Pereiti prie pagrindinio turinio
President Von der Leyen state of the union banner
2022 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

2022 m. rugsėjo 14 d.

U. von der Leyen vadovaujama Komisija. 2021–2022 m.

2019 m. gruodžio mėn. U. von der Leyen vadovaujama Komisija nustatė naują plataus užmojo kursą žalesnės, labiau skaitmeninės ir teisingesnės Europos Sąjungos link. Komisija laikosi nustatyto kurso, sėkmingai įgyvendina visus šešis pagrindinius plataus užmojo tikslus, o kartu valdo dvi beprecedentes krizes, kilusias dėl koronaviruso pandemijos ir dėl nepateisinamo ir neišprovokuoto Rusijos karo su Ukraina.

Toliau retrospektyviai apžvelgiami praėję metai: mūsų veiksmai, kuriais rėmėme Ukrainą ir siekėme mažinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro, taip pat visa tai, ką nuveikėme visose politinių prioritetų srityse, kartu stiprindami ES atsparumą mūsų piliečių labui.

2022 M. RUGSĖJO 8 D.
Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2022 - Laimėjimai

 

Pasiekimų sąrašas

A new Treaty for Europe

Įtraukios visuomenės puoselėjimas, kova su diskriminacija, išankstiniu nusistatymu ir smurtu dėl lyties

Svarbiausi momentai

 1. 2022 m. liepos 19 d.

  Europos Sąjunga pradeda stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija.

 2. 2022 m. liepos 13 d.

  Paskelbiama 2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Komisija pateikia konkrečių rekomendacijų valstybėms narėms.

 3. 2022 m. liepos 5 d.

  Komisija priima naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama užtikrinti, kad Europa atsidurtų pačiame naujos giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos priešakyje.

 4. 2022 m. liepos 1 d.

  Įsigalioja naujosios tarptinklinio ryšio taisyklės – pačiu laiku, kad piliečiai galėtų toliau be pertrūkio naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis.

 5. 2022 m. birželio 30 d.

  Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen ir Naujosios Zelandijos Ministrė Pirmininkė Jacinda Ardern praneša apie derybų dėl išsamaus prekybos susitarimo užbaigimą.

  Parlamentas ir ES valstybės narės pasiekia politinį susitarimą dėl naujo reglamento, kuriuo siekiama spręsti užsienio subsidijų sukeliamų bendrosios rinkos iškraipymų problemą.

  Skaitmeniniai finansai. Teisėkūros institucijos pasiekia susitarimą dėl Europos kriptoturto reglamento. Šis naujas teisės aktas padės apsaugoti vartotojus, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą ir kartu sudarys sąlygas tolesnėms inovacijoms kriptoturto sektoriuje.

 6. 2022 m. birželio 24 d.

  ES paskelbia atnaujintą tarptautinio vandenynų valdymo darbotvarkę.

 7. 2022 m. birželio 23 d.

  Prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje įvyksta ES ir Vakarų Balkanų vadovų susitikimas.

  ES vadovai suteikia šalių kandidačių statusą Ukrainai ir Moldovai.

 8. 2022 m. birželio 22 d.

  Komisija priima pasiūlymus, kuriais siekiama iki 2050 m. atkurti Europos gamtą, o iki 2030 m. 50 proc. sumažinti pesticidų naudojimą.

 9. 2022 m. birželio 16 d.

  Vadovaujantis 2021 m. gegužės mėn. Komisijos gairėmis, susitariama dėl naujo Kovos su dezinformacija praktikos kodekso.

 10. 2022 m. birželio 7 d.

  Pasiekiamas politinis susitarimas dėl pasiūlymo, susijusio su lyčių pusiausvyra bendrovių valdybose.

 11. 2022 m. birželio 3 d.

  ES susitaria dėl šeštojo ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinio, kuriuo, be kita ko, uždraudžiama didžioji rusiškos naftos importo dalis.

 12. 2022 m. gegužės 25 d.

  Komisija pasiūlo ribojamųjų priemonių pažeidimo kriminalizavimo taisykles ir ribojamąsias priemones pažeidusių asmenų bei kitų nusikaltėlių turto įšaldymo ir konfiskavimo taisykles.

 13. 2022 m. gegužės 23 d.

  Komisija priima transporto sektoriui skirtą nenumatytų atvejų planą, kuriame nustatomos konkrečios ES transporto apsaugos per krizes priemonės.

 14. 2022 m. gegužės 18 d.

  Komisija pristato neatidėliotino ES atsako, skirto Ukrainos finansavimo trūkumo problemai spręsti, planą ir ilgalaikio atstatymo planą.

  ES paskelbia apie strateginę partnerystę su Persijos įlankos šalimis, kuria siekiama išplėsti ir sustiprinti bendradarbiavimą su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir jos valstybėmis narėmis.

  Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateikia investicijų į gynybą spragų analizę ir pasiūlo papildomų priemonių ir veiksmų, reikalingų Europos gynybos pramoninei ir technologinei bazei stiprinti.

  ES pristato planą „REPowerEU“, kuriuo siekiama greitai sumažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro ir paspartinti žaliąją pertvarką.

 15. 2022 m. gegužės 13 d.

  Pasiekiamas politinis susitarimas dėl naujų tinklų ir informacinių sistemų kibernetinio saugumo taisyklių, kuriomis užtikrinama, kad piliečiai ir įmonės būtų apsaugoti ir galėtų pasitikėti pagrindinėmis paslaugomis.

 16. 2022 m. gegužės 12 d.

  Komisija pasiūlo sukurti solidarumo koridorius, kurie padėtų Ukrainai eksportuoti žemės ūkio prekes.

  Tokijuje įvyksta 28-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas. ES ir Japonija dar kartą patvirtina siekį palaikyti glaudžius ir visapusiškus ryšius ir pradeda skaitmeninę partnerystę.

  Per antrąjį pasaulinį aukščiausiojo lygio susitikimą dėl COVID-19 Komisija įsipareigoja paspartinti vakcinų ir kitų kovos su COVID-19 priemonių paskirstymą ir naudojimą Afrikoje, skirdama dar 400 mln. EUR paramą.

 17. 2022 m. gegužės 11 d.

  Komisija pasiūlo naujus ES teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus internete ir su ja kovoti.

  Įmonių apmokestinimas. Komisija pasiūlo su nuosavu kapitalu susijusią mokesčių paskatą, kuria siekiama padėti įmonėms augti, stiprėti ir tapti atsparesnėms.

 18. 2022 m. gegužės 10 d.

  Pasiekiamas politinis susitarimas dėl Skaitmeninės veiklos atsparumo akto, padedančio didinti mūsų finansų sistemos atsparumą kibernetiniams išpuoliams ir kitai skaitmeninei rizikai.

 19. 2022 m. gegužės 9–10 d.

  ES įvyksta 6-oji Briuselio konferencija „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“, per kurią sutelkiama parama sirams ir juos priimančioms bendruomenėms kaimyninėse šalyse: įsipareigojama 2022 m. ir vėliau tam skirti iš viso 6,4 mlrd. EUR. Iš šios sumos 4,8 mlrd. EUR įsipareigoja skirti ES, o iš jų 3,1 mlrd. EUR – Komisija.

 20. 2022 m. gegužės 9 d.

  Savo darbą baigia Konferencija dėl Europos ateities. Visus metus per ją vykusių piliečių ir politikų diskusijų, debatų ir bendradarbiavimo vaisius – 49 pasiūlymai ir daugiau kaip 320 priemonių, į kuriuos turi atsižvelgti ES institucijos.

 21. 2022 m. gegužės 3 d.

  Komisija paskelbia apie Europos sveikatos duomenų erdvę. Ji suteiks žmonėms galimybę kontroliuoti ir naudoti savo sveikatos duomenis savo šalyje ar kitose valstybėse narėse ir padės formuotis tikrai bendrajai e. sveikatos paslaugų ir produktų rinkai.

 22. 2022 m. balandžio 28 d.

  ES ir tarptautiniai partneriai paskelbia Deklaraciją dėl interneto ateities.

 23. 2022 m. balandžio 27 d.

  Komisija pasiūlo teisėtos migracijos politiką, apimančią iniciatyvas, kurios bus naudingos ES ekonomikai, sustiprins bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis ir ilgainiui pagerins bendrą migracijos valdymą.

  Komisija pasiūlo ES teisės aktą ir rekomendaciją, kuriais siekiama kovoti su piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniais žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams.

 24. 2022 m. balandžio 26 d.

  Europos komanda didina paramą sausros alinamoms Somalio pusiasalio šalims – ES ir jos valstybės narės įsipareigoja skirti iš viso 633 mln. EUR apsirūpinimo maistu saugumui didinti.

 25. 2022 m. balandžio 25 d.

  Komisija pasiūlo išplėsti Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros įgaliojimus, kad ji galėtų rinkti ir saugoti karo nusikaltimų įrodymus ir šiuo klausimu bendradarbiauti su tarptautiniais tribunolais.

  Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen ir Indijos Ministras Pirmininkas Narendra Modis įsteigia ES ir Indijos prekybos ir technologijų tarybą.

 26. 2022 m. balandžio 23 d.

  Parlamentas ir Taryba pasiekia politinį susitarimą dėl Skaitmeninių paslaugų akto. Juo nustatomas precedento neturintis naujas interneto platformų atskaitomybės standartas, kuriuo užtikrinama geresnė interneto naudotojų ir jų pagrindinių teisių apsauga.

 27. 2022 m. balandžio 20 d.

  ES mini 30-ąsias humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos operacijų, padedančių į ekstremaliąsias situacijas įvairiose pasaulio vietose patekusiems žmonėms, vykdymo metines.

 28. 2022 m. balandžio 9 d.

  Per pasaulinį lėšų rinkimo renginį ir kampaniją „Palaikykime Ukrainą“ surenkama iš viso 9,1 mlrd. EUR nuo Rusijos invazijos – tiek į kitas Ukrainos vietas, tiek į užsienį – bėgantiems žmonėms paremti. Iš šios sumos 1 mlrd. EUR skiria Komisija. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įsipareigoja skirti dar 1 mlrd. EUR.

 29. 2022 m. balandžio 8 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellis apsilanko Ukrainoje ir susitinka su jos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

  ES susitaria dėl penktojo ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinio, kuriuo reaguojama į žiaurią šios šalies agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones.

 30. 2022 m. balandžio 6 d.

  Atsižvelgdama į Rusijos agresijos poveikį Ukrainai, ES praneša apie 225 mln. EUR vertės paramos paketą, skirtą apsirūpinimo maistu saugumui ir atsparumui Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje didinti.

  ES imasi paramos Afrikos Sahelio ir Čado ežero regionams veiksmų, kurių bendra finansavimo suma siekia 554 mln. EUR ir turi būti naudojama tiek opioms maisto stygiaus problemoms spręsti, tiek maisto sistemų tvarumui ilguoju laikotarpiu didinti.

 31. 2022 m. kovo 30 d.

  Pasiūlomos naujos žiedinės ekonomikos srities taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad tvarūs gaminiai taptų etalonu ES, tobulinti žiedinius verslo modelius ir įgalinti vartotojus dalyvauti žaliojoje pertvarkoje.

 32. 2022 m. kovo 28 d.

  Komisija priima rekomendaciją valstybėms narėms, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą, nedelsiant imtis veiksmų dėl pilietybės suteikimo investuotojams programų ir leidimo investuotojams gyventi šalyje programų.

 33. 2022 m. kovo 25 d.

  Komisija ir Jungtinės Valstijos praneša iš esmės susitarusios dėl naujos transatlantinės duomenų privatumo sistemos, padėsiančios skatinti transatlantinius duomenų srautus.

 34. 2022 m. kovo 24 d.

  Parlamentas ir Taryba pasiekia politinį susitarimą dėl Skaitmeninių rinkų akto. Juo bus užtikrinta, jog skaitmeninės rinkos būtų sąžiningos, atviros ir konkurencingos, kad skaitmeninės įmonės galėtų augti bendrojoje rinkoje ir konkuruoti pasaulyje.

 35. 2022 m. kovo 23 d.

  Komisija priima Laikinąją sistemą krizės sąlygomis, kurios tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės galėtų naudotis valstybės pagalbos taisyklėse numatytomis lankstumo galimybėmis siekdamos remti ekonomiką Rusijai įsiveržus į Ukrainą.

  Komisija pasiūlo galimas didelių energijos kainų mažinimo priemones – bendrą dujų pirkimą ir minimalius dujų laikymo įpareigojimus.

  Komisija pristato priemones, kuriomis siekiama didinti pasaulio apsirūpinimo maistu saugumą ir remti ES ūkininkus bei vartotojus atsižvelgiant į didėjančias maisto kainas ir gamybos sąnaudas.

 36. 2022 m. kovo 22 d.

  Pradedamas taikyti Visos Europos asmeninės pensijos produkto reglamentas, padedantis pagrindą naujai savanoriškai ES masto sistemai, padėsiančiai žmonėms taupyti pensijai.

  Komisija pradeda vieno langelio principu pagrįstą paramos Ukrainos tyrėjams iniciatyvą.

 37. 2022 m. kovo 21 d.

  ES susitaria dėl strateginio ES saugumo ir gynybos stiprinimo artimiausiu dešimtmečiu kelrodžio.

 38. 2022 m. kovo 16 d.

  Komisija pasiūlo iš dalies pakeisti Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą, kad būtų padidintas ES atsiskaitymo rinkų veiksmingumas ir kartu išsaugotas finansinis stabilumas – pagrindinis 2020 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano elementas.

 39. 2022 m. kovo 15 d.

  ES priima ketvirtąjį su Rusijos karine agresija prieš Ukrainą susijusį ekonominių ir individualių sankcijų rinkinį.

 40. 2022 m. kovo 11 d.

  Pradeda veikti Komisijos įsteigta Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė, kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą ES sankcijų į sąrašus įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams įgyvendinimą visoje ES teritorijoje.

 41. 2022 m. kovo 9 d.

  Komisija pagal ES civilinės saugos mechanizmą sukuria solidarumo mechanizmą, sudarantį sąlygas gydymo tikslais perkelti pabėgėlius ES viduje.

  Atsižvelgdama į padėtį Ukrainoje ir reaguodama į Baltarusijos dalyvavimą agresijoje, ES nustato tolesnes tikslines sankcijas.

 42. 2022 m. kovo 8 d.

  Komisija pasiūlo ES masto kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje taisykles.

  Komisija pasiūlo Sanglaudos veiksmų dėl pabėgėlių Europoje iniciatyvą, kuria valstybėms narėms ir regionams suteikiama galimybė teikti skubią paramą žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą.

 43. 2022 m. kovo 2 d.

  Komisija pasiūlo aktyvuoti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms būtų greitai suteikiama veiksminga pagalba.

 44. 2022 m. vasario 28 d.

  ES patvirtina trečiąjį sankcijų Rusijai rinkinį.

 45. 2022 m. vasario 25 d.

  ES nustato tolesnes individualias ir ekonomines sankcijas, kuriomis reaguojama į Rusijos karinę agresiją. Šis antrasis sankcijų rinkinys yra susijęs su finansų, energetikos, transporto ir technologijų sektoriais ir vizų politika.

 46. 2022 m. vasario 23 d.

  ES susitaria dėl pirmojo sankcijų rinkinio, kuriuo reaguojama į tai, kad Rusija pripažino vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijas nepriklausomais subjektais ir priėmė sprendimą į šias teritorijas pasiųsti savo karines pajėgas.

  Komisija pasiūlo naują Direktyvą dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria nustatomos taisyklės, pagal kurias įmonės turi pasaulinėse vertės grandinėse užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir aplinkai.

  Siekdama užtikrinti teisingumą skaitmeninėje aplinkoje ir atverti galimybių kurti duomenimis grindžiamas inovacijas, Komisija pasiūlo naują ES duomenų aktą, kuriame pateikiamos taisyklės dėl to, kas gali naudotis įvairiuose ES ekonomikos sektoriuose sugeneruotais duomenimis ir gauti prie jų prieigą.

 47. 2022 m. vasario 19 d.

  Gavęs Ukrainos prašymą suteikti pagalbą atsižvelgiant į didėjančią Rusijos keliamą grėsmę, Europos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras aktyvuoja ES civilinės saugos mechanizmą. Iki birželio į Ukrainą pristatoma daugiau kaip 35 000 tonų pagalbos iš visų 27 ES valstybių narių, Turkijos, Norvegijos ir Šiaurės Makedonijos.

 48. 2022 m. vasario 17–18 d.

  Briuselyje vykstančiame Afrikos Sąjungos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime vadovai susitaria dėl bendros 2030 m. vizijos. Įgyvendinti šią viziją padės Afrikos ir Europos investicinių priemonių rinkinys, kuriuo numatytos 150 mlrd. EUR investicijos.

 49. 2022 m. vasario 15 d.

  ES pasiūlo plėtoti palydovinio ryšio sistemą ir suintensyvina veiksmus kosmoso eismo valdymo srityje, kad Europa taptų labiau skaitmeninė ir atsparesnė.

  Komisija pristato priemones, kuriomis siekiama prisidėti prie Europos gynybos, skatinti inovacijas ir spręsti strateginės priklausomybės klausimus. Šiomis naujomis iniciatyvomis numatomi konkretūs veiksmai, visų pirma bendradarbiavimo Europos Sąjungoje stiprinimas, padėsiantys kurti labiau integruotą ir konkurencingesnę Europos gynybos rinką.

 50. 2022 m. vasario 8 d.

  Komisija pasiūlo išsamų priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti ES atsparumą, technologinę lyderystę ir tiekimo saugumą puslaidininkių technologijų ir prietaikų srityje.

 51. 2022 m. vasario 2 d.

  Komisija pasiūlo Standartizacijos strategiją, kurioje išdėstomas naujas požiūris, padėsiantis užtikrinti, kad ES standartai, kuriais propaguojamos vertybės ir atspari, žalioji ir skaitmeninė bendroji rinka, būtų pavyzdys pasauliui.

  Komisija iš esmės patvirtina papildomą Klimato srities deleguotąjį aktą, kuriuo griežtomis sąlygomis į ekonominės veiklos, kuriai taikoma ES taksonomija, sąrašą įtraukiama konkreti branduolinės ir dujų energetikos veikla. Šis aktas padės sparčiau atsisakyti kietojo ar skystojo iškastinio kuro, įskaitant anglis, ir žengti į neutralaus poveikio klimatui ateitį.

 52. 2022 m. vasario 1 d.

  Komisija pasiūlo 1,2 mlrd. EUR vertės skubios makrofinansinės paramos Ukrainai paketą.

 53. 2022 m. sausio 27 d.

  Komisija priima naujas su klimatu, aplinkos apsauga ir energetika susijusios valstybės pagalbos gaires.

 54. 2022 m. sausio 26 d.

  Komisija pasiūlo Deklaraciją dėl kiekvieno ES gyventojo skaitmeninių teisių ir principų.

 55. 2022 m. sausio 18 d.

  Komisija paskelbia priemonių rinkinį, skirtą padėti mažinti užsienio kišimąsi į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

  Komisija priima dvi naujas aukštojo mokslo srities iniciatyvas, kuriomis siekiama geriau parengti ES universitetus ateičiai stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą.

 56. 2022 m. sausio 14 d.

  Komisija priima Tarybos rekomendacijos dėl mokymosi siekiant aplinkos tvarumo pasiūlymą.

 57. 2022 m. sausio 1 d.

  Prasideda Europos jaunimo metai.

  Sukanka 20-osios euro naudojimo metinės.

 58. 2022 m. gruodžio 22 d.

  Sąžiningas apmokestinimas. Komisija pasiūlo greitai į ES teisę perkelti tarptautinį susitarimą dėl minimalaus tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo.

 59. 2021 m. gruodžio 21 d.

  Pasiūloma nauja politika, kuria siekiama remti buvusių kovotojų nusiginklavimą, demobilizaciją ir reintegraciją, taip papildant kitas ES pastangas prisidėti prie taikos kūrimo.

 60. 2021 m. gruodžio 16 d.

  Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime pateikiama atnaujinta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo reformų darbotvarkė.

 61. 2021 m. gruodžio 15 d.

  ES ir Moldova pasirašo finansavimo susitarimą dėl 60 mln. EUR dotacijos, skirtos padėti Moldovai įveikti joje kilusią sunkią dujų krizę.

  Nauja Komisijos parengta Skaitmeninių finansų strategija padedamas pagrindas moderniam ir racionalizuotam priežiūros duomenų teikimui.

  Komisija pasiūlo naują ES sistemą, kuria siekiama mažinti dujų rinkų priklausomybę nuo iškastinio kuro, skatinti vandenilio naudojimą ir mažinti išmetamą metano kiekį.

 62. 2021 m. gruodžio 14 d.

  Komisija pasiūlo naujas taisykles, kuriomis siekiama didinti Šengeno erdvės be vidaus sienų kontrolės atsparumą.

  Siekdama remti perėjimą prie švaresnio, žalesnio ir išmanesnio judumo, Komisija pasiūlo modernizuoti ES transporto sistemą.

 63. 2021 m. gruodžio 9 d.

  Komisija pasiūlo gerinti skaitmeninėse darbo platformose dirbančių asmenų darbo sąlygas ir paskelbia konkurencijos taisyklių taikymo individualiai savarankiškai dirbančių asmenų sudarytoms kolektyvinėms sutartims gairių projektą.

  Komisija pasiūlo į ES nusikaltimų sąrašą įtraukti neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus.

  Komisija pateikia veiksmų planą, kuriuo siekiama padėti klestėti Europos socialinei ekonomikai, kad būtų išnaudojamas jos ekonominis potencialas ir kad ji prisidėtų prie teisingo ir įtraukaus atsigavimo po COVID-19 pandemijos.

 64. 2021 m. gruodžio 8 d.

  Komisija pasiūlo naują priemonę, skirtą kovoti su ES nepriklausančių šalių daromu sąmoningu ekonominiu spaudimu.

  Aukščiausiojo lygio susitikime mitybos reikšmės ekonomikos augimui klausimais Komisija įsipareigoja 2021–2024 m. skirti 2,5 mlrd. EUR finansavimą mitybai gerinti.

 65. 2021 m. gruodžio 1 d.

  Komisija padeda pagrindą tolesnei ES teisingumo sistemų skaitmenizacijai siekiant, kad jos taptų prieinamesnės ir veiksmingesnės.

  ES paskelbia naują Europos strategiją „Global Gateway“, kuria siekiama skaitmeninės ekonomikos, energetikos ir transporto srityse plėtoti pažangumo, netaršumo ir saugumo siekiais grindžiamas jungtis ir visame pasaulyje stiprinti sveikatos, švietimo ir mokslinių tyrimų sistemas.

 66. 2021 m. lapkričio 26 d.

  ASEM aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Azija dar kartą patvirtina savo partnerystę ir bendrą įsipareigojimą siekti tvirtesnio atsigavimo po pandemijos.

 67. 2021 m. lapkričio 25 d.

  Komisija pasiūlo naujų priemonių, kuriomis siekiama pagerinti įmonių galimybes pritraukti kapitalo visoje ES ir užtikrinti geriausius taupymo ir investavimo sprendimus ES gyvenantiems žmonėms.

  Komisija pateikia naujus teisės aktus dėl politinės reklamos, teisės balsuoti ir partijų finansavimo, kuriais siekiama apsaugoti rinkimų sąžiningumą ir atviras demokratines diskusijas.

 68. 2021 m. lapkričio 19 d.

  Sukanka 25-osios TAIEX (Komisijos sukurtos Techninės pagalbos ir informacijos mainų programos) metinės. Ši programa, pagal kurią per pastaruosius du su puse dešimtmečio buvo daugiau kaip 40 000 kartų daugiau nei 26 000 renginių suburti viešojo sektoriaus ekspertai, padeda ES ir pasaulio viešojo administravimo institucijoms spręsti su skaitmeniniu sektoriumi, aplinka ir sveikata susijusius uždavinius.

 69. 2021 m. lapkričio 18 d.

  Komisija priima Komunikatą dėl naujiems iššūkiams tinkamos konkurencijos politikos, kuriame aptariama konkurencijos politikos svarba siekiant Europoje atgaivinti ekonomiką, įvykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir sukurti atsparią bendrąją rinką.

 70. 2021 m. lapkričio 17 d.

  Komisija priima naujus pasiūlymus, kuriais siekiama stabdyti miškų naikinimą, diegti novatoriškus tvaraus atliekų tvarkymo sprendimus ir žmonių, gamtos ir klimato labui užtikrinti gerą dirvožemio būklę.

 71. 2021 m. lapkričio 13 d.

  Pasiekiamas politinis susitarimas stiprinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veiklą, visų pirma stebėjimo, skubaus įspėjimo, pasirengimo ir reagavimo srityse.

 72. 2021 m. lapkričio 2 d.

  COP 26 klimato kaitos konferencijoje Komisija paskelbia įsipareigojanti skirti 1 mlrd. EUR pasaulio miškų apsaugai.

 73. 2021 m. spalio 28 d.

  Įsigalioja Komisijos pasiūlyti platesni Europos vaistų agentūros įgaliojimai.

 74. 2021 m. spalio 27 d.

  Komisija priima peržiūrėtas ES bankininkystės taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES bankai taptų atsparesni galimiems būsimiems ekonominiams sukrėtimams ir kartu padėtų Europai atsigauti po COVID-19 pandemijos bei pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

 75. 2021 m. spalio 13 d.

  Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis pristato planą didinti ES įsipareigojimą siekti taikaus, tvaraus ir klestinčio Arkties regiono.

 76. 2021 m. spalio 12 d.

  Komisija išleidžia pirmąsias žaliąsias obligacijas, skirtas tvariam ekonomikos atsigavimui finansuoti.

 77. 2021 m. spalio 5 d.

  Komisija pristato pirmąją ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją.

 78. 2021 m. rugsėjo 29 d.

  Komisija priima Komunikatą dėl Europos misijų, kuriuo siekiama spręsti svarbius su sveikata, klimatu ir aplinka susijusius uždavinius ir šiose srityse įgyvendinti plataus užmojo ir įkvepiančius tikslus.

 79. 2021 m. rugsėjo 23 d.

  Komisija pasiūlo universalųjį elektroninių įtaisų įkroviklį – žengia svarbų žingsnį link tikslo mažinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį ir vartotojų patiriamus nepatogumus.

 80. 2021 m. rugsėjo 22 d.

  Komisija priima nuodugniai peržiūrėtas ES draudimo taisykles, kuriomis siekiama padėti draudimo bendrovėms didinti ilgalaikes investicijas ir kartu užtikrinti, kad draudimo ir perdraudimo sektorius taptų atsparesnis.

 81. 2021 m. rugsėjo 16 d.

  ES pasiūlo stiprinti partnerystę su Indijos ir Ramiojo vandenyno regionu, kad būtų daroma pažanga prekybos, investicijų ir junglumo srityse.

  Komisija įsteigia Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), kurios užduotis – užkirsti kelią ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, jas nustatyti ir greitai į jas reaguoti.

  Komisija pasiūlo programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kuria siekiama iki 2030 m. įgyvendinti ES skaitmeninę transformaciją.

  Komisija priima pirmąją Rekomendaciją dėl žurnalistų saugumo.

 82. 2021 m. rugsėjo 15 d.

  Europos Komisija priima Komunikatą dėl naujojo europinio bauhauzo, kuriame nustatomi iniciatyvos pagrindai, esminiai principai ir pagrindinės iniciatyvos skatinimo priemonės.

2022 M. RUGSĖJO 8 D.
Sąjungos Padėtis 2022 M. - Įvykių Seka

 

Pranešimą apie Sąjungos padėtį sekite socialiniuose tinkluose