Pereiti prie pagrindinio turinio
graphical banner with circles for state of the union
Europos demografija, jaunimas ir įvairovė

Pokyčių įgyvendinimas

Nauja realybė

Prisitaikymas prie senėjančios visuomenės

Europa patyrė ir tebepatiria esminių demografinių pokyčių. Numatoma viso gyvenimo trukmė Europos Sąjungoje per pastaruosius penkis dešimtmečius pailgėjo 10 metų. Tai – nepaprastas pasiekimas, rodantis mūsų socialinės rinkos ekonomikos stiprybę ir vertę. Tačiau visuomenės senėjimas daro įtaką mūsų gyvenimo būdui, todėl turime pritaikyti savo socialinį modelį ir politiką prie šių naujų realijų.

Kaip reaguoja Komisija?

 • Kadencijos pradžioje priimta Žalioji knyga dėl senėjimo.
 • Pradėti plataus masto vieši debatai dėl iššūkių ir galimybių, susijusių su ilgalaikiu senėjimo poveikiu, kurį junta visos kartos. Į viešų konsultacijų rezultatus bus atsižvelgta rengiant Europos priežiūros strategiją, kuri bus pristatyta 2022 m. rugsėjo mėn.

Stipresnės kaimo vietovės

Kaimo vietovės yra aktyvios ES žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos formuotojos. Laisvė dirbti ar mokytis nuotoliniu būdu sparčiai tampa daugelio ES gyvenančių žmonių realybe ir atveria naujų galimybių jaunoms šeimoms, įmonėms ir kaimo bendruomenėms. Tvaraus ūkininkavimo inovacijos ne tik naudingos žmonių sveikatai ir klimatui, bet ir didina Europos apsirūpinimo maistu saugumą.

Europos kaimo vietovės
yra aktyvios ES žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos formuotojos.
30 proc.
Tiek ES gyventojų gyvena kaimo vietovėse (137 mln. žmonių)
80 proc.
Tiek ES teritorijos yra kaimo vietovės

Kaip Komisija remia kaimo vietoves?

 1. 2021 m. birželis
  Paskelbta ilgalaikė vizija

  Išdėstyta, kaip užtikrinti, kad kaimo vietovės taptų stiprios, sujungtos ir klestinčios.

 2. 2021 m. gruodis
  Kaimo paktas

  Jame bus atsižvelgta į kaimo bendruomenių balsą ir nuomonę. Bendrai parengtas kaimo veiksmų planas padės įgyvendinti ilgalaikę viziją.

 3. 2022 m. birželis
  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai

  25 nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose kaimo ir atokioms vietovėms, be kita ko, investicijoms į gamtos atkūrimo, sparčiojo interneto ryšio ir vietos geležinkelių sritis ir šių sričių reformoms, remti numatytas maždaug 14,6 mlrd. EUR finansavimas.

Migracija. Tolesni veiksmai

Pažanga migracijos ir prieglobsčio srityje

 1. 2020 m. rugsėjis
  Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas

  Naujajame pakte patikimo ir teisingo sienų valdymo nuostatos derinamos su veiksmingomis ir humaniškomis prieglobsčio ir migracijos taisyklėmis.

 2. 2021 m. birželis
  Nauja Šengeno strategija

  Komisija pristatė naują Šengeno erdvės stiprinimo strategiją, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą ES išorės sienų valdymą, stiprinti policijos ir teismų bendradarbiavimą, gerinti pasirengimą bei valdymą ir užbaigti Šengeno erdvės plėtrą.

 3. 2022 m. sausis
  Pradeda veikti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

  Pradeda veikti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, padedanti ES šalims taikyti ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamos prieglobsčio, tarptautinės apsaugos ir priėmimo sąlygos, rinkinį, sudarantį bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS).

Jaunimas

Kaip Komisija įtraukia jaunimą?

 • Komisija 2022 m. pradėjo naują iniciatyvą ALMA (siekti, mokytis, išmokti, pasiekti), kurios tikslas – padėti pažeidžiamiausiems arba nepalankioje padėtyje esantiems jaunuoliams patekti į darbo rinką.
 • 2020 m. pradėta vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyva yra visų valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti, kad visi jaunesni nei 30 metų amžiaus asmenys per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba mokslų užbaigimo gautų kokybišką pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti pameistrystę arba stažuotis.

Europos piliečių iniciatyvos

10-us metus įgyvendinama Europos piliečių iniciatyva suteikia žmonėms unikalią galimybę paraginti Komisiją siūlyti naujus teisės aktus. Kai už iniciatyvą surenkama bent 1 mln. parašų, Komisija sprendžia, kaip imtis veiksmų. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vidurio Komisija užregistravo 10 naujų Europos piliečių iniciatyvų, kuriomis ES raginama imtis įvairių sričių veiksmų, pavyzdžiui, gerinti darbo sąlygas aprangos sektoriuje, mažinti ekologiškiems produktams taikomus mokesčius ir suteikti daugiau teisių gyvūnams. Be to, nuo to laiko dėl trijų kitų iniciatyvų, skirtų biologinei įvairovei, surinkta daugiau kaip 1 mln. parašų, kuriuos dar turi patikrinti nacionalinės valdžios institucijos:  

 • „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų – uždrauskime prekybą jais“;
 • „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka“;
 • „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais“.
10 metų
Tiek metų Europos piliečių iniciatyvai
10
Tiek nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vidurio užregistruota naujų Europos piliečių iniciatyvų
3
Dėl tiek iniciatyvų nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vidurio surinkta daugiau kaip 1 mln. piliečių parašų

Aktyvesnis visuomenės dalyvavimas formuojant politiką

Kaip Komisija tai daro?

 • Internetiniame portale „Išsakykite savo nuomonę“ visuomenė ir suinteresuotieji subjektai gali pasisakyti visu politikos formavimo ciklu.
 • Siekdama dar labiau supaprastinti konsultacijų procesą, Komisija 2021 m. lapkričio mėn. pradėjo skelbti bendrus kvietimus teikti informaciją – jais į vieną sujungti du anksčiau buvę atskiri etapai.
 • Konsultacijose lengviau dalyvauti neįgaliesiems.
 • Mokslininkų bendruomenė paraginta aktualius mokslinius tyrimus pateikti vos prasidėjus konsultacijoms.

Informavimo apie politikos formavimą rezultatai

5 000
Tiek kvietimų pasisakyti paskelbta
3 mln.
Tiek atsiliepimų gauta
600 000
Tiek atsiliepimų gauta dėl daugiau kaip 800 politikos iniciatyvų nuo 2021 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį paskelbimo

Europos ateitis piliečių rankose

Konferencija dėl Europos ateities suteikė visų visuomenės grupių piliečiams daugiau galimybių pareikšti nuomonę apie tai, ko ateityje turėtų imtis ES.

Konferencijos rezultatai

49
pasiūlymai
326
konkrečios priemonės
6 500 +
suorganizuotų renginių

Kas toliau?

Komisija nurodė keturis savo darbo barus, padėsiančius įgyvendinti per Konferenciją pateiktus pasiūlymus. Apie pirmuosius naujus pasiūlymus bus pranešta 2022 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį. Šie pasiūlymai bus įtraukti į 2023 m. Komisijos darbo programą. Siekiant teikti Konferencijoje dalyvavusiems piliečiams naujausią informaciją ir išlaikyti pagreitį, 2022 m. rudenį bus suorganizuotas Konferencijos grįžtamosios informacijos renginys.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

SOTEU 2022 banner
Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją