

 30. 6. dubna 2022

  V reakci na dopad ruské agrese na Ukrajinu oznámila EU podpůrný balíček v hodnotě 225 milionů eur na podporu potravinového zabezpečení a odolnosti na Blízkém východě a v severní Africe.

  EU přijala opatření na podporu afrických oblastí Sahelu a Čadského jezera, přičemž finanční prostředky v celkové výši 554 milionů eur budou použity jak na řešení akutního nedostatku potravin, tak na posílení udržitelnosti potravinových systémů v dlouhodobém horizontu.

 31. 30. března 2022

  V oblasti oběhového hospodářství byla navržena nová pravidla s cílem učinit z udržitelných výrobků v EU normu, zlepšit oběhové obchodní modely a posílit postavení spotřebitelů při ekologické transformaci.

 32. 28. března 2022

  Komise přijala doporučení pro členské státy, aby v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu neprodleně učinily kroky týkající se režimů občanství pro investory a režimů pobytu pro investory.

 33. 25. března 2022

  Komise a Spojené státy oznámily, že se v zásadě dohodly na novém transatlantickém rámci pro ochranu údajů, který podpoří transatlantické toky údajů.

 34. 24. března 2022

  Parlament a Rada dosáhly politické dohody ohledně aktu o digitálních trzích. Akt zajistí spravedlivé, otevřené a konkurenční digitální trhy, aby digitální podniky mohly růst v rámci jednotného trhu a konkurovat na celosvětové úrovni.

 35. 23. března 2022

  Komise přijala dočasný krizový rámec, aby členské státy mohly využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a podpořit tak hospodářství v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

  Komise nastínila možnosti, jak zmírnit vysoké ceny energií pomocí společných nákupů plynu a povinných minimálních zásob plynu.

  Komise představila opatření, jimiž se mají celosvětově zajistit dodávky potravin a jež mají pomoci zemědělcům a spotřebitelům v EU vyrovnat se s rostoucími cenami potravin a vstupních nákladů.

 36. 22. března 2022

  První den uplatňování nařízení o panevropském osobním penzijním produktu, který připravil půdu pro nový dobrovolný celounijní systém, který by pomohl lidem spořit na důchod.

  Komise zřídila jednotné kontaktní místo pro podporu ukrajinských výzkumných pracovníků.

 37. 21. března 2022

  EU se dohodla na strategickém kompasu pro posílení bezpečnosti a obrany EU v příštím desetiletí.

 38. 16. března 2022

  Komise navrhla změny nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů s cílem zvýšit účinnost trhů EU pro vypořádání obchodů s cennými papíry a zároveň zajistit zachování finanční stability, což je klíčová složka akčního plánu pro unii kapitálových trhů z roku 2020.

 39. 15. března 2022

  EU uložila čtvrtý balíček hospodářských a individuálních sankcí v souvislosti s vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině.

 40. 11. března 2022

  Byla zahájena činnost pracovní skupiny „Freeze and Seize“, kterou zřídila Komise s cílem zajistit účinné provádění sankcí EU vůči ruským a běloruským oligarchům uvedeným na sankčním seznamu na celém území EU.

 41. 9. března 2022

  Komise v rámci mechanismu civilní ochrany EU zřídila mechanismus solidarity pro převozy uprchlíků v rámci EU.

  S ohledem na situaci na Ukrajině a v reakci na zapojení Běloruska do agrese uložila EU další cílené sankce.

 42. 8. března 2022

  Komise navrhuje celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí

  Komise představila návrh iniciativy Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě, která umožňuje členským státům a regionům poskytovat mimořádnou podporu lidem prchajícím před invazí Ruska na Ukrajině.

 43. 2. března 2022

  Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně s cílem poskytnout osobám prchajícím před válkou z Ukrajiny rychlou a účinnou pomoc.

 44. 28. února 2022

  EU schválila třetí balíček sankcí vůči Rusku.

 45. 25. února 2022

  EU uložila další individuální a hospodářské sankce v reakci na ruskou vojenskou agresi. Tento druhý balíček sankcí se týká financí, energetiky, dopravy, technologií a vízové politiky.

 46. 23. února 2022

  EU se dohodla na prvním balíčku sankcí v reakci na skutečnost, že Rusko uznalo Doněckou a Luhanskou oblast na Ukrajině, které nejsou kontrolovány vládou, za nezávislé subjekty, a na rozhodnutí vyslat do těchto oblastí ruské jednotky.

  Komise navrhla novou směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, která stanoví pravidla, podle nichž mají společnosti dodržovat lidská práva a chránit životní prostředí v globálních hodnotových řetězcích.

  Komise navrhla nový evropský akt o datech, který obsahuje pravidla týkající se toho, kdo může využívat data vytvořená v EU a mít k nim přístup ve všech hospodářských odvětvích, aby se zajistila spravedlnost v digitálním prostředí a otevřely se příležitosti pro inovace založené na datech.

 47. 19. února 2022

  Na žádost Ukrajiny o pomoc v souvislosti se stupňujícími se hrozbami ze strany Ruska aktivovalo Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události mechanismus civilní ochrany EU. Do června bylo Ukrajině dodáno více než 35 000 tun pomoci ze všech 27 členských států EU, Turecka, Norska a Severní Makedonie.

 48. 17.–18 února 2022

  Na summitu Africké unie a EU v Bruselu se vedoucí představitelé dohodli na společné vizi do roku 2030. Vize bude podpořena investičním balíčkem mezi Afrikou a Evropou obsahujícím investice v hodnotě 150 miliard eur.

 49. 15. února 2022

  EU předložila iniciativu týkající se systému satelitního připojení a podpořila opatření v oblasti řízení kosmického provozu v zájmu digitálnější a odolnější Evropy.

  Komise předložila opatření, která mají přispět k evropské obraně, zvýšit inovace a řešit strategické závislosti. Tyto nové iniciativy představují konkrétní kroky směrem k integrovanějšímu a konkurenceschopnějšímu evropskému obrannému trhu, zejména posílením spolupráce v rámci EU.

 50. 8. února 2022

  Komise navrhla komplexní soubor opatření k zajištění odolnosti, vedoucího postavení EU v oblasti technologií a bezpečnosti dodávek v oblasti polovodičových technologií a aplikací.

 51. 2. února 2022

  Komise navrhla strategii pro normalizaci a předkládá nový přístup, který by umožnil celosvětové vedoucí postavení norem EU podporujících hodnoty a odolný, ekologický a digitální jednotný trh.

  Komise v zásadě schvaluje doplňkový akt pro oblast klimatu, který – za přísně stanovených podmínek – zahrnuje na seznam hospodářských činností, na něž se vztahuje taxonomie EU, konkrétní činnosti z oblasti jaderné energetiky a výroby energie z plynu. Pomůže urychlit přechod od pevných nebo kapalných fosilních paliv, včetně uhlí, ke klimaticky neutrální budoucnosti.

 52. 1. února 2022

  Komise navrhla nouzový balíček makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 1,2 miliardy eur.

 53. 27. ledna 2022

  Komise přijala nové pokyny ke státní podpoře v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky.

 54. 26. ledna 2022

  Komise předložila prohlášení o digitálních právech a zásadách ve prospěch všech v EU.

 55. 18. ledna 2022

  Komise zveřejnila soubor nástrojů, který má pomoci zmírnit zahraniční vměšování do výzkumu a inovací.

  V oblasti vysokoškolského vzdělávání Komise přijala dvě nové iniciativy mající za cíl připravit univerzity v EU na budoucnost prostřednictvím hlubší nadnárodní spolupráce.

 56. 14. ledna 2022

  Komise zveřejnila návrh doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti.

 57. 1. ledna 2022

  Začal Evropský rok mládeže.

  Společná měna euro se používá již dvacet let.

 58. 22. prosince 2022

  Daňová spravedlnost: Komise navrhuje rychlé provedení mezinárodní dohody o minimálním zdanění nadnárodních společností.

 59. 21. prosince 2021

  Jako součást širšího příspěvku EU k budování míru byla navržena nová politika na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků.

 60. 16. prosince 2021

  Na summitu Východního partnerství byl předložen obnovený program reformy na podporu oživení a odolnosti.

 61. 15. prosince 2021

  EU a Moldavsko podepsaly dohodu o grantovém financování ve výši 60 milionů EUR, která má této zemi pomoci čelit současné vážné krizi v oblasti zemního plynu.

  Nová strategie Komise v oblasti digitálních financí otevřela cestu k modernímu a efektivnímu oznamování údajů pro účely dohledu.

  Evropská komise předložila návrh nového celoevropského rámce pro dekarbonizaci trhů se zemním plynem, podporu využívání vodíku a snížení emisí metanu.

 62. 14. prosince 2021

  Komise navrhla nová pravidla, která mají zvýšit odolnost schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

  Na podporu přechodu na čistší, ekologičtější a inteligentnější mobilitu navrhla Komise modernizaci dopravního systému EU.

 63. 9. prosince 2021

  Komise navrhla zlepšit pracovní podmínky osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem práce a zveřejnila návrh pokynů k uplatňování pravidel hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy uzavírané OSVČ.

  Komise navrhla rozšířit seznam trestných činů EU tak, aby zahrnoval nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti.

  Komise představila akční plán, který má evropské sociální ekonomice pomoci prosperovat, a to díky využití jejího potenciálu v oblasti hospodářství a jejího příspěvku ke spravedlivému a inkluzivnímu oživení po pandemii COVID-19.

 64. 8. prosince 2021

  Komise navrhla nový nástroj proti záměrnému ekonomickému tlaku ze strany třetích zemí.

  Na summitu o výživě pro růst se Komise zavázala zlepšit situaci v oblasti výživy poskytnutím finančních prostředků ve výši 2,5 miliardy eur v letech 2021 až 2024.

 65. 1. prosince 2021

  Komise připravila půdu pro další digitalizaci soudních systémů v EU, díky níž jsou přístupnější a účinnější.

  EU zahájila novou iniciativu Global Gateway („Globální brána“), tj. novou evropskou strategii ke zlepšení inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitální, energetické a dopravní oblasti a k posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů na celém světě.

 66. 26. listopadu 2021

  Na summitu ASEM EU a Asie znovu potvrdily společné partnerství a angažovanost v zájmu silnějšího oživení po pandemii.

 67. 25. listopadu 2021

  Komise navrhla nová opatření, jejichž cílem je zlepšit schopnost podniků získávat kapitál kdekoli v EU a zajistit, aby Evropané měli co nejlepší podmínky pro své úspory a investice.

  Komise stanovila nové předpisy pro politickou reklamu, volební práva a financování politických stran, jejichž cílem je chránit integritu voleb a otevřenou demokratickou diskusi.

 68. 19. listopadu 2021

  25. výročí svého vzniku oslavil TAIEX (nástroj Komise pro technickou pomoc a výměnu informací). V posledních dvou a půl desetiletích mobilizoval odborníky z veřejného sektoru z EU více než 40 000 krát v souvislosti s více než 26 000 incidenty a pomáhal orgánům veřejné správy v EU i na celém světě řešit problémy v digitální oblasti, oblasti životního prostředí a zdravotnictví.

 69. 18. listopadu 2021

  Evropská komise přijala sdělení o politice hospodářské soutěže připravené na nové výzvy, které vymezuje význam politiky hospodářské soutěže pro cestu Evropy k oživení, ekologickou a digitální transformaci a pro odolnost jednotného trhu.

 70. 17. listopadu 2021

  Komise přijala nové návrhy, jejichž cílem je zastavit odlesňování, inovovat v oblasti udržitelného nakládání s odpady a ozdravit půdu ve prospěch lidí, přírody a klimatu

 71. 13. listopadu 2021

  Bylo dosaženo politické dohody k posílení činnosti Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, zejména v oblastech dohledu, včasného varování, připravenosti a reakce.

 72. 2. listopadu 2021

  Komise na konferenci COP26 o změně klimatu oznámila závazek ve výši 1 miliardy eur na ochranu světových lesů.

 73. 28. října 2021

  V platnost vstoupil posílený mandát Evropské agentury pro léčivé přípravky navržený Komisí.

 74. 27. října 2021

  Komise přijala přezkum pravidel EU pro bankovnictví k zajištění toho, aby banky v EU byly odolnější vůči potenciálním budoucím hospodářským otřesům a zároveň přispívaly k oživení Evropy po skončení pandemie COVID-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě.

 75. 13. října 2021

  Komise a vysoký představitel, místopředseda Komise Josep Borrell navrhli přístup k posílení angažovanosti EU v zájmu mírové, udržitelné a prosperující Arktidy.

 76. 12. října 2021

  Komise vydala první zelený dluhopis na financování udržitelného oživení.

 77. 5. října 2021

  Komise představila vůbec první strategii EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života.

 78. 29. září 2021

  Komise přijala sdělení o evropských misích, jehož cílem je řešit důležité problémy týkající se zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních cílů.

 79. 23. září 2021

  Komise navrhla jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení, což je důležitý krok ke snižování elektronického odpadu a nepříjemností pro spotřebitele.

 80. 22. září 2021

  Komise přijala komplexní přezkum pravidel EU v oblasti pojišťovnictví, který pomáhá pojišťovnám zvyšovat dlouhodobé investice a zároveň usiluje o zlepšení odolnosti odvětví pojištění a zajištění.

 81. 16. září 2021

  EU navrhla posílené partnerství s indicko-tichomořským regionem s cílem podpořit obchod, investice a konektivitu.

  Evropská komise zřizuje Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto situacím předcházet, odhalovat je a rychle na ně reagovat.

  Komise navrhla cestu k digitální dekádě, aby se dosáhlo digitální transformace EU do roku 2030

  Komise přijala vůbec první doporučení týkající se bezpečnosti novinářů.

 82. 15. září 2021

  Evropská komise přijala sdělení o novém evropském Bauhausu, v němž stanoví rámec, hlavní zásady a klíčová opatření, která budou podnětem pro tuto iniciativu.

8. ZÁŘÍ 2022
Stav Unie V roce 2022-Chronologický Přehled
čeština
(11.01 MB - PDF)
Stáhnout

 

Sledujte projev o stavu Unie v sociálních médiích