Direct la conținutul principal
Illustrative image
Construirea unei Uniuni a egalității

Către o societate mai echitabilă

Valorificarea întregului nostru potențial

Având în vedere provocările demografice cu care ne confruntăm astăzi, trebuie să utilizăm potențialul tuturor membrilor unor societăți caracterizate de diversitate și să le oferim mijloacele de a acționa. Persoanele care împărtășesc aceleași aspirații trebuie să beneficieze de aceleași oportunități, iar aceasta este una dintre principalele priorități ale Comisiei von der Leyen. Construirea unei lumi bazate pe egalitatea de gen este și un obiectiv-cheie integrat în acțiunile externe ale UE.

Egalitatea
este o valoare fundamentală a oricărei democrații
14 %
Diferența de remunerare între femei și bărbați
30 %
Diferența de pensii între femei și bărbați

Către egalitatea de gen

Crearea unei societăți favorabile incluziunii

Comisia Europeană s-a angajat să creeze o societate pluralistă, bazată pe egalitatea de gen și favorabilă incluziunii, în care persoanele LGBTIQ+, minoritățile sau persoanele cu handicap să beneficieze de tratament egal. Un grup operativ dedicat egalității contribuie la integrarea în toate domeniile de politică a principiului egalității. Comisia colaborează cu statele membre pentru a elabora, a adopta și a implementa planuri naționale de acțiune pentru persoanele LGBTIQ+ și pentru combaterea rasismului. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia nu ezită să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva încălcărilor drepturilor fundamentale, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul încălcării drepturilor comunității LGBTIQ+ din Ungaria și Polonia.

 1. Octombrie 2021
  Combaterea antisemitismului

  Strategia UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești stabilește o serie de măsuri menite să intensifice lupta împotriva tuturor formelor de antisemitism dar și, pentru prima dată, să promoveze patrimoniul și cultura evreiască și să combată antisemitismul în afara UE. Statele membre elaborează în prezent planuri naționale de acțiune, care vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2022.

 2. Decembrie 2021
  Incriminarea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură

  Comisia a luat primele măsuri în vederea extinderii listei infracțiunilor incriminate de UE pentru a include discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură.

 3. Martie și aprilie 2022
  Punerea în aplicare a planurilor privind susținerea persoanelor LGBTIQ+ și combaterea rasismului

  Comisia a emis orientări privind elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de combatere a rasismului și, respectiv, a celor în favoarea comunității LGBTIQ+.

Nu există loc
pentru discriminare în UE
43 %
din persoanele LGBTIQ+ s-au simțit discriminate în 2019
Peste jumătate
din persoanele cu handicap afirmă că s-au simțit discriminate în 2019

Nimeni nu va fi lăsat în urmă

capitals of diversity

Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” a fost decernat pentru prima dată în aprilie 2022, pentru a recunoaște eforturile depuse de orașele și regiunile din Europa pentru a promova incluziunea și pentru a crea societăți fără discriminare și ură.

Blind woman crossing the street

Platforma pentru persoanele cu handicap oferă un alt cadru care le permite părților interesate relevante să facă schimb de experiență și de bune practici, să învețe unele de la altele și să colaboreze.

Sprijinirea copiilor în întreaga UE

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor

 • În mai 2022, Comisia a prezentat o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor. Conform normelor propuse, furnizorii de servicii de internet vor avea obligația de a detecta, de a raporta și de a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
 • Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor va colabora îndeaproape cu autoritățile naționale de aplicare a legii, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și cu grupuri de sprijin pentru a veni în ajutorul victimelor, pentru a le da mijloacele de a acționa și pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției.

Un internet mai bun pentru copii

 • În 2022, Comisia a adoptat, de asemenea, o nouă strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii.
 • Au intrat, de asemenea, în vigoare norme privind eliminarea conținutului online cu caracter terorist.

Combaterea dezavantajelor și a excluziunii

Declinare a responsabilității: Informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată la 31 august 2022

Progrese în alte domenii

Footer banner SOTEU 2022
Realizările

Comisiei von der Leyen