Přejít na hlavní obsah
Projev o stavu Unie
graphical banner with circles for state of the union
Demografie, mládež a rozmanitost Evropy

Ve znamení změn

Nová realita

Adaptace na stárnutí populace

Evropa prošla hlubokými demografickými změnami a čelí jim i nadále. Střední délka života při narození se v EU za posledních pět desetiletí prodloužila o deset let. Jedná se o pozoruhodný úspěch, který svědčí o síle a hodnotě našeho sociálně tržního hospodářství. Stárnutí obyvatelstva má nicméně dopad na to, jak žijeme, a náš sociální model a politiky je třeba přizpůsobit tempu vývoje této nové reality.

Jak Komise reaguje

 • přijata tzv. zelené knize o stárnutí v rané fázi našeho funkčního období
 • zahájena široká veřejná diskuse o výzvách a příležitostech, které jsou spojeny s dlouhodobými dopady stárnutí, jež se dotýkají všech generací; výsledek veřejné konzultace bude zohledněn v evropské strategii v oblasti péče, která bude předložena v září 2022

Podpora prosperity venkovských oblastí

Významnou aktivní roli v zelené a digitální transformaci EU hrají venkovské oblasti. Možnost pracovat nebo studovat na dálku se rychle stává pro mnoho lidí žijících v EU realitou a mladým rodinám, podnikům a venkovským komunitám otevírá nové možnosti. Inovace v udržitelném zemědělství jsou prospěšné nejen pro zdraví lidí a klima, ale také pro zabezpečení potravin v Evropě.

Venkovské oblasti v Evropě:
významná aktivní role v zelené a digitální transformaci EU
30 %
obyvatel EU (137 milionů lidí) žije ve venkovských oblastech
80 %
území EU tvoří venkov

Jak Komise podporuje venkovské oblasti

 1. červen 2021
  představena dlouhodobé vize

  vytyčena cesta k silným, propojeným a prosperujícím venkovským oblastem

 2. prosinec 2021
  Pakt pro venkov

  zapojuje hlasy a názory venkovských komunit akční plán pro venkov, který Komise spoluvytvořila, pomůže realizovat dlouhodobou vizi

 3. červen 2022
  plány pro oživení a odolnost

  přijato 25 národních plánů pro oživení a odolnost na podporu venkovských a odlehlých oblastí s finančními prostředky ve výši přibližně 14,6 miliardy eur, včetně investic a reforem v zájmu obnovy přírody, vysokorychlostního internetového připojení a místních železnic

Migrace – další postup

Pokrok v oblasti migrace a azylu

 1. září 2020
  nový pakt o migraci a azylu

  nový pakt spojuje spolehlivou a spravedlivou správu hranic s účinnými a humánními pravidly pro azyl a migraci

 2. červen 2021
  nová schengenská strategie

  Komise předložila novou strategii pro posílení schengenského prostoru s cílem zajistit účinnou správu vnějších hranic EU, posílit policejní a justiční spolupráci, zlepšit připravenost a správu věcí veřejných a dokončit rozšíření schengenského prostoru

 3. leden 2022
  činnost zahajuje Agentura Evropské unie pro otázky azylu

  agentura začíná podporovat členské státy EU při uplatňování balíčku právních předpisů EU, které upravují azyl, mezinárodní ochranu a podmínky přijímání, známého jako společný evropský azylový systém (CEAS)

Mládež

Jak Komise zapojuje mladé lidi

 • v roce 2022 zahájila Komise novou iniciativu s názvem ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle), jejímž cílem je pomoci nejzranitelnějším nebo znevýhodněným mladým lidem vstoupit na trh práce
 • v roce 2020 začal fungovat systém záruk pro mladé lidi, v jehož rámci se všechny členské státy zavázaly zajistit, aby každý člověk mladší 30 let obdržel kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným nebo ukončil vzdělávání

Evropské občanské iniciativy

Evropská občanská iniciativa, která funguje již deset let, představuje jedinečný způsob, jak mohou občané vyzvat Komisi, aby navrhla nové právní předpisy. Jakmile se v rámci iniciativy nasbírá milion podpisů, Komise rozhodne, jakým způsobem v dané souvislosti přijme opatření. Od poloviny září 2021 Komise zaregistrovala deset nových evropských občanských iniciativ, které vyzývají k přijetí opatření na úrovni EU v oblastech sahajících od zlepšení pracovních podmínek v oděvním průmyslu až po zdanění ekologických produktů a rozšíření práv zvířat. Od té doby také další tři iniciativy, zabývající se biologickou rozmanitostí shromáždily, více než 1 milion podpisů, které musí ověřit vnitrostátní orgány. Jde o:  

 • Stop Finning – Stop the trade (Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi)
 • Zachraňme včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí
 • Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech
10 let
evropských občanských iniciativ
10
nových evropských občanských iniciativ bylo zaregistrováno od poloviny září 2021
3
iniciativy shromáždily od poloviny září 2021 více než 1 milion podpisů občanů

Větší zapojení veřejnosti do tvorby politik

Jak Komise v tomto směru postupuje?

 • veřejnost a zúčastněné strany mohou poskytovat příspěvky online prostřednictvím portálu Podělte se o svůj názor v průběhu celého cyklu tvorby politik
 • v listopadu 2021 Komise v zájmu dalšího zjednodušení konzultačního procesu zavedla postup jediné výzvy k předložení faktických podkladů, v němž spojila dvě dříve používané etapy
 • konzultace jsou nyní přístupnější pro osoby se zdravotním postižením
 • vědecko-výzkumnou obec podporujeme v tom, aby hned v rané fázi konzultačního postupu předložila příslušný vědecký výzkum

Výsledky informační činnosti týkající se zapojení do tvorby politik

5 000
zveřejněných možností zpětné vazby
3 miliony
obdržených příspěvků
600 000
příspěvky k více než 800 politickým iniciativám od projevu o stavu Unie v roce 2021

Občané utvářejí budoucnost Evropy

Konference o budoucnosti Evropy dala občanům ze všech oblastí života širší možnost vyjádřit se k tomu, co by měla EU v budoucnu dělat.

Výsledky konference

49
návrhů
326
konkrétních opatření
více než 6 500
konaných akcí

Další kroky

Komise v reakci na návrhy konference určila čtyři pracovní oblasti. První soubor nových návrhů bude oznámen v září 2022 v projevu o stavu Unie předsedkyně von der Leyenové. Tyto návrhy budou zahrnuty do pracovního programu Komise na rok 2023. Aby byli občané, kteří se konference zúčastnili, informováni a aby byla udržena dynamika celého procesu, proběhne na podzim 2022 akce, na níž bude poskytnuta zpětná vazby ke konferenci.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

SOTEU 2022 banner
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové