Direct la conținutul principal
graphical banner with circles for state of the union
Demografia, tineretul și diversitatea Europei

Pentru o schimbare

O nouă realitate

Adaptarea la îmbătrânirea populației

Europa s-a confruntat și continuă să se confrunte cu schimbări demografice profunde. În ultimele cinci decenii, speranța de viață la naștere a crescut în UE cu aproximativ 10 ani. Aceasta este o realizare remarcabilă, care demonstrează forța și valoarea economiei noastre sociale de piață. Totuși, îmbătrânirea populației are impact asupra modului în care trăim, iar modelul nostru social și politicile noastre trebuie adaptate la ritmul acestei noi realități.

Ce măsuri ia Comisia în acest sens

 • La începutul mandatului său, a adoptat Cartea verde privind îmbătrânirea populației
 • A lansat o amplă dezbatere publică privind provocările și oportunitățile legate de impactul pe termen lung al îmbătrânirii populației, care vizează toate generațiile. Rezultatul consultării publice se va reflecta în mare măsură în strategia europeană privind serviciile de îngrijire, care va fi prezentată în septembrie 2022.

Stimularea zonelor rurale

Zonele rurale sunt factori activi în tranziția verde și în cea digitală la nivelul UE. Libertatea de a lucra sau de a studia de la distanță devine rapid o realitate pentru mulți din cei care trăiesc în UE, oferind noi posibilități pentru familiile tinere, întreprinderi și comunitățile rurale. Inovațiile în agricultura durabilă sunt benefice nu numai pentru sănătatea oamenilor și pentru climă, ci și pentru securitatea alimentară a Europei.

Zonele rurale ale Europei:
factori activi în tranziția verde și în cea digitală la nivelul UE
30 %
din populația UE (137 de milioane de persoane) trăiește în zone rurale
80 %
din teritoriul UE este rural

Cum sprijină Comisia zonele rurale

 1. Iunie 2021
  Este lansată o viziune pe termen lung

  Este trasată calea către zone rurale puternice, conectate și prospere

 2. Decembrie 2021
  Pactul rural

  Va ține cont de opiniile comunităților rurale Un plan de acțiune rural creat în comun va contribui la concretizarea acestei viziuni pe termen lung.

 3. Iunie 2022
  Planurile de redresare și reziliență

  Au fost adoptate 25 de planuri naționale de redresare și reziliență, pentru a sprijini zonele rurale și îndepărtate, cu o finanțare de aproximativ 14,6 miliarde EUR, inclusiv investiții și reforme pentru refacerea naturii, conectarea la internet de mare viteză și căi ferate locale.

Migrație – calea de urmat

Progresele înregistrate în materie de migrație și azil

 1. Septembrie 2020
  Un nou pact privind migrația și azilul

  Acest nou pact combină gestionarea robustă și echitabilă a frontierelor cu norme eficiente și umane în materie de azil și migrație.

 2. Iunie 2021
  O nouă strategie Schengen

  Comisia a prezentat o nouă strategie privind consolidarea spațiului Schengen, pentru a asigura gestionarea eficace a frontierelor externe ale UE, pentru a spori cooperarea polițienească și judiciară, pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și guvernanța și pentru a finaliza extinderea spațiului Schengen.

 3. Ianuarie 2022
  Agenția Uniunii Europene pentru Azil își începe activitatea

  Agenția Uniunii Europene pentru Azil își începe activitatea de sprijinire a țărilor UE în aplicarea pachetului legislativ al UE care reglementează azilul, protecția internațională și condițiile de primire, cunoscut sub numele de sistemul european comun de azil (SECA).

Tineret

În ce măsură Comisia îi implică pe tineri

 • O nouă inițiativă, intitulată ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Țintește, Învață, Stăpânește, Realizează) a fost lansată de Comisie în 2022 pentru a-i ajuta pe tinerii cei mai vulnerabili sau defavorizați să pătrundă pe piața muncii
 • Garanția pentru tineret, lansată în 2020, este un angajament asumat de toate statele membre pentru ca toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani să poată beneficia de o ofertă de angajare de calitate sau de o opțiune de continuare a studiilor, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, într-un interval de 4 luni de la momentul în care devin șomeri sau părăsesc băncile școlii

Inițiativa cetățenească europeană

În prezent, după 10 ani de la lansare, inițiativa cetățenească europeană este o modalitate inedită prin care cetățenii îi pot solicita Comisiei să propună noi legi. După strângerea unui număr de 1 milion de semnături în favoarea unei inițiative, Comisia decide ce măsuri să adopte. De la jumătatea lunii septembrie 2021, Comisia a înregistrat 10 noi inițiative cetățenești europene, prin care se solicită acțiuni la nivelul UE în diverse domenii, de la îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul confecțiilor până la impozitarea produselor ecologice și mai multe drepturi în favoarea animalelor. De asemenea, de atunci, alte 3 inițiative privind biodiversitatea au colectat peste 1 milion de semnături care trebuie verificate de autoritățile naționale:  

 • Opriți practica de îndepărtare înotătoarelor rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de rechini
 • Salvați albinele și fermierii Către o agricultură propice albinelor, pentru un mediu sănătos
 • Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale
10 ani
de inițiative cetățenești europene
10
noi inițiative cetățenești europene au fost înregistrate de la jumătatea lunii septembrie 2021
3
inițiative au strâns peste 1 milion de semnături din partea cetățenilor, de la jumătatea lunii septembrie 2021

O mai largă implicare a publicului în procesul de elaborare a politicilor

Cum procedează Comisia în acest sens

 • cetățenii și părțile interesate pot furniza informații online prin intermediul portalului Exprimați-vă părerea, pe parcursul întregului ciclu de elaborare a politicilor
 • în noiembrie 2021, pentru a simplifica și mai mult procesul de consultare, Comisia a introdus cereri unice de contribuții, o abordare care combină două etape anterioare
 • consultările au devenit mai accesibile pentru persoanele cu handicap
 • comunitatea științifică este încurajată să prezinte informații relevante încă de la începutul consultărilor

Rezultatele implicării în procesul de elaborare a politicilor

5 000
de oportunități de feedback publicate
3 milioane
de contribuții primite
600 000
de contribuții la peste 800 de inițiative de politică, de la discursul privind starea Uniunii din 2021

Cetățenii modelează viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei le-a oferit cetățenilor din toate categoriile sociale un cuvânt mai greu de spus în ceea ce privește acțiunile pe care UE ar trebui să le întreprindă în viitor.

Rezultatele conferinței

49
de propuneri
326
de măsuri concrete
Peste 6 500
de evenimente organizate

Pașii următori

Comisia a stabilit patru direcții de lucru în răspuns la propunerile conferinței. Primul set de noi propuneri va fi anunțat în discursul președintei von der Leyen privind starea Uniunii, în septembrie 2022. Aceste propuneri vor face parte din cele care urmează să fie incluse în programul de lucru al Comisiei pentru 2023. Pentru a-i informa în continuare pe cetățenii care au participat la conferință și pentru a menține această dinamică, în toamna anului 2022 va fi organizat un eveniment în cadrul căruia vor fi împărtășite observațiile cu privire la conferință.

Declinarea responsabilității: informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată la 31 august 2022.

Progrese în alte domenii

SOTEU 2022 banner
Realizările

Comisiei von der Leyen