Ugrás a fő tartalomra
A young woman in an interpretation booth during the Open Doors Day
Európa társadalmi rezilienciájának kiépítése

Az európai demokráciáért folyamatosan dolgoznunk kell.

A jogállamiság megerősítése és a korrupció elleni küzdelem

Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborúja figyelmeztetett rá, hogy nehezen megszerzett demokráciánkat és szabadságainkat bizony meg kell védeni. Az európaiak minden generációjának hozzá kell járulnia az európai demokrácia rezilienciájának kiépítéséhez és az európai békeprojekt ígéretének megújításához.

A jogállamiság: szabadság, méltányosság, egyenlőség

A jogállamiság képezi Uniónk alapját. Az évente megjelenő jogállamisági jelentés ismerteti, hogyan alakul a jogállamiság helyzete az egyes tagállamokban, számba véve a pozitív és a negatív fejleményeket egyaránt.

A 2023-as jelentés pozitív tendenciát mutat annak ellenére, hogy néhány reform megvalósítása a vártnál időigényesebb.

Infographic showing 65% of the 2022 recommendations were addressed by the Member States

Hatékony korrupcióellenes politikák

2023 májusában a Bizottság határozott lépéseket tett a korrupció elleni uniós szintű küzdelem terén, a korrupciós bűncselekmények fogalommeghatározásaira és szankcióira vonatkozó uniós szabályok harmonizálása érdekében. A kezdeményezés céljai a következők:

 • magas szintű normák biztosítása az ilyen bűncselekmények teljes skálája ellen
 • a normák végrehajtásának javítása
 • a korrupció jobb megelőzését szolgáló tagállami struktúrák létrehozása

A Bizottság továbbá egy új, célzott szankciórendszer bevezetését javasolta, amely világszerte lehetővé teszi a súlyos korrupciós cselekmények elleni fellépést.

Infographic on EU Anti corruption policies

Javaslat intézményközi etikai testület létrehozására

2023 júniusában a Bizottság egy intézményközi etikai testület létrehozását indítványozta: az uniós intézmények tagjainak etikus magatartására közös normák lesznek irányadók, és létre fog jönni egy hivatalos mechanizmus azzal a céllal, hogy az intézmények összehangolják etikai követelményeiket, és véleményt cseréljenek a témában.

A demokratikus szerepvállalás új formáinak előmozdítása

A lakosság bevonása

Az Európa jövőjéről szóló konferenciát követően, amely a részvételi demokrácia úttörő eseménye volt, a Bizottság a polgárok ajánlásainak megfelelően cselekszik.

A frissen indított polgári vitacsoportok mindegyikében mintegy 150, véletlenszerűen kiválasztott személy vesz részt, akik bizonyos kulcsfontosságú bizottsági javaslatok előterjesztése előtt kifejthetik véleményüket az érintett témakörökben. A hangsúly a fiatalabb generáción és annak a jövő alakításában betöltött kulcsfontosságú szerepén van.

Infographic showing EU citizen engagement

A 100. európai polgári kezdeményezés

A Bizottság 2023. április 18-án vette nyilvántartásba a 100. európai polgári kezdeményezést, amely „valamennyi európai főváros nagy sebességű vasúthálózat révén történő összekapcsolására” hív fel. Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia erős eszköze, amellyel a polgárok 2012 óta élhetnek, és amelynek alkalmazásával a különböző javaslatokhoz eddig összesen több mint 17 millió aláírás gyűlt össze.

Az egyenlőségközpontú Unió kiépítése

A Bizottság továbbra is elkötelezett egy olyan társadalom mellett, ahol mindenkinek egyenlő esélye van a boldogulásra. Mindenki fejezhesse ki szabadon az egyéniségét, a véleményét, élhesse meg szabadon a hitét és szerethessen bárkit.

Nemek közötti egyenlőség

A 2020–2025-ös időszakra szóló uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia hangsúlyozza a virágzó és a nemek közötti egyenlőségen alapuló társadalom és gazdaság előmozdításának fontosságát. Ezzel összhangban javaslatokat terjesztettünk elő

 • a családok jogainak határokon átnyúló helyzetekben történő védelmére és megerősítésére 
 • a férfiak és nők egyenlő munkájáért járó egyenlő díjazás elvének alkalmazásának megerősítése, és ezzel a nemek közötti bérkülönbség végérvényes megszüntetése
 • a nemi alapú erőszak felszámolására
Infographic showing information on EU gender equality

A nőkkel szembeni erőszak felszámolása

Hét évvel a Bizottság erre vonatkozó javaslatát követően, 2023. június 1-jén az EU végre csatlakozott a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló isztambuli egyezményhez. Jelenleg is folynak a tárgyalások az uniós jogban meghozandó minimumszabályokról:

 • a nemi alapú erőszak bizonyos formáinak bűncselekménnyé nyilvánításáról
 • az áldozatok igazságszolgáltatáshoz, védelemhez és támogatáshoz való hozzáférésének javításáról
 • az érintett szolgálatok közötti koordináció biztosításáról
 • és az ilyen típusú bűncselekmények megelőzéséről

Az LMBTIQ-személyek jogai

A Bizottság a 2020–2025-ös időszakra vonatkozó, az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló stratégiában előírtaknak megfelelően 2022 decemberében javaslatot terjesztett elő az egyenlőséggel foglalkozó szervek megbízatásának, hatásköreinek, feladatainak, erőforrásainak és függetlenségének megerősítésére.

A rasszizmus elleni küzdelem

A 2020–2025-ös időszakra szóló, rasszizmus elleni uniós cselekvési terv keretében a Bizottság

 • arra ösztönözte a tagállamokat, hogy 2022 végéig fogadjanak el nemzeti cselekvési terveket a rasszizmus ellen
 • sürgette a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki nemzeti stratégiákat az antiszemitizmus elleni küzdelemre
 • értékelte a nemzeti romaintegrációs keretrendszereket
 • új koordinátort nevezett ki a muszlimellenes gyűlölet elleni küzdelem élére

A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására vonatkozó csomag

A fogyatékossággal élő személyek – többi embertársukhoz hasonlóan – jogosultak arra, hogy teljes értékű életet éljenek. A 2022 szeptemberében előterjesztett, a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására vonatkozó csomag segít a tagállamoknak

 • a társadalmi befogadás előmozdításában
 • a szegénység elleni küzdelemben
 • a fogyatékossággal élő személyek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésében

2023 szeptemberében a Bizottság javaslatot terjesztett elő az európai fogyatékossági igazolvány bevezetésére, amelynek célja a fogyatékossági státusz határokon átnyúló elismerésének biztosítása. Megkönnyíti a más tagállamokban való rövid távú tartózkodást azáltal, hogy Unió-szerte ugyanolyan hozzáférést biztosít a szolgáltatásokkal kapcsolatos különleges feltételekhez vagy kedvezményes elbánáshoz, mint az adott állam állampolgárai számára.

Rezilienciánk növelése és az uniós polgárok védelme

A biztonsági unió értelmében az EU elkötelezett valamennyi polgárának és vállalkozásának online és offline védelme mellett. Ebben 2020 júliusa óta jelentős előrelépés történt, erősítve a stratégia négy pillérét.

Infographic on resilience and protection of EU citizens

A kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabály

A Bizottság által javasolt kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabály célja az Unión belüli együttműködés megerősítése a kiberfenyegetések elleni küzdelem érdekében

 • a fenyegetések felderítésének és tudatosításának fokozása
 • a kritikus fontosságú szervezetek felkészültségének megerősítése
 • valamint a tagállamok összehangolt válságkezelési és reagálási képességeinek megerősítése révén

Az Európai Unió tengeri védelmi stratégiája         

2023 márciusában a Bizottság bemutatta az aktualizált uniós tengeri védelmi stratégiát, amely a tengeri védelem javítására javasol intézkedéseket, így például

 • uniós szintű haditengerészeti gyakorlatokat
 • a partvédelmi műveletek javítását
 • az uniós kikötőkben végzett fokozott biztonsági ellenőrzéseket; célja, hogy elősegítse a partnerekkel, például a NATO-val való szorosabb együttműködést a szabályokon alapuló tengeri rend fenntartása érdekében

Európai biztonsági és védelmi űrstratégia

Az európai biztonsági és védelmi űrstratégia tükrözi, hogy az EU a világűrt vitatott stratégiai területként ismeri el; célja

 • az űrtechnológiai eszközök, például a műholdak védelme
 • a világűrben folytatott ellenséges tevékenységek, például a kémkedés megakadályozása
 • a világűrrel kapcsolatos stratégiai autonómiájának megerősítése

A természeti és ember okozta katasztrófákkal szembeni reziliencia növelése

Az idei nyárra való felkészülés során a rescEU tűzoltó-légijármű tartaléka megduplázódott: jelenleg 24 repülőgépet és 4 helikoptert foglal magában, ezeket 10 tagállam bocsátotta rendelkezésre. 2023-ban az EU az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül több száz tűzoltót, járművet és repülőgépet mozgósított a hatalmas európai tüzek miatt, és szolidaritást tanúsított nemzetközi partnereinkkel, például Kanadával. 2022-ben a Bizottság kidolgozta a vegetációtüzek megelőzésére vonatkozó cselekvési tervet.

2023 februárjában a Bizottság ajánlást és közleményt fogadott el azzal a céllal, hogy közös uniós célokat tűzzön ki a polgári védelem katasztrófákkal szembeni rezilienciájának növelésére Európában. Ez különböző megoldási javaslatokat tartalmaz az arra vonatkozóan, hogy az európai országok jobban felkészüljenek a természeti veszélyekre – többek között a földrengésekre, az áradásokra és az erdőtüzekre. 

A világjárvány leküzdése és az egészségügyi unió kiépítése

Covid19

2023. május 5-én hivatalosan megszűnt a Covid19 globális egészségügyi szükséghelyzeti státusza. Ellenálló képességünk, szolidaritásunk és koordinációnk, valamint mély bizalmi kapcsolataink és a tudományba és az innovációba való jelentős beruházásaink segítettek leküzdeni ezt a példa nélküli válságot.

Az EU oltóanyag-stratégiája

Az uniós oltóanyag-stratégia figyelemreméltó eredményeket hozott: az EU lakosságának több mint 70%-a teljes mértékben beoltott a Covid19 ellen.

Az EU FAB-nak (vagyis a jövőbeni egészségügyi veszélyhelyzetekre létrehozott oltóanyaggyártó-hálózatnak) köszönhetően évente 500–700 millió adag oltóanyag folyamatos előállítására van kapacitásunk, így egy lehetséges jövőbeni egészségügyi veszélyhelyzetet gyorsan le tudunk győzni. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a világ minden része számára hozzáférhetővé tegyük az oltóanyagokat. 2020 decembere óta közel 2,5 milliárd adag Covid19-oltóanyagot exportáltunk 168 országba.

Infographic on overcoming COVID-19 in the EU

Uniós digitális Covid-igazolvány

Az uniós digitális Covid-igazolvány megkönnyítette a polgárok biztonságos és szabad mozgását az Európai Unió egész területén, amikor a tagállamok népegészségügyi okokból korlátozták az utazást. 2021-es bevezetése óta több mint 2,3 milliárd igazolványt állítottak ki az EU-ban. Erre építve az Egészségügyi Világszervezet 2023 júniusában a digitális Covid19-tanúsítvány uniós rendszerét használta fel arra, hogy olyan globális rendszert hozzon létre, amely világszerte segít megvédeni a polgárokat a jelenlegi és jövőbeli egészségügyi fenyegetésektől.

Európai egészségügyi unió

Az elmúlt évben folytatódott az erős egészségügyi unió kiépítésére irányuló munka, amelynek célja polgáraink egészségének hatékonyabb védelme. Az egészségügyi unió felvértezi az EU-t és tagállamait a jövőbeli világjárványok hatékonyabb megelőzéséhez és kezeléséhez és az európai egészségügyi rendszerek rezilienciájának javításához szükséges eszközökkel. 

Európai rákellenes terv

Az EU-ban 2020-ban több mint 2,7 millió alkalommal diagnosztizáltak rákot, és 1,3 millióan hunytak el rákos megbetegedés következtében, ezért a rák legyőzésére irányuló, valaha volt legátfogóbb uniós rákellenes terv rendkívül jelentős, 4 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. A terv részeként 2022 szeptemberében új, tudományosan megalapozott megközelítést vezettek be a rákszűrésre vonatkozóan, 2023-ban pedig elindították a rákgyógyászatbeli képalkotásra vonatkozó európai kezdeményezést, amely az adatokban és a digitális technológiákban rejlő potenciált a rák jobb felismerése és kezelése érdekében használja fel.

Infographic showing information on the EU's cancer plan

A gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata

2023 áprilisában az európai egészségügyi unió kulcsfontosságú pillérrel egészült ki: a gyógyszerészeti jogszabályok két évtized óta legjelentősebb felülvizsgálatával. Ennek célja, hogy a gyógyszerek jobb elérhetőségének, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének előmozdítása révén egyéges gyógyszerpiacot hozzon létre, egyben erősítse az innovációt és az uniós gyógyszeripar versenyképességét.

A mentális egészség első átfogó uniós megközelítése

A Bizottság 2023 júniusában mutatta be a mentális egészség első átfogó uniós megközelítését, amely tükrözi a polgárok által az Európa jövőjéről szóló konferencián megfogalmazott ajánlásokat, és választ ad az Európai Parlamentnek a mentális egészséggel kapcsolatos fokozottabb fellépésre irányuló felhívásaira. Intézkedéseket javasol a jó mentális egészség előmozdítására, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A Bizottság 20 kiemelt kezdeményezéssel és 1,2 milliárd euró összegű uniós finanszírozással fogja támogatni a tagállamokat abban, hogy előtérbe helyezzék az embereket és mentális egészségüket.

Egy fenntartható és méltányos migrációs rendszer kiépítése

Az új migrációs és menekültügyi paktummal a Bizottság célja a migrációra, a menekültügyre és a határigazgatásra vonatkozó kulcsfontosságú uniós szakpolitikák megerősítése és integrálása. Kulcsfontosságú, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló menekültügyi és migrációs reformok teljes köréről megállapodás szülessen. 

Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

2022. december 19-én a Bizottság javaslatot tett az emberkereskedelem elleni küzdelmet és az emberkereskedelem megelőzését szolgáló szabályok megerősítésére.

Az aktualizált szabályok megkönnyítik a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok számára a kizsákmányolás új formáinak kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását, valamint elősegítik az áldozatok azonosítását és támogatását.

Infographic on EUs prevention and combatting of human trafficking

A képzett munkaerő migrációja

A legális beutazási lehetőségek kialakítása hozzájárul az irreguláris migráció csökkentéséhez, és előmozdítja az európai gazdaságok megerősítését. Ezért a Bizottság 2022 októberében elindította az első olyan uniós szintű platformot, amelynek célja, hogy vonzóbbá tegye az EU-t az itt munkát kereső nem uniós állampolgárok számára. Abban fogja segíteni az uniós munkáltatókat, hogy megtalálják a szükséges tehetségeket és tisztességes munkakörülményeket biztosítsanak.

Emellett a harmadik országokból az EU-ba irányuló képzett munkaerő-migráció előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy azt megfelelően kezeljék és azokra a területekre összpontosítsák, ahol a munkaerő- és készségigények fennállnak, a Bizottság 2023 januárjában elindította a munkaerő-migrációs platformot.

Válasz a humanitárius segélykérésre

Miközben az Európai Bizottság példa nélküli támogatást biztosított Ukrajnának, világszerte folytatott humanitárius segítő tevékenysége sem állt le: segítő kezet nyújtott azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az elmúlt évben a humanitárius szükségletek már eddig is rekordmagas szintje világszerte csak tovább nőtt. A globális szolidaritás és az EU humanitárius tevékenységekben betöltött vezető szerepének kézzelfogható megnyilvánulásaként a tagállamok a Bizottsággal együtt bejelentették, hogy 2023-ra 8,4 milliárd euró összegű kezdeti humanitárius finanszírozást különítenek el.

Dokumentumok

Felelősségkizáró nyilatkozat: Az ezen az oldalon található információkat legutóbb 2023. szeptember 8-án frissítettük.

Más területeken elért eredmények