Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
graphical banner with circles for state of the union
Η δημογραφία, η νεολαία και η πολυμορφία της Ευρώπης

Υλοποίηση της αλλαγής

Mια νέα πραγματικότητα

Προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού

Η Ευρώπη έχει υποστεί και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ριζικές δημογραφικές αλλαγές. Στην ΕΕ, τις τελευταίες πέντε δεκαετίες το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 10 έτη. Πρόκειται για αξιοσημείωτο επίτευγμα και καταδεικνύει τη δύναμη και την αξία της κοινωνικής μας οικονομίας της αγοράς. Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και το κοινωνικό μοντέλο και οι πολιτικές μας πρέπει να προσαρμοστούν στον ρυθμό της νέας αυτής πραγματικότητας.

Τι κάνει η Επιτροπή για να ανταποκριθεί;

 • στην αρχή της θητείας, υιοθέτηση της Πράσινης Βίβλου για τη γήρανση.
 • έναρξη εκτενούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γήρανσης, οι οποίες επηρεάζουν όλες τις γενιές. Το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης θα αντικατοπτρίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα, η οποία θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ενίσχυση των αγροτικών περιοχών

Οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Η ελευθερία εργασίας ή σπουδών εξ αποστάσεως γίνεται γρήγορα πραγματικότητα για πολλά άτομα που ζουν στην ΕΕ, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τις νεαρές οικογένειες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές κοινότητες. Οι καινοτομίες στη βιώσιμη γεωργία είναι επωφελείς όχι μόνο για την υγεία των ανθρώπων και το κλίμα, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Αγροτικές περιοχές της Ευρώπης:
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ
το 30 %
του πληθυσμού της ΕΕ (137 εκατομμύρια άτομα) ζει σε αγροτικές περιοχές
το 80 %
του εδάφους της ΕΕ είναι αγροτικό

Πώς στηρίζει η Επιτροπή τις αγροτικές περιοχές

 1. Ιούνιος 2021
  Έναρξη του μακρόπνοου οράματος

  Καθορίζεται η πορεία προς ισχυρές, συνδεδεμένες και ευημερούσες αγροτικές περιοχές.

 2. Δεκέμβριος 2021
  Αγροτικό σύμφωνο

  Θα προσελκύσει τις φωνές και τις απόψεις των αγροτικών κοινοτήτων. Ένα από κοινού δημιουργημένο αγροτικό σχέδιο δράσης θα συμβάλει στη μετατροπή του μακροπρόθεσμου οράματος σε πραγματικότητα.

 3. Ιούνιος 2022
  Σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

  Εγκρίθηκαν 25 εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη στήριξη των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών με χρηματοδότηση ύψους περίπου 14,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της φύσης, τις διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και τους τοπικούς σιδηροδρόμους.

Μετανάστευση — μελλοντική πορεία

Πρόοδος όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο

 1. Σεπτέμβριος 2020
  Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

  To νέο σύμφωνο συνδυάζει την άρτια και δίκαιη διαχείριση των συνόρων με αποτελεσματικούς και ανθρώπινους κανόνες για το άσυλο και τη μετανάστευση.

 2. Ιούνιος 2021
  Νέα στρατηγική Σένγκεν

  Η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, να αυξηθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία, να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η διακυβέρνηση και να ολοκληρωθεί η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν.

 3. Ιανουάριος 2022
  Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ξεκινά το έργο του για την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ κατά την εφαρμογή της δέσμης της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει το άσυλο, τη διεθνή προστασία και τις συνθήκες υποδοχής, που είναι γνωστή ως κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ).

Νεολαία

Πώς η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμετοχή των νέων

 • το 2022 η Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve» — στοχεύω, μαθαίνω, κατακτώ, επιτυγχάνω), ώστε να βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους ή μειονεκτούντες νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, που ξεκίνησαν το 2020, αποτελούν δέσμευση όλων των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την εκπαίδευση

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών

Σήμερα, κατά το 10ο έτος της, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή αποφασίζει ποια δράση θα αναλάβει. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2021 η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 10 νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες ζητούν την ανάληψη δράσης από την ΕΕ σε τομείς που κυμαίνονται από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της ένδυσης έως τη φορολόγηση των πράσινων προϊόντων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ζώων. Επίσης, από τότε, 3 άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν τη βιοποικιλότητα συγκέντρωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές που πρέπει να επαληθευτούν από τις εθνικές αρχές:  

 • Σταματήστε την πρακτική αφαίρεσης πτερυγίων — Σταματήστε το εμπόριο
 • Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον
 • Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα
10 χρόνια
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών
10
νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021
3
πρωτοβουλίες με πάνω από 1 εκατ. υπογραφές πολιτών από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021

Μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στη χάραξη πολιτικής

Πώς το επιτυγχάνει αυτό η Επιτροπή;

 • το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο μέσω της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας» καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης πολιτικής
 • τον Νοέμβριο του 2021, για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή εισήγαγε ενιαίες προσκλήσεις υποβολής στοιχείων, μια προσέγγιση που συνδύασε δύο προηγούμενα στάδια
 • οι διαβουλεύσεις έγιναν πιο προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία
 • η επιστημονική ερευνητική κοινότητα ενθαρρύνεται να υποβάλει σχετική επιστημονική έρευνα από την έναρξη των διαβουλεύσεων

Αποτελέσματα της προβολής της δέσμευσης για χάραξη πολιτικής

5 000
ευκαιρίες ανατροφοδότησης έχουν δημοσιευτεί
3 εκατομμύρια
συνεισφορές έχουν ληφθεί
600 000
συνεισφ. σε πάνω από 800 πρωτοβ. μετά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2021

Οι πολίτες διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έδωσε στους πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα μεγαλύτερο δικαίωμα λόγου όσον αφορά το τι θα πρέπει να κάνει η ΕΕ στο μέλλον.

Αποτελέσματα της διάσκεψης

49
προτάσεις
326
συγκεκριμένα μέτρα
6 500 +
εκδηλώσεις διοργανώθηκαν

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή καθόρισε τέσσερις άξονες εργασίας για να ανταποκριθεί στις προτάσεις της διάσκεψης. Η πρώτη δέσμη νέων προτάσεων θα ανακοινωθεί στην ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι προτάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023. Για να ενημερωθούν οι πολίτες που συμμετείχαν στη διάσκεψη και για να διατηρηθεί η δυναμική, θα διοργανωθεί εκδήλωση ανατροφοδότησης της διάσκεψης το φθινόπωρο του 2022.

Αποποίηση ευθύνης: Τα στοιχεία αυτής της σελίδας επικαιροποιήθηκαν τελευταία στις 31 Αυγούστου 2022

Πρόοδος σε άλλους τομείς

SOTEU 2022 banner
Επιτεύγματα

της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν