Ugrás a fő tartalomra
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Az európai béke védelme

Egységben Ukrajna támogatása érdekében

Segítség és támogatás az ukrán népnek

2022. március 4-én, pár nappal az orosz invázió kezdete után hatályba lépett a történelmi jelentőségű és egyedülálló, átmeneti védelemről szóló irányelv. Az ukrán menekültek bizonyos jogokat kaptak az EU-n belül, ideértve a tartózkodási engedélyeket, a munkaerőpiachoz való hozzáférést, a lakhatást, az orvosi ellátást és – ami alapvető fontosságú volt – oktatási lehetőséget a gyermekek számára. 

Az uniós tagállamok ideiglenes védelmet biztosítottak közel 4 millió ukrán menekültnek, a lakosság pedig nyitott szívvel fogadta őket az otthonaikba. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

Számokban:

Hála az EU-nak és más adományozóknak

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Az EU-ban tartózkodó ukrán menekültek többsége sikeresen integrálódott a befogadó társadalomba.

Ez különösen igaz Észtországban, ahol az aktív korú ukránok közel fele már aktív munkaviszonnyal rendelkezik.

A háború elől menekülők támogatása

A CAREkezdeményezések (az Európában lévő menekültekre irányuló kohéziós fellépés és területeknek nyújtott rugalmas támogatás – FAST-CARE) széles körű rugalmasságot vezettek be a kohéziós politikában, lehetővé téve a 2014 és 2020 közötti időszak nem allokált forrásaiból akár 17 milliárd euró átcsoportosítását a háború elől menekülők támogatása érdekében.

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválása révén az EU hatékonyan továbbította a segélyeket Ukrajnának mind a 27 uniós országból, továbbá Izlandról, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Az EU gazdasági és pénzügyi erejének teljes körű kihasználása

Az EU–Ukrajna szolidaritási folyosók megkönnyítették 49 millió tonna ukrán mezőgazdasági termék kivitelét. Ezek a létfontosságú folyosók nemcsak a mezőgazdasági termékek kivitelét, hanem a szükséges áruk behozatalát is biztosítják. Az ezeken a folyosókon keresztül realizált teljes kereskedelmi érték a becslések szerint mintegy 99 milliárd euró. 

2023 februárjában mérföldkőnek számító paktum jött létre a Bizottság és Ukrajna között, amely összekapcsolja Ukrajnát az Egységes piac programmal, és amelynek célja a piacra jutás megkönnyítése, a kedvező üzleti környezet előmozdítása és a hosszú távú fenntartható növekedés ösztönzése.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  Az EU közel 18 milliárd euró összegű támogatási csomagot biztosít Ukrajnának rendkívül kedvezményes hitelek formájában. Ez a támogatás segíti Ukrajnát abban, hogy továbbra is folyósítsa a béreket és nyugdíjakat, és fenntartsa az alapvető közszolgáltatásokat, például működtesse a kórházakat és az iskolákat, illetve gondoskodjon a lakóhelyüket elhagyó személyek lakhatásáról. A csomag ezenkívül hozzájárul a makrogazdasági stabilitás biztosításához és a lerombolt kritikus infrastruktúra helyreállításához.

 2. 2022

  Az EU 7,2 milliárd euró összegű makroszintű pénzügyi támogatást nyújtott az ukrán kormányzat és közszolgáltatások folyamatos működésének biztosítására.

A kritikus infrastruktúrák fenntartása

Nukleáris biztonság

Mivel Oroszország továbbra is veszélyezteti a polgári célú nukleáris létesítményeket, az EU több mint 54,8 millió euró összegű anyagi jellegű nukleáris biztonsági támogatást nyújtott Ukrajnának a rescEU stratégiai tartalékból, például a berendezések és a laboratóriumok helyreállítására.

Energiaügy

Oroszország Ukrajna energiainfrastruktúrája elleni gyalázatos támadásaira válaszul gyors vészhelyzeti intézkedésekre került sor. Az EU már a háború első napjaiban határozott lépéseket tett Ukrajna és Moldova villamosenergia-rendszereinek stabilizálása érdekében, és összehangolta villamosenergia-hálózataikat a kontinentális európai hálózattal.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Távközlés

A Bizottság sikeres tárgyalásokat folytatott le az uniós és ukrán távközlési szolgáltatókkal, aminek köszönhetően ukrán menekültek három hónapig minimális barangolási díj ellenében vagy anélkül használhatták mobiltelefonjukat. Amellett, hogy megfizethetővé tette a barangolást, az EU 2,5 millió SIM-kártyát osztott ki a menedéket kereső ukránoknak, és wifi-hotspotokat hozott létre a határátkelőhelyeken és menedékhelyeken.

Segítjük Ukrajnát abban, hogy megvédje magát

20 milliárd eurónyi katonai támogatás Ukrajnának (EU + tagállamok)

Az Európai Békekeret 5,6 milliárd eurós finanszírozásával harckocsik, helikopterek, légvédelmi rendszerek, rakéták és lőszerek szállítását tette lehetővé.

Az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója több mint 25 000 ukrán katonának biztosított kiképzést. Jó úton haladunk azon célunk elérése felé, hogy év végéig 30 000 ukrán katona részesüljön teljesen kiképzésben.

2023 júliusában hatályba lépett a lőszergyártás támogatásáról szóló jogszabály. Ez olyan konkrét, célzott intézkedéseket foglal magában, amelyek célja az európai lőszergyártás fellendítése és Európa biztonságos lőszerellátásának biztosítása.

Az EU továbbá 10 millió euró összegű beruházással erősítette meg Ukrajna kiberrezilienciáját: ezt az összeget berendezésekre, szoftverekre és egyéb kapcsolódó támogatási formákra fordította.

Oroszország felelősségre vonása

Ukrajna Legfőbb Ügyészsége jelenleg több mint 100 000 állítólagos háborús bűncselekményt és emberiesség elleni bűncselekményt vizsgál, amelyek a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértésének minősülnek. Tekintettel arra, hogy egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, az EU elkötelezetten támogatja e bűncselekmények kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását.

Az EU 7,5 millió eurót különít el az Oroszország által elkövetett háborús bűncselekmények Nemzetközi Büntetőbíróság általi kivizsgálásának támogatására. A Bizottság emellett támogatást nyújtott az Ukrajna elleni agresszió bűntettével kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatásával foglalkozó nemzetközi központ létrehozásához. A 2023 júliusában megnyílt központ az agresszió bűntettével kapcsolatos, folyamatban lévő és jövőbeni nyomozásokat mozdítja elő, és hozzájárul az orosz agresszió kezdete óta gyűjtött bizonyítékok cseréjéhez és elemzéséhez.

Szankciók Oroszország hadigépezetének gyengítésére

Az EU 11 erőteljes szankciócsomagot léptetett életbe Oroszországgal szemben

Ezek a szankciók Oroszország gazdaságának legfontosabb elemeit célozzák, megfosztva az országot a kulcsfontosságú technológiáktól és piacoktól, ezenkívül jelentős mértékben hátráltatják a Kremlt a háború finanszírozásában és a hadi tevékenységek folytatásában. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

Az EU néhány szankciót Belarusszal szemben is elfogadott, válaszul az Ukrajna elleni invázióban való részvételére. Iránt pedig az Ukrajna elleni támadásokhoz használt drónok gyártásával és szállításával kapcsolatban szankcionálták. Az EU emellett szigorú kijátszásellenes rendelkezést vezetett be, amely megtiltja az uniós polgároknak vagy vállalkozásoknak, hogy tudatosan és szándékosan kijátsszák a szankciókat.

Újjáépítés és Ukrajna útja Európába

Ukrajna jövője az Európai Unió. Ezt a kötelezettségvállalást a biztosi testület és az ukrán kormány közötti első találkozón és a 2023. februári EU–Ukrajna csúcstalálkozón megerősítették. Ukrajna 2022 júniusa óta tagjelölt ország, azzal a feltétellel, hogy kulcsfontosságú reformokat hajt végre. Az ország előrelépést tett az Ukrajna uniós tagság iránti kérelméről szóló bizottsági véleményben foglalt szükséges reformlépések tekintetében. 

A jelenleg zajló háború ellenére az EU már elkezdte lerakni Ukrajna újjáépítésének alapjait, amelynek támogatására nemzetközi erőfeszítéseket is kezdeményeztek. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. 2023. június

  A 2024–2027-es uniós költségvetésből 50 milliárd euróban részesülő, javasolt Ukrajna-eszköz célja egyszerre kielégíteni az azonnali talpra álláshoz elengedhetetlen igényeket és támogatni a középtávú modernizációs erőfeszítéseket, amelyek az uniós csatlakozást szolgáló kulcsfontosságú reformok végrehajtásához szükségesek.

 2. 2023. január

  Az adományozók koordinációját célzó többszereplős platform célja a nemzetközi adományozók és a pénzügyi szervezetek közötti koordináció megkönnyítése és ezáltal a koherens, átlátható és elszámoltatható támogatás biztosítása.

 3. 2022. október

  Berlinben nemzetközi szakértői konferenciát rendeztek Ukrajna helyreállításáról, újjáépítéséről és modernizációjáról. Az esemény házigazdája a Bizottság és – a G7-ek akkori elnökeként – Németország volt.

Új fejezet nyitása kontinensünk egyesítésében

A Putyin agressziós háborúja által kiváltott sokkhullámok azonnal elérték hat nyugat-balkáni partnerünket. A Nyugat-Balkánra ugyanazokat a szolidaritási intézkedéseket terjesztettük ki, mint amiket az Unión belül hajtunk végre. A történelmi jelentőségű EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozóra 2022 decemberében, a régióban első alkalommal került sor. Ursula von der Leyen elnök 2023 júniusában bemutatta a Nyugat-Balkánra vonatkozó új növekedési tervet. 

2023 júniusában az Európai Politikai Közösség második ülésén Ursula von der Leyen elnök új, 300 millió eurós támogatási csomagot jelentett be, amelynek célja, hogy segítse Moldovát abban, hogy szembenézzen a közvetlen szomszédságában zajló háború jelentette kihívással, és felgyorsítsa az ország európai integrációját. 

Az európai védelem megerősítése

Ezenkívül az uniós védelmi együttműködés is új lendületet kapott. A 2022. június 1-jei népszavazáson a dán szavazók támogatták Dánia csatlakozását az EU közös biztonság- és védelempolitikájához, megszüntetve Dánia 30 évig tartó önkéntes kívülmaradását az uniós védelmi együttműködésből

2021 óta a Bizottság sikeresen elindította és végrehajtotta az Európai Védelmi Alapot. A projektek eddig több mint 3 milliárd euró támogatásban részesültek, ami a jövő védelmi technológiáiba és rendszereibe történő beruházást jelent. 2023-ban az alap további 1,2 milliárd eurót juttat majd olyan kulcsfontosságú védelmi területekre irányuló projektekhez, mint például a világűr-megfigyelés, a hiperszonikus rakéták elhárítása és az európai járőrhajó prototípusa. 

Dokumentumok

 

Felelősségkizáró nyilatkozat: Az ezen az oldalon található információkat legutóbb 2023. szeptember 8-án frissítettük.

Más területeken elért eredmények