Direct la conținutul principal
Installation of solar panels on the Berlaymont building
Investiții în prosperitatea Europei

Principalele realizări

Recâștigarea independenței noastre energetice

Rusia poartă un război nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva economiei Europei, utilizând aprovizionarea cu energie drept armă. Prin REPowerEU, vom pune capăt dependenței noastre de combustibilii fosili din Rusia și vom asigura o independență energetică durabilă și pe termen lung pentru Europa.

Acesta a fost un efort european comun. Statele membre au cooperat pentru a se asigura că fiecare țară dispune de o aprovizionare adecvată cu gaze, în timp ce UE a depus eforturi pentru a-și diversifica aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile.

Economii de energie în UE

Text version below

Platforma energetică a UE

Comisia a instituit, de asemenea, platforma energetică a UE pentru a organiza prima achiziție comună de gaze pentru statele membre, precum și pentru Georgia, Republica Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest. Această achiziție comună ne-a permis, pentru prima dată, să utilizăm influența noastră politică și comercială colectivă pentru a ne consolida puterea de negociere și pentru a asigura prețuri accesibile la energie prin centralizarea cererii și atragerea de furnizori.

Accelerarea tranziției verzi și protejarea naturii

Ca pilon esențial al REPower EU, energia din surse regenerabile a înregistrat progrese semnificative în timpul crizei energetice, utilizarea suplimentară a surselor regenerabile de energie dublându-se în UE în 2022.

Strategia noastră privind energia solară este pregătită să accelereze și mai mult implementarea sistemelor fotovoltaice. În acest timp, UE este lider în dezvoltarea unei economii mondiale bazate pe hidrogen, având în curs de elaborare un *pachet de măsuri privind decarbonizarea hidrogenului și a gazelor.

 

Text version below

Pentru a menține ritmul către zero emisii nete și pentru a stimula competitivitatea industriei UE, la 1 februarie 2023 Comisia a prezentat planul industrial al Pactului verde.

În martie, au fost introduse trei inițiative-cheie care sprijină planul industrial al Pactului verde:

Prin recenta propunere de legislație privind refacerea naturii și prin planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, ne continuăm eforturile pentru regenerarea naturii în Uniunea Europeană. Între timp, legislația privind defrișările va ține produsele nesustenabile departe de rafturile supermarketurilor noastre. În plus, înregistrăm progrese în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor noastre „Pregătiți pentru 55”.

Ce cred cetățenii europeni despre impactul lor asupra mediului

  • 94 % afirmă că protecția mediului este importantă pentru ei
  • 68 % recunosc că modelele lor de consum au un impact negativ asupra mediului, atât în Europa, cât și la nivel mondial

Desigur, această tranziție va afecta fermierii și comunitățile rurale. Politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2023-2027, care a intrat în vigoare la începutul anului, îi va sprijini pe fermieri să producă alimente sigure, de calitate și durabile, menținând totodată vitalitatea și diversitatea comunităților rurale.

Realizarea deceniului digital al Europei

Inovarea digitală reconfigurează economia într-un ritm rapid, iar UE ține pasul cu această tendință. Suntem în mijlocul unei revoluții în domeniul inteligenței artificiale (IA). Comisia a prezentat Actul privind inteligența artificială încă din aprilie 2021. Acesta va garanta faptul că sistemele de IA din UE sunt sigure, transparente, etice, imparțiale și sub control uman.

După ce în luna martie Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns la un acord cu privire la Actul european privind cipurile, Consiliul a aprobat în mod oficial, la sfârșitul lunii iulie, un regulament care va consolida ecosistemul european al semiconductorilor. În ceea ce privește datele, forța motrice a economiei digitale a Europei, am făcut progrese prin Strategia europeană privind datele. Tot în domeniul economiei, anul trecut Comisia a prezentat două noi propuneri pentru a adapta plățile și sectorul financiar în general la era digitală.

Investiții în microelectronică

Text version below

Un alt moment esențial a avut loc în noiembrie 2022, când platformele online și-au asumat o mai mare responsabilitate pentru atenuarea daunelor și protejarea drepturilor utilizatorilor, odată cu intrarea în vigoare a Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Pentru a pune în aplicare Actul legislativ privind serviciile digitale, în aprilie 2023 Comisia a înființat Centrul european pentru transparența algoritmilor (ECAT), care este găzduit de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. 

În aceeași lună, echitatea și contestabilitatea piețelor în sectorul digital au fost îmbunătățite prin asigurarea respectării Actului legislativ privind piețele digitale.

Consolidarea pieței noastre unice și a economiei sociale de piață

Anul acesta am sărbătorit aniversarea a 30 de ani de la crearea pieței unice, fundamentul competitivității durabile a Europei. În martie, Comisia a prezentat o nouă abordare pe termen lung privind modul în care UE se poate baza pe punctele sale forte prin promovarea unor întreprinderi prospere, capabile să concureze pe piața mondială, cu locuri de muncă atractive și prin stabilirea de standarde la nivel mondial.

Și în acest an am propus alte modalități de sprijinire și consolidare a pieței unice. În luna mai, am propus cea mai cuprinzătoare și ambițioasă reformă a uniunii vamale, de la înființarea sa în 1968. Cu o lună mai devreme, am propus noi norme privind brevetele, care vor permite crearea unui cadru mai transparent, mai eficace și mai stabil în materie de drepturi de proprietate intelectuală.

Economia UE continuă să dea dovadă de o reziliență remarcabilă în contextul șocurilor economice succesive din ultimii ani. În 2022, relansarea creșterii a fost impresionantă, de 3,4 %, fiind susținută de o piață a forței de muncă solidă (ratele șomajului ating niveluri minime record și crește gradul de ocupare a forței de muncă). Acest rezultat se datorează în mare măsură acțiunii decisive întreprinse de UE și de statele sale membre. 

Desigur, modelul nostru european unic acordă prioritate nu numai oportunităților comerciale, ci și bunăstării sociale, cetățenii jucând un rol central în economia noastră. În acest scop și întrucât credem în puterea dialogului social, am propus măsuri de consolidare a dialogului social atât la nivel național, cât și la nivelul UE. În același timp, trebuie să ne asigurăm că plasele noastre de siguranță socială sunt adecvate scopului. Acesta este motivul pentru care am prezentat recomandări pentru a asigura un venit minim adecvat în toate statele membre ale UE.

Europa trebuie să investească masiv în acțiuni privind învățarea pe tot parcursul vieții, întrucât aceasta joacă un rol fundamental în garantarea succesului tranziției verzi, digitale și demografice. Acesta este motivul pentru care 2023 a fost declarat Anul european al competențelor, statele membre alocând în acest context fonduri UE în valoare de aproximativ 65 de miliarde EUR.

Pactul privind competențele – reunirea organizațiilor publice și private

Text version below

 

NextGenerationEU și stimularea investițiilor europene

În 2022 și 2023, a început investiția noastră europeană comună, în valoare de 800 de miliarde EUR, în NextGenerationEU, cu proiecte concrete pe teren, pentru a construi o Europă durabilă, rezilientă și competitivă și pentru a garanta prosperitatea tuturor europenilor.

Global Gateway și stimularea investițiilor la nivel mondial

UE continuă să joace un rol esențial în construirea unei economii globale reziliente, durabile și în continuă creștere pentru toți. Prin inițiativa Global Gateway, un plan de 300 de miliarde EUR pentru investiții durabile în întreaga lume, Comisia sprijină proiecte de infrastructură de înaltă calitate care generează locuri de muncă și creștere durabilă și creează valoare la nivel local.

Global Gateway reprezintă jumătate din angajamentul total al parteneriatului G7 pentru infrastructură și investiții la nivel mondial

Etapa inaugurală a inițiativei Global Gateway s-a materializat în pachetul de investiții Africa-Europa. Jumătate din investițiile inițiale din cadrul Global Gateway, în valoare de aproximativ 150 de miliarde EUR, vizează consolidarea cooperării cu partenerii africani. Între timp, am început să punem în aplicare Global Gateway în Asia și Pacific, precum și în America Latină și în zona Caraibilor – președinta von der Leyen a anunțat că UE și statele membre vor investi peste 45 de miliarde EUR.

Relansarea agendei comerciale a Europei

Consiliile pentru comerț și tehnologie

În spiritul colaborării internaționale, UE a înființat consilii pentru comerț și tehnologie cu Statele Unite ale Americii și India, pentru a promova parteneriate productive și pentru a aborda o serie de provocări comune.

Comerț mondial

În pofida șocului suportat de lanțurile de aprovizionare pe fondul pandemiei și al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am făcut progrese în promovarea deschiderii comerțului prin realizări concrete în ceea ce privește colaborarea cu principalii parteneri comerciali. În special, au fost încheiate cu succes negocieri privind acorduri de liber schimb cu Chile și Noua Zeelandă, în timp ce negocierile au continuat cu Australia, Mercosur, Mexic, India și Indonezia.

Securitate economică

La 20 iunie, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o nouă strategie europeană pentru securitate economică. Această strategie se axează pe reducerea la minimum a riscurilor generate de anumite fluxuri economice în contextul unor tensiuni geopolitice tot mai mari și al unor transformări tehnologice accelerate, vizând totodată menținerea unor niveluri maxime de deschidere și de dinamism în plan economic.

Documente

 

Declinarea responsabilității: informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată la 8 septembrie 2023.

Progrese în alte domenii