Siirry pääsisältöön
graphical banner with circles for state of the union
EU:n väestökehitys, nuoriso ja monimuotoisuus

Muutoksen tuulet puhaltavat

Uudet realiteetit

Väestön ikääntymiseen sopeutuminen

Euroopassa on ollut ja on edelleen käynnissä perusteellinen väestörakenteen muutos. Syntymähetken elinajanodote on EU:ssa pidentynyt 10 vuodella viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Tämä on merkittävä saavutus ja osoittaa EU:n sosiaalisen markkinatalouden vahvuuden ja arvon. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kuitenkin eurooppalaiseen elämänmuotoon, ja yhteiskuntamalli ja politiikka on mukautettava tähän uuteen todellisuuteen.

Komission toimet

 • Komissio julkaisi toimikautensa alussa vihreän kirjan väestön ikääntymisestä.
 • Komissio käynnisti laajan julkisen keskustelun väestön ikääntymisen pitkän aikavälin vaikutuksista, jotka koskevat kaikkia sukupolvia, ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Julkisen kuulemisen tuloksia hyödynnetään eurooppalaisessa hoito- ja hoivastrategiassa, jonka komissio esittää syyskuussa 2022.

Uutta puhtia maaseudulle

Maaseutualueet vaikuttavat EU:ssa suuresti vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen. Yhä useammat EU:n asukkaat voivat nyt työskennellä tai opiskella etäyhteyksillä, ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia nuorille perheille, yrityksille ja maaseutuyhteisöille. Kestävän maatalouden innovaatiot ovat hyödyksi paitsi ihmisten terveydelle ja ilmastolle myös EU:n ruokaturvalle.

EU:n maaseutualueet:
aktiivisia tekijöitä EU:n viher- ja digisiirtymissä
30 %
EU:n asukkaista (eli 137 miljoonaa) asuu maaseudulla
80 %
EU:n alueesta on maaseutua

Komission tuki maaseutualueille

 1. Kesäkuu 2021
  Pitkän aikavälin visio julkaistaan

  Tavoitteena vahvat, verkottuneet ja vauraat maaseutualueet

 2. Joulukuu 2021
  Maaseutusopimus

  Maaseutuyhteisön toimijoita kuunnellen laadittu maaseutusopimus luo kehyksen niiden yhteistyölle. Yhdessä laadittu maaseututoimintasuunnitelma tukee pitkän aikavälin vision toteuttamista.

 3. Kesäkuu 2022
  Elpymis- ja palautumissuunnitelmat

  25 kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman kautta tuetaan maaseutua ja syrjäisiä alueita noin 14,6 mrd eurolla. Investointi- ja uudistuskohteita ovat mm. luonnon ennallistaminen, nopeat internetyhteydet ja paikallisjunaradat.

Muuttoliike – tulevat linjaukset

Toimet maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa

 1. Syyskuu 2020
  Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus

  Muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksessa yhdistyvät vahva ja oikeudenmukainen rajavalvonta sekä tehokkaat ja inhimilliset turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöt.

 2. Kesäkuu 2021
  Uusi Schengen-strategia

  Esitetyllä Schengen-aluetta vahvistavalla strategialla varmistetaan EU:n ulkorajojen tehokas valvonta, lisätään poliisi- ja oikeusyhteistyötä, parannetaan varautumista ja hallintoa sekä saatetaan päätökseen Schengen-alueen laajentuminen.

 3. Tammikuu 2022
  EU:n turvapaikkavirasto aloittaa toimintansa

  EU:n turvapaikkavirasto alkaa tukea EU-maita Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnassa eli turvapaikka-asioita, kansainvälistä suojelua ja vastaanottovalmiuksia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Nuoriso

Toimet nuorten tueksi

 • Komissio käynnisti vuonna 2022 ALMA-aloitteen (Aim, Learn, Master, Achieve), jolla autetaan heikossa asemassa olevia tai epäsuotuisista oloista ponnistavia nuoria pääsemään työmarkkinoille.
 • Vuonna 2020 vahvistettu nuorisotakuu, johon kaikki EU-maat ovat sitoutuneet, takaa kaikille alle 30-vuotiaille tarjouksen laadukkaasta työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikasta 4 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai opintojen päättymisestä.

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella tavalliset kansalaiset voivat pyytää komissiota tekemään lakiehdotuksia. Kun aloitteelle on kerätty miljoona allekirjoitusta, komissio päättää, mihin toimiin sen johdosta ryhdytään. Komissio on rekisteröinyt syyskuun 2021 puolivälin jälkeen 10 uutta kansalaisaloitetta, joissa vaaditaan EU:lta toimia muun muassa vaatetusalan työolojen parantamiseksi, ympäristöystävällisten tuotteiden verotuksen muuttamiseksi ja eläinten oikeuksien parantamiseksi. Näiden lisäksi on samana aikana seuraaville 3 aloitteelle kerätty yli miljoona allekirjoitusta:  

 • Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa
 • Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta
 • Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka – ei eläinkokeille Euroopassa
10 vuotta
eurooppalaisia kansalaisaloitteita
10
aloitetta rekisteröity syyskuun 2021 puolivälin jälkeen
3
aloitetta saanut yli miljoona allekirjoittajaa syyskuun 2021 puolivälin jälkeen

Kansalaisille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa EU:n politiikkaan

Komission toimet

 • Yleisöä ja eturyhmiä varten on luotu Kerro mielipiteesi -portaali, jonka kautta voi antaa palautetta koko lainlaadintaprosessin ajan.
 • Kuulemismenettelyä on yksinkertaistettu ottamalla marraskuusta 2021 alkaen käyttöön kannanottopyynnöt, jotka korvaavat kaksi aiemmin erillistä kuulemisvaihetta.
 • Vammaisten mahdollisuuksia osallistua kuulemisiin on parannettu.
 • Tiedeyhteisöä on kannustettu esittelemään relevantteja tutkimustuloksia kuulemismenettelyjen alusta alkaen.

Kuulemispanostuksen tuloksia

5 000
julkaistua palautemahdollisuutta
3 miljoonaa
palautetta kohderyhmiltä
600 000
palautetta yli 800 komission aloitteesta vuoden 2021 Unionin tila -puheen jälkeen

Kansa kertoi toiveensa EU:n tulevaisuudesta

Euroopan tulevaisuuskonferenssi antoi tavallisille kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä EU:n pitäisi vastedes tehdä.

Konferenssin tulokset

49
ehdotusta
326
käytännön toimenpidettä
Yli 6 500
tapahtumaa

Seuraavat vaiheet

Konferenssin ehdotusten käsittely etenee seuraavasti: Ensimmäiset uudet ehdotukset julkistetaan syyskuussa 2022 puheenjohtaja von der Leyenin Unionin tila -puheessa. Nämä ehdotukset otetaan mukaan myös komission vuoden 2023 työohjelmaan. Syksyllä 2022 järjestetään palautetapahtuma, jossa konferenssiin osallistuneille tiedotetaan jatkotoimista ja jolla varmistetaan työn jatkuvuus.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

SOTEU 2022 banner
Saavutukset

Von der Leyenin komissio